Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 30558
Burmistrz Miasta Cieszyna 12199
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8103
Schemat organizacyjny 7718
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 7566
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 7453
Jak załatwić sprawę? 7174
Godziny urzędowania 5422
Oświadczenia majątkowe 5390
Konta bankowe 3707
Skargi i wnioski 3296
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 3207
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 3178
Kontakt 2944
Urząd Stanu Cywilnego 2745
Opłata od posiadania psów 2636
Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2571
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2494
Zarządzenie nr 0050.733.2018 - Dyrektor COK "Dom Narodowy" 2361
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 2032
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1947
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 1920
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1818
Stanowisko ds. rejestracji zgonów USC.5 1772
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1708
Informacje dotyczące MCZK 1686
Krok po kroku 1646
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 1642
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1631
Podatek od nieruchomości 1580
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 1544
konserwator 1504
Udostępnianie informacji publicznej 1473
Zestawienie petycji 1444
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1433
Stanowisko urzędnicze ds. służebności przesyłu 1433
Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych 1415
Audytor Wewnętrzny 1411
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 1394
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 1380
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1369
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1368
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 1353
Wydział Sportu 1303
Stanowisko urzednicze ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1298
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 1290
Sekretarz Miasta Cieszyna 1282
Stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1238
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1230
Stanowisko urzędnicze ds. koordynacji BIP i SOD 1224
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 12199
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 476
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 401
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 394
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 391
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 385
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 381
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 374
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 371
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 371
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 369
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 364
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 363
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 362
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 354
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 352
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 350
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 349
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 348
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 348
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 345
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 340
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 340
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 336
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 335
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 331
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 331
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 329
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 327
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 327
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 325
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 324
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 323
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 323
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 322
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 322
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 317
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 315
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 314
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 309
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 306
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 300
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 287
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 287
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 276
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 276
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 274
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 270
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 266
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 maja 2017 roku do dnia 19 czerwca 2017 roku 263
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6461
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 3453
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 3314
Nagrania Obrad 2356
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1846
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 1771
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1200
Interpelacje i zapytania Radnych-kadencja VIII 1144
Wzór oświadczenia majątkowego 1092
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1091
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 933
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 919
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 880
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 875
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 860
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 855
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 799
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 778
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 753
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 746
XXVIII/287/16 737
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 732
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 720
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 710
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 703
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 696
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 694
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 686
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 677
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 671
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 657
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 655
XXVII/256/16 654
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 642
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 631
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 624
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 618
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 613
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 594
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 594
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 590
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 582
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 576
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 565
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 558
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 555
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 552
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 547
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 534
XXI sesja Rady Miejskiej 533
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 6517
Deklaracje - PODATKI 5159
Opis Cieszyna 2511
Gminna Ewidencja Zabytków 1815
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1719
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1239
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1202
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1144
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1128
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1045
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 954
Insygnia miasta 942
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 915
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 874
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 858
Mapa Cieszyna 831
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 828
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 813
Strategia Rozwoju 806
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 793
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 776
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 775
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 766
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 740
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 737
XXVIII/287/16 737
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 734
Linki 723
Informacja o projektowaniu dokumentów 714
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 679
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 677
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 666
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 665
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 661
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 652
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 648
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 621
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 620
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 611
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 11 września 2018 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami oragnów jednostek samorządu terutorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 606
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 602
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 565
Zarządzenie nr 0050.694.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 562
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 560
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 557
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 550
Protokoły głosowania w obwodach - Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 roku 549
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.... 547
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie powyżej 20 tysięcy mieszkańców 545
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza 535
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10476
Dane podstawowe 7556
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 5601
Informacje podstawowe 4667
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 4171
Informacje podstawowe 4149
Dane podstawowe 3242
Dane podstawowe 3209
1/ZP/DZ/2018 3206
3/ZP/DZ/2017 3173
Instytucje kultury 3135
Dane teleadresowe 3094
Książnica Cieszyńska 3010
Informacje podstawowe 2791
Dane podstawowe 2742
Dane podstawowe 2622
Kontrole 2505
Zarządzenie nr 0050.733.2018 - Dyrektor COK "Dom Narodowy" 2361
Informacje podstawowe 2195
Pracownicy MZD 2113
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 2102
Dane podstawowe 2032
Kontrole 1959
Pracownik biurowy - Referent 1941
Struktura Organizacyjna 1888
Dane podstawowe 1850
Pracownik socjalny 1731
Referent 1663
Dane podstawowe 1631
Dane kontaktowe 1581
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1564
Dane podstawowe 1547
Sprawozdania, programy 1543
Dane podstawowe 1509
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 1501
ZGK/ZP/05/2017 1500
Aplikant Straży Miejskiej 1445
Prezes Zarządu 1410
Referent 1406
Dane podstawowe 1404
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1404
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 1366
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1354
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1352
Dane podstawowe 1347
Dane teleadresowe 1342
Dane podstawowe 1335
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 1319
Nowy rozkład jazdy linii 21. 1313
Ogłoszenie mieszkań do remontu własnym staraniem i na własny koszt - ul. Głęboka 37, Pl. Dominikański 4, ul. Stalmacha 4 1296
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1031
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 925
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 584
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 548
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 539
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 497
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 461
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 448
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 412
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 383
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 367
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 364
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 363
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 356
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 355
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 353
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 353
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 350
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 350
Komunikat 348
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 347
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 346
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 342
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 341
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 335
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 335
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 333
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 329
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 325
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 323
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 321
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 318
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 317
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 317
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 314
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 308
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 307
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 306
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 304
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 301
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 299
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 298
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 296
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 295
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 289
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 272
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 271
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 264
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 263
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 260

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij