W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 43384
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 21625
Burmistrz Miasta Cieszyna 21401
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 16318
Kontakt 14816
Godziny urzędowania 13314
Schemat organizacyjny 13238
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9565
Konta bankowe 9065
Skargi i wnioski 8760
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8352
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 7445
Jak załatwić sprawę? 7334
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 6714
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 6375
Opłata od posiadania psów 5914
Urząd Stanu Cywilnego 5700
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4909
Podatek od nieruchomości 4308
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 4211
Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 4205
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 3960
e-PUAP 3960
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 3786
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 3616
Wydział Kultury i Promocji Miasta 3394
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3255
Krok po kroku 3067
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2984
Informacje dotyczące MCZK 2914
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2812
Udostępnianie informacji publicznej 2739
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2698
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2637
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2535
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2501
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2418
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2384
Audytor Wewnętrzny 2374
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2214
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2167
Referat Organizacyjno-Administracyjny 2157
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2129
Wydział Sportu 2118
Sekretarz Miasta Cieszyna 2115
Wydział Organizacyjny 2095
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2095
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2092
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2019
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 21401
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2019
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1477
Zarządzenie nr 0050.330.2020 972
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 739
Zarządzenie nr 0050.600.2019 659
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 634
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 621
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 621
Zarządzenie nr 0050.477.2019 610
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 604
Zarządzenie nr 0050.516.2019 604
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 602
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 598
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 597
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 597
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 584
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 583
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 579
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 576
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 575
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 570
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 559
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 557
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 557
Zarządzenie nr 0050.597.2019 555
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 553
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 553
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 551
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 549
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 545
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 543
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 542
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 541
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 539
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 538
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 530
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 530
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 530
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 529
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 528
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 528
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 523
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 511
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 511
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 506
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 487
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 486
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 485
Zarządzenie nr 0050.521.2019 474
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 16761
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16127
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7204
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4877
Nagrania Obrad 4614
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 4157
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 3107
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2334
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1872
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1801
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1750
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1598
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1580
Wybory ławników 1527
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1360
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1327
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1298
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1280
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1242
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1232
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1210
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1168
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1139
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1139
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1108
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 1103
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1058
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1058
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1053
Uchwała nr XXVII/256/16 1029
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1013
XXVIII/287/16 1004
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 994
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 988
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 984
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 982
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 981
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 976
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 975
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 973
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 971
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 958
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 957
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 919
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 915
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 915
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 913
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 908
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 905
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 892
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 12345
Deklaracje - PODATKI 11476
Opis Cieszyna 5560
Gminna Ewidencja Zabytków 3084
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2698
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2643
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2582
Strategia Rozwoju 2022
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1995
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1792
Insygnia miasta 1736
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1655
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1605
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1581
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1470
Mapa Cieszyna 1456
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1442
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1246
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1237
Linki 1235
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1210
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1209
Informacja o projektowaniu dokumentów 1192
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1178
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1163
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1150
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1101
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1099
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1074
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1071
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1069
Zarządzenie nr 0050.688.2019 1062
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1049
XXVIII/287/16 1004
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 999
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 991
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 990
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 976
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 973
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 957
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 954
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 952
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 936
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 906
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 903
Zarządzenie nr 0050.32.2018 902
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 895
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 891
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 878
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 873
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17438
Informacje podstawowe 9856
Informacje podstawowe 8172
Informacje podstawowe 8028
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 7801
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7136
Dane podstawowe 5609
Dane podstawowe 5385
Instytucje kultury 5291
Książnica Cieszyńska 5205
Pracownicy MZD 5026
Informacje podstawowe 4966
Dane podstawowe 4701
Dane podstawowe 3894
Dane podstawowe 3799
Struktura Organizacyjna 3714
3/ZP/DZ/2017 3617
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 3599
1/ZP/DZ/2018 3561
Dane podstawowe 3464
Kontrole 3197
Aplikant Straży Miejskiej 3169
Dane podstawowe 3166
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 3156
Dane podstawowe 3059
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2937
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2876
Prezes Zarządu 2738
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 2660
Kontrole 2651
Dane podstawowe 2519
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2510
Dane teleadresowe 2482
Dane podstawowe 2464
Dane podstawowe 2408
Dane podstawowe 2335
Dane podstawowe 2296
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 2274
Dane podstawowe 2261
Dane podstawowe 2235
Dane podstawowe 2176
Dane podstawowe 2150
Ogłoszenia 2081
Udostępnianie informacji publicznej 2057
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1998
Dane podstawowe 1994
Sprawozdania, programy 1982
Pracownicy 1925
Dane podstawowe 1912
ZGK/ZP/05/2017 1908
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 2249
Uchwała nr VIII/2/2017 875
Uchwała nr XII/5/2017 840
Uchwała nr VIII/1/2017 818
Uchwała nr VI/10/2016 762
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 721
Uchwała nr VI/11/2016 697
Uchwała nr XXXVI/353/17 651
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 639
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 626
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 620
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 615
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 591
Komunikat 587
Uchwała nr I/1/2016 586
Uchwała nr 10/2016 569
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 568
Uchwała nr 5/2016 566
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 557
Uchwała nr 3/2016 554
Uchwała nr X/3/2017 540
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 540
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 538
Uchwała nr 6/2016 536
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 530
Uchwała nr III/6/2016 525
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 524
Uchwała nr 2/2016 519
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 515
Uchwała nr 9/2016 513
Uchwała nr II/4/2016 513
Uchwała nr I/2/2016 512
Uchwała nr V/8/2016 512
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 508
Uchwała nr 8/2016 501
Uchwała nr 7/2016 498
Uchwała nr XIV/6/2017 497
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 484
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 453
Uchwała nr 11/2016 375
Uchwała nr 5/2015 367
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 347
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 346
Uchwała nr 4/2016 345
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 345
Uchwała nr X/4/2017 341
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 336
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 332
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 kwietnia 2017 roku 330
Uchwała nr I/3/2016 330