Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 23886
Burmistrz Miasta Cieszyna 8797
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 7947
Jak załatwić sprawę? 6681
Schemat organizacyjny 6031
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 5917
Oświadczenia majątkowe 5390
Godziny urzędowania 3804
Konta bankowe 2888
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 2493
Skargi i wnioski 2471
Kontakt 2223
Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2101
Opłata od posiadania psów 2057
Urząd Stanu Cywilnego 2049
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1960
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1597
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 1595
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1497
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 1483
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 1361
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1334
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 1333
Krok po kroku 1329
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1302
Informacje dotyczące MCZK 1223
Udostępnianie informacji publicznej 1210
konserwator 1199
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1192
Stanowisko urzędnicze ds. służebności przesyłu 1157
Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych 1139
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 1123
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1113
Audytor Wewnętrzny 1080
Wydział Sportu 1076
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1057
Podatek od nieruchomości 1050
Stanowisko urzednicze ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1050
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 1048
Stanowisko urzędnicze ds. koordynacji BIP i SOD 1038
Zestawienie petycji 1033
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 1032
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1004
Stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 983
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 973
Sekretarz Miasta Cieszyna 967
Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych 957
Inspektor ds. edukacji 936
Wydział Organizacyjny 924
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 910
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 8797
Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2017 358
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 354
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 340
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 278
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 275
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 274
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 266
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 264
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 264
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 261
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 259
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 259
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 259
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 257
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 256
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 253
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 249
Obwieszczenie SRM.II.6733.17.2017 248
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 247
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 245
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 244
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 242
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 241
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 241
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 239
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 239
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 237
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 236
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 236
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 231
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 230
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 230
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 230
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 227
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 226
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 222
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 221
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 221
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 220
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 219
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 218
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 217
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 217
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 215
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 214
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 207
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 197
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 195
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 190
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 13272
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 5822
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 2007
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1563
Sesje Rady Miejskiej offline 1527
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 1221
Dyżury Radnych 1017
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 788
Wzór oświadczenia majątkowego 748
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 672
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 580
XXVIII/287/16 580
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 554
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 542
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 542
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 515
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 502
XXVII/256/16 497
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 490
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 488
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 476
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 472
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 448
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 438
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 435
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 432
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 425
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 419
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 410
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 398
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 398
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 397
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 397
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 378
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 377
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 376
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 365
XXVIII/285/16 348
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 336
XXVIII/286/16 333
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 325
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 322
Uchwała nr XXIX/293/17 318
Uchwała nr XXXIII/319/17 316
Uchwała nr XXXIV/328/17 315
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 314
Uchwała nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018 309
XXVII/257/16 309
XXVIII/270/16 308
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 299
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 5009
Deklaracje - PODATKI 3420
Opis Cieszyna 1826
Gminna Ewidencja Zabytków 1402
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1358
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1140
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 897
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 876
Insygnia miasta 690
Mapa Cieszyna 644
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 624
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 600
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 595
Informacja o projektowaniu dokumentów 588
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 580
XXVIII/287/16 580
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 572
Strategia Rozwoju 565
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 554
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 548
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 536
Linki 535
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 533
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 481
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 449
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 431
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 423
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 413
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 398
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 397
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 397
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Cieszyna zarządzonych na dzień 24 września 2017 r. 388
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 387
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 382
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 369
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 366
nowy druk oferty realizacji zadania publicznego na "mały grant" art. 19a 363
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 362
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 355
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 353
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 352
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 345
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 341
Zarządzenie nr 0050.469.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 333
Uchwała Nr LII/511/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości 332
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 329
Zarządzenie nr 0050.24.2017 322
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 321
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 321
0050.776.2016 318
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8750
Dane podstawowe 5923
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 4741
Informacje podstawowe 3598
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 3489
Informacje podstawowe 2937
1/ZP/DZ/2018 2844
3/ZP/DZ/2017 2643
Dane podstawowe 2595
Dane podstawowe 2503
Dane teleadresowe 2486
Książnica Cieszyńska 2350
Instytucje kultury 2337
Dane podstawowe 2228
Informacje podstawowe 2160
Dane podstawowe 1908
Informacje podstawowe 1811
Dane podstawowe 1672
Pracownik biurowy - Referent 1623
Pracownicy MZD 1590
Kontrole 1517
Struktura Organizacyjna 1449
Referent 1433
Pracownik socjalny 1401
Dane podstawowe 1376
Dane podstawowe 1358
Dane kontaktowe 1257
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1199
Dane podstawowe 1191
Referent 1165
Sprawozdania, programy 1164
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1151
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 1144
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 1126
Dane podstawowe 1123
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1123
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1099
Dane podstawowe 1077
Dane teleadresowe 1057
Dane podstawowe 1048
Podinspektor ds kadr 1019
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 985
Prezes Zarządu 971
9/ZP/DZ/18 960
Aplikant Straży Miejskiej 959
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 946
Dane podstawowe 945
Dane podstawowe 945
Kontrole 934
Referent 930
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 748
Kontakt 657
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 387
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 354
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 350
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 342
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 337
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 326
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 301
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 291
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 280
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 279
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 275
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 260
Komunikat 259
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 259
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 259
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 257
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 255
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 255
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 249
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 248
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 245
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 239
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 239
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 238
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 234
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 234
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 229
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 229
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 226
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 226
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 220
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 220
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 219
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 219
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 215
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 215
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 213
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 213
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 207
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 204
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 200
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 200
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 199
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 198
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 194
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 194
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 193
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij