W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 47653
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 34773
Burmistrz Miasta Cieszyna 29232
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 23482
Kontakt 21265
Godziny urzędowania 18856
Schemat organizacyjny 15444
Konta bankowe 14513
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 13071
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 11694
Urząd Stanu Cywilnego 10053
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9973
Skargi i wnioski 9756
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 9433
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8433
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 8405
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 7937
Jak załatwić sprawę? 7441
Działalność Gospodarcza 6855
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 6461
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 6038
e-PUAP 5775
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 5706
Oświadczenia majątkowe 5390
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 5382
Wydział Kultury i Promocji Miasta 4999
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 4929
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4889
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4568
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 4178
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 4078
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 3911
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3849
Informacje dotyczące MCZK 3647
Umiejscowienie aktu urodzenia 3576
Udostępnianie informacji publicznej 3534
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3485
Krok po kroku 3482
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3479
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 3423
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 3407
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3406
Referat Organizacyjno-Administracyjny 3182
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3172
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3161
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 3118
Zaświadczenie o rewitalizacji 3104
Wydział Finansowy 3086
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 3012
Audytor Wewnętrzny 2945
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 29232
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2611
Zarządzenie nr 0050.330.2020 2103
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1854
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 892
Zarządzenie nr 0050.600.2019 787
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 709
Zarządzenie nr 0050.477.2019 700
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 692
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 688
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 682
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 676
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 674
Zarządzenie nr 0050.516.2019 670
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 664
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 660
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 659
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 656
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 653
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 645
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 639
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 634
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 633
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 631
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 631
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 629
Zarządzenie nr 0050.597.2019 627
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 625
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 621
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 616
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 616
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 609
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 608
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 607
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 607
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 604
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 601
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 600
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 596
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 591
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 591
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 589
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 586
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 583
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 581
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 581
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 572
Zarządzenie nr 0050.521.2019 560
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 558
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 554
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 27554
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16176
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7585
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 6905
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5667
Nagrania Obrad 5484
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5383
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 4038
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 2939
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2563
Wybory ławników 2295
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2257
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2185
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2133
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 2023
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1967
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1873
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1831
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 1695
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1682
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1596
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1552
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1548
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1503
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1388
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1340
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1311
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1310
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1304
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1296
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1269
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1265
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1226
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1209
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1203
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1175
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1174
Uchwała nr XXVII/256/16 1160
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1159
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1148
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1120
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1115
XXVIII/287/16 1110
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1109
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1103
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1082
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1080
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 1068
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1063
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 1061
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 16726
Deklaracje - PODATKI 15914
Opis Cieszyna 7081
Gminna Ewidencja Zabytków 4082
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3479
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3276
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 2781
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2762
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2226
Insygnia miasta 2223
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2129
Mapa Cieszyna 1964
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1942
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1869
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1687
Informacja o projektowaniu dokumentów 1607
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1596
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1581
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1551
Linki 1485
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1392
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1372
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1337
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1336
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1315
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1311
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1292
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1228
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1214
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1189
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1187
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1157
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1138
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1121
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1120
XXVIII/287/16 1110
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1098
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1097
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1097
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1090
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1024
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1000
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 973
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 971
Zarządzenie nr 0050.687.2017 968
Uchwała nr XXII/261/20 951
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 910
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 903
Zarządzenie nr 0050.240.2019 903
Zarządzenie nr 0050.657.2017 896
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 21415
Informacje podstawowe 15545
Informacje podstawowe 12967
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 10757
Informacje podstawowe 10373
Pracownicy MZD 9097
Dane podstawowe 8600
Książnica Cieszyńska 7267
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 7247
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7194
Instytucje kultury 6767
Informacje podstawowe 6710
Dane podstawowe 6496
Dane podstawowe 6484
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 6314
Dane podstawowe 5889
Dane podstawowe 5039
Struktura Organizacyjna 4894
Dane podstawowe 4831
Dane podstawowe 4533
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 4375
Dane podstawowe 4365
Dane podstawowe 3894
3/ZP/DZ/2017 3865
1/ZP/DZ/2018 3843
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3759
Dane podstawowe 3527
Dane podstawowe 3424
Kontrole 3378
Prezes Zarządu 3331
Dane teleadresowe 3161
Dane podstawowe 3133
Dane podstawowe 3082
Dane podstawowe 3052
Nowy rozkład jazdy linii 21. 3024
Kontrole 2976
Dane podstawowe 2934
Dane podstawowe 2927
Dane podstawowe 2807
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 2799
Dane teleadresowe 2750
Dane podstawowe 2746
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2713
Zarządzenie nr 0050.181.2021 2620
Dane podstawowe 2598
Dane podstawowe 2571
Dane podstawowe 2565
Dane podstawowe 2557
Udostępnianie informacji publicznej 2481
Ogłoszenia 2427
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 3271
Uchwała nr VIII/2/2017 964
Zarządzenie nr 0050.727.2018 952
Uchwała nr XII/5/2017 922
Kontakt 918
Uchwała nr VIII/1/2017 915
Uchwała nr XXXVI/353/17 855
Uchwała nr VI/10/2016 838
Uchwała nr VI/11/2016 795
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 742
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 733
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 719
Zarządzenie nr 0050.345.2019 706
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 694
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 689
Uchwała nr 10/2016 671
Komunikat 661
Uchwała nr I/1/2016 655
Uchwała nr 5/2016 653
Uchwała nr II/4/2016 648
Uchwała nr 3/2016 640
Uchwała nr X/3/2017 623
Uchwała nr 6/2016 616
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 614
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 613
Uchwała nr III/6/2016 604
Uchwała nr 2/2016 601
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 601
Uchwała nr I/2/2016 599
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 590
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 585
Uchwała nr V/8/2016 584
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 578
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 578
Uchwała nr 8/2016 577
Uchwała nr 9/2016 577
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 575
Uchwała nr 7/2016 572
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 571
Uchwała nr XIV/6/2017 568
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 541
Uchwała nr 11/2016 456
Uchwała nr 5/2015 442
Uchwała nr 4/2016 419
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 414
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 413
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 407
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 400
Uchwała nr X/4/2017 399
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 397