Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 33731
Burmistrz Miasta Cieszyna 13413
Schemat organizacyjny 8493
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8152
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 8118
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 7903
Jak załatwić sprawę? 7200
Godziny urzędowania 6132
Skargi i wnioski 5412
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 4438
Konta bankowe 4117
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 3527
Kontakt 3338
Urząd Stanu Cywilnego 3097
Opłata od posiadania psów 3058
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2802
Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2743
Zarządzenie nr 0050.733.2018 - Dyrektor COK "Dom Narodowy" 2571
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 2472
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 2143
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 2045
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 2018
Stanowisko ds. rejestracji zgonów USC.5 1887
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1858
Informacje dotyczące MCZK 1836
Krok po kroku 1818
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1817
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 1777
Podatek od nieruchomości 1774
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 1757
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 1727
konserwator 1626
Udostępnianie informacji publicznej 1569
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1569
Zestawienie petycji 1569
Audytor Wewnętrzny 1564
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1538
Stanowisko urzędnicze ds. służebności przesyłu 1537
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 1530
Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych 1526
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 1491
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1461
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 1408
Sekretarz Miasta Cieszyna 1405
Stanowisko urzednicze ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1401
Wydział Sportu 1394
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1354
Stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1345
Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych 1317
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 13413
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 526
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 460
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 454
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 440
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 434
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 423
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 420
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 419
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 419
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 418
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 410
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 409
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 406
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 395
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 395
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 391
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 391
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 387
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 385
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 384
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 382
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 382
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 378
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 372
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 370
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 369
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 368
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 365
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 363
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 362
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 356
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 356
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 355
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 354
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 353
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 351
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 349
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 346
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 335
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 333
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 330
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 327
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 318
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 318
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 311
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 311
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 307
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 306
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 305
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6593
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 5304
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 3679
Nagrania Obrad 2729
Interpelacje i zapytania Radnych-kadencja VIII 2072
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1950
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 1936
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1374
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1253
Wzór oświadczenia majątkowego 1188
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1056
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1053
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1003
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1002
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1000
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 967
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 952
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 916
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 869
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 849
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 833
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 828
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 800
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 797
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 790
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 786
XXVIII/287/16 785
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 776
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 772
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 769
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 768
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 763
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 759
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 735
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 725
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 706
Uchwała nr XXVII/256/16 703
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 690
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 687
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 686
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 668
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 663
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 654
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 653
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 651
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 649
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 642
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 637
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 623
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.06.2012r. 616
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 7263
Deklaracje - PODATKI 5591
Opis Cieszyna 2712
Gminna Ewidencja Zabytków 1984
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1868
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1400
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1236
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1230
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1221
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1081
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1034
Insygnia miasta 1026
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 981
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 976
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 974
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 965
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 899
Strategia Rozwoju 894
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 883
Mapa Cieszyna 880
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 852
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 835
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 811
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 807
Linki 790
XXVIII/287/16 785
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 784
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 784
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 765
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 765
Informacja o projektowaniu dokumentów 746
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 744
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 741
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 738
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 725
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 699
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 698
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 696
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 656
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 636
Zarządzenie nr 0050.694.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 636
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 634
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 631
Protokoły głosowania w obwodach - Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 roku 630
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 627
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 11 września 2018 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami oragnów jednostek samorządu terutorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 626
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 626
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 619
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 616
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 602
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11250
Dane podstawowe 8246
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 6039
Informacje podstawowe 5275
Informacje podstawowe 4623
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 4577
Dane podstawowe 3494
Dane podstawowe 3483
Instytucje kultury 3444
Dane teleadresowe 3366
3/ZP/DZ/2017 3313
1/ZP/DZ/2018 3291
Książnica Cieszyńska 3242
Informacje podstawowe 3058
Dane podstawowe 3025
Dane podstawowe 2852
Kontrole 2748
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 2625
Zarządzenie nr 0050.733.2018 - Dyrektor COK "Dom Narodowy" 2571
Informacje podstawowe 2489
Pracownicy MZD 2330
Kontrole 2190
Dane podstawowe 2179
Dane podstawowe 2106
Struktura Organizacyjna 2105
Pracownik biurowy - Referent 2066
Pracownik socjalny 1868
Referent 1765
Dane kontaktowe 1741
Dane podstawowe 1738
Dane podstawowe 1737
Ogłoszenie mieszkań do remontu własnym staraniem i na własny koszt - ul. Głęboka 37, Pl. Dominikański 4, ul. Stalmacha 4 1726
Dane podstawowe 1710
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1696
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 1674
ZGK/ZP/05/2017 1669
Sprawozdania, programy 1645
Aplikant Straży Miejskiej 1630
Prezes Zarządu 1607
Dane podstawowe 1566
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 1526
Dane podstawowe 1519
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1506
Referent 1505
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1482
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 1475
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1466
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1464
Dane podstawowe 1462
Dane teleadresowe 1443
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1146
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1007
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 655
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 615
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 596
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 548
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 502
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 489
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 458
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 411
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 411
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 410
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 407
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 407
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 403
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 399
Komunikat 398
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 398
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 394
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 389
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 385
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 382
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 374
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 374
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 373
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 371
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 370
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 368
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 364
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 364
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 362
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 358
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 352
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 352
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 351
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 349
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 343
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 342
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 340
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 340
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 340
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 330
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 326
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 325
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 324
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 318
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 314
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 312
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 289
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 288

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij