W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 44908
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 29523
Burmistrz Miasta Cieszyna 26172
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 20881
Kontakt 19175
Godziny urzędowania 16601
Schemat organizacyjny 14655
Konta bankowe 12875
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 10278
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 10004
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9821
Skargi i wnioski 9462
Urząd Stanu Cywilnego 8449
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8405
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 8038
Jak załatwić sprawę? 7417
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 7058
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 6518
Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 6080
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 5426
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 5115
e-PUAP 4944
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 4723
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 4438
Wydział Kultury i Promocji Miasta 4293
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4266
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 4136
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3616
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3471
Informacje dotyczące MCZK 3421
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3378
Krok po kroku 3337
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 3296
Udostępnianie informacji publicznej 3281
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3231
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3088
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2985
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 2951
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2821
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2794
Referat Organizacyjno-Administracyjny 2788
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2767
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2757
Audytor Wewnętrzny 2754
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 2753
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2686
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2683
Zaświadczenie o rewitalizacji 2665
Wydział Finansowy 2596
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 26172
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2474
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1833
Zarządzenie nr 0050.330.2020 1730
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 834
Zarządzenie nr 0050.600.2019 723
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 678
Zarządzenie nr 0050.477.2019 670
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 664
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 659
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 657
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 654
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 645
Zarządzenie nr 0050.516.2019 645
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 643
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 643
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 636
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 629
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 625
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 620
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 619
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 612
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 611
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 609
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 607
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 603
Zarządzenie nr 0050.597.2019 603
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 601
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 599
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 596
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 594
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 589
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 587
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 584
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 583
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 581
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 581
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 577
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 576
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 574
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 570
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 566
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 565
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 562
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 562
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 560
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 550
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 537
Zarządzenie nr 0050.521.2019 533
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 528
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 22982
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16160
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7434
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 5661
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5653
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5218
Nagrania Obrad 5179
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 3656
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2501
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 2290
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2073
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2046
Wybory ławników 2037
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1992
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1790
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1646
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1572
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 1534
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1516
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1503
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 1493
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1484
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1365
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1291
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1286
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1277
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1264
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1257
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1252
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1240
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1231
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1166
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1150
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1144
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1139
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1130
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1127
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1125
Uchwała nr XXVII/256/16 1114
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1094
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1088
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1085
XXVIII/287/16 1064
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1062
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1042
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 1023
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1015
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 1014
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1013
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 1012
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 15103
Deklaracje - PODATKI 14464
Opis Cieszyna 6483
Gminna Ewidencja Zabytków 3657
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3231
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3042
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2734
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 2571
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2160
Insygnia miasta 2045
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1846
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1841
Mapa Cieszyna 1770
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1659
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1539
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1517
Informacja o projektowaniu dokumentów 1449
Linki 1407
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 1390
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1317
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1308
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1279
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1264
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1263
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1258
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1246
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1240
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1220
Zarządzenie nr 0050.688.2019 1212
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1205
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1160
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1153
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1127
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1111
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1094
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1093
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1085
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1077
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 1067
XXVIII/287/16 1064
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1063
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1053
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1052
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 1033
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 994
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 987
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 970
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 964
Zarządzenie nr 0050.348.2021 962
Zarządzenie nr 0050.32.2018 952
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 20018
Informacje podstawowe 12602
Informacje podstawowe 11837
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 9797
Informacje podstawowe 9750
Pracownicy MZD 7222
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7173
Książnica Cieszyńska 6566
Instytucje kultury 6311
Dane podstawowe 6120
Dane podstawowe 5964
Dane podstawowe 5954
Informacje podstawowe 5920
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 5628
Dane podstawowe 5379
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 4957
Dane podstawowe 4660
Struktura Organizacyjna 4468
Dane podstawowe 4451
Dane podstawowe 3993
Dane podstawowe 3989
3/ZP/DZ/2017 3825
1/ZP/DZ/2018 3753
Dane podstawowe 3613
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3587
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 3570
Kontrole 3306
Dane podstawowe 3110
Prezes Zarządu 3097
Dane podstawowe 2967
Dane teleadresowe 2925
Kontrole 2899
Dane podstawowe 2886
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2838
Dane podstawowe 2804
Dane podstawowe 2775
Dane podstawowe 2740
Dane podstawowe 2695
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2686
Dane podstawowe 2592
Dane podstawowe 2540
Dane podstawowe 2477
Dane podstawowe 2361
Zarządzenie nr 0050.181.2021 2323
Ogłoszenia 2321
Dane podstawowe 2312
Udostępnianie informacji publicznej 2298
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 2183
Dane podstawowe 2122
Sprawozdania, programy 2112
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 2819
Uchwała nr VIII/2/2017 931
Uchwała nr XII/5/2017 889
Uchwała nr VIII/1/2017 883
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 838
Uchwała nr VI/10/2016 802
Uchwała nr XXXVI/353/17 765
Kontakt 764
Uchwała nr VI/11/2016 760
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 687
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 672
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 671
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 666
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 650
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 645
Uchwała nr 10/2016 640
Uchwała nr I/1/2016 634
Komunikat 632
Uchwała nr II/4/2016 621
Uchwała nr 5/2016 618
Uchwała nr 3/2016 610
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 593
Uchwała nr 6/2016 591
Uchwała nr X/3/2017 589
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 582
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 579
Uchwała nr III/6/2016 575
Uchwała nr 2/2016 569
Uchwała nr I/2/2016 565
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 563
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 561
Uchwała nr V/8/2016 560
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 552
Uchwała nr 9/2016 552
Uchwała nr 8/2016 551
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 549
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 548
Uchwała nr 7/2016 543
Uchwała nr XIV/6/2017 540
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 527
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 462
Uchwała nr 11/2016 427
Uchwała nr 5/2015 423
Uchwała nr 4/2016 391
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 391
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 386
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 386
Uchwała nr X/4/2017 378
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 373
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 371