W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 44236
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 26739
Burmistrz Miasta Cieszyna 24692
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 19415
Kontakt 17799
Godziny urzędowania 15522
Schemat organizacyjny 14315
Konta bankowe 11918
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9748
Skargi i wnioski 9313
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 9023
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 8976
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8389
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 7444
Jak załatwić sprawę? 7394
Urząd Stanu Cywilnego 7297
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6207
Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 5784
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 5781
Oświadczenia majątkowe 5390
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 5182
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 4850
e-PUAP 4701
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 4412
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3928
Wydział Kultury i Promocji Miasta 3921
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 3716
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 3471
Informacje dotyczące MCZK 3285
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3283
Krok po kroku 3236
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3209
Udostępnianie informacji publicznej 3157
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3103
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 3098
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3084
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2934
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2709
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2650
Audytor Wewnętrzny 2594
Referat Organizacyjno-Administracyjny 2594
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2552
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2536
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2515
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2494
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 2445
Wydział Organizacyjny 2394
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 2381
Wydział Sportu 2379
Zaświadczenie o rewitalizacji 2326
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 24692
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2282
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1798
Zarządzenie nr 0050.330.2020 1485
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 797
Zarządzenie nr 0050.600.2019 694
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 665
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 651
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 649
Zarządzenie nr 0050.477.2019 645
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 642
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 641
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 633
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 631
Zarządzenie nr 0050.516.2019 628
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 628
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 626
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 612
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 612
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 609
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 600
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 597
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 594
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 590
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 590
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 589
Zarządzenie nr 0050.597.2019 587
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 586
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 584
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 584
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 576
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 574
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 570
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 570
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 569
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 568
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 566
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 566
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 564
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 562
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 559
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 555
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 553
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 550
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 548
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 542
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 535
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 527
Zarządzenie nr 0050.521.2019 521
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 513
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 20988
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16150
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7366
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5642
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 5134
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5113
Nagrania Obrad 4967
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 3471
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2451
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 2107
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1988
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1974
Wybory ławników 1905
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1842
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1694
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1543
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1512
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1401
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1389
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 1385
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1374
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1331
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1265
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1255
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1250
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1217
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1189
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1176
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1123
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1106
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1105
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1098
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1084
Uchwała nr XXVII/256/16 1083
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1081
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1080
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1068
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 1068
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1065
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1062
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1046
XXVIII/287/16 1046
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1045
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1027
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1018
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 1010
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 996
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 989
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 988
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 984
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 14350
Deklaracje - PODATKI 13910
Opis Cieszyna 6169
Gminna Ewidencja Zabytków 3456
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3103
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2902
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2699
Strategia Rozwoju 2344
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2102
Insygnia miasta 1922
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1830
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1767
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1744
Mapa Cieszyna 1660
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1633
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1518
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1489
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1356
Linki 1343
Informacja o projektowaniu dokumentów 1309
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1291
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1285
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1260
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1243
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1217
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1202
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2020 1202
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1194
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1189
Zarządzenie nr 0050.688.2019 1169
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1141
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1138
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1106
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1104
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1101
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1097
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1075
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1062
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1054
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1047
XXVIII/287/16 1046
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1038
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1037
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 1007
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 1003
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 981
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 959
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 949
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 948
Zarządzenie nr 0050.32.2018 936
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 19331
Informacje podstawowe 11302
Informacje podstawowe 11275
Informacje podstawowe 9306
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 9247
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7161
Pracownicy MZD 6477
Książnica Cieszyńska 6246
Instytucje kultury 6087
Dane podstawowe 5974
Dane podstawowe 5775
Informacje podstawowe 5645
Dane podstawowe 5189
Dane podstawowe 4733
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 4703
Dane podstawowe 4455
Dane podstawowe 4282
Struktura Organizacyjna 4272
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 4172
Dane podstawowe 3841
Dane podstawowe 3798
3/ZP/DZ/2017 3778
1/ZP/DZ/2018 3672
Aplikant Straży Miejskiej 3503
Dane podstawowe 3498
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3486
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 3294
Kontrole 3276
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 3137
Prezes Zarządu 3012
Dane podstawowe 2953
Dane podstawowe 2884
Kontrole 2797
Dane teleadresowe 2773
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2723
Dane podstawowe 2695
Dane podstawowe 2688
Dane podstawowe 2616
Dane podstawowe 2598
Dane podstawowe 2589
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 2497
Dane podstawowe 2482
Dane podstawowe 2425
Dane podstawowe 2384
Ogłoszenia 2259
Udostępnianie informacji publicznej 2259
Dane podstawowe 2215
Dane podstawowe 2187
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 2152
Sprawozdania, programy 2086
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 2639
Uchwała nr VIII/2/2017 915
Uchwała nr XII/5/2017 874
Uchwała nr VIII/1/2017 865
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 797
Uchwała nr VI/10/2016 792
Uchwała nr VI/11/2016 742
Uchwała nr XXXVI/353/17 731
Kontakt 671
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 668
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 663
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 655
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 651
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 637
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 631
Uchwała nr 10/2016 620
Uchwała nr I/1/2016 619
Komunikat 611
Uchwała nr 5/2016 603
Uchwała nr II/4/2016 594
Uchwała nr 3/2016 592
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 583
Uchwała nr 6/2016 573
Uchwała nr X/3/2017 572
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 569
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 568
Uchwała nr III/6/2016 563
Uchwała nr 2/2016 554
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 550
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 549
Uchwała nr V/8/2016 548
Uchwała nr I/2/2016 547
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 543
Uchwała nr 8/2016 542
Uchwała nr 9/2016 541
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 539
Uchwała nr 7/2016 535
Uchwała nr XIV/6/2017 524
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 505
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 496
Uchwała nr 11/2016 411
Uchwała nr 5/2015 406
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 393
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 379
Uchwała nr 4/2016 378
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 375
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 374
Uchwała nr X/4/2017 366
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 361
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 357