W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 41349
Burmistrz Miasta Cieszyna 33305
Kontakt 26921
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 26222
Godziny urzędowania 22047
Konta bankowe 17016
Schemat organizacyjny 16424
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 15524
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 14614
Urząd Stanu Cywilnego 12240
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 11075
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 10415
Skargi i wnioski 10230
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10147
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 9781
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 9233
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8490
Jak załatwić sprawę? 7472
Działalność Gospodarcza 7242
e-PUAP 7110
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 6743
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 6501
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 6141
Wydział Kultury i Promocji Miasta 5828
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 5826
Umiejscowienie aktu urodzenia 5734
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5714
Oświadczenia majątkowe 5390
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5062
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 4942
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 4903
Opłata skarbowa 4894
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 4717
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 4569
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4473
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 4241
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4094
Informacje dotyczące MCZK 4068
Udostępnianie informacji publicznej 4019
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 4005
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3833
Referat Organizacyjno-Administracyjny 3769
Wydział Finansowy 3713
Krok po kroku 3648
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3640
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 3603
Zaświadczenie o rewitalizacji 3579
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 3525
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3508
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 3420
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 33305
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2770
Zarządzenie nr 0050.330.2020 2626
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1899
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 943
Zarządzenie nr 0050.600.2019 856
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 745
Zarządzenie nr 0050.477.2019 743
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 737
Zarządzenie nr 0050.516.2019 724
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 720
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 720
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 720
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 702
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 695
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 694
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 694
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 692
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 687
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 685
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 685
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 679
Zarządzenie nr 0050.597.2019 679
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 674
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 667
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 666
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 665
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 665
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 665
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 664
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 654
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 647
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 646
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 644
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 643
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 642
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 641
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 631
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 629
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 629
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 625
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 624
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 621
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 619
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 618
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 616
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 611
Zarządzenie nr 0050.521.2019 596
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 594
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 582
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 32478
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16217
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 8851
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7754
Nagrania Obrad 5914
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5704
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5513
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 4351
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 3360
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 2832
Wybory ławników 2747
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2656
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2574
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 2535
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2407
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 2305
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2235
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2134
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2032
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 2022
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1815
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1791
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1720
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1683
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1637
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1471
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1430
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1410
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1397
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1367
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1347
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1346
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1334
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1326
0014.REW.29 - dot. publikacji na portalu internetowym ox.pl treści projektu uchwały w sprawie konkursu na Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 1319
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1294
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1274
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1263
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1259
Uchwała nr XXVII/256/16 1226
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1224
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1224
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 1203
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1199
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1188
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 1172
XXVIII/287/16 1170
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1166
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1163
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1160
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 18813
Deklaracje - PODATKI 17775
Opis Cieszyna 7851
Gminna Ewidencja Zabytków 4780
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3833
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3575
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 3089
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2821
Insygnia miasta 2592
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2365
Mapa Cieszyna 2263
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2138
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2090
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2032
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1909
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1773
Informacja o projektowaniu dokumentów 1738
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1672
Linki 1606
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1603
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1597
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1450
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1443
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1397
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1388
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1365
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1331
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1326
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1261
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1243
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1235
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1199
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1172
XXVIII/287/16 1170
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1163
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1162
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1159
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1157
Uchwała nr XXII/261/20 1139
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1137
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1124
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1113
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1069
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 1049
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1034
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 1013
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 1010
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 1007
Zarządzenie nr 0050.687.2017 1004
Zarządzenie nr 0050.240.2019 989
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 23559
Informacje podstawowe 18002
Informacje podstawowe 14164
Dane podstawowe 12401
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 11911
Informacje podstawowe 11682
Pracownicy MZD 11654
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 10005
Książnica Cieszyńska 9024
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 8150
Informacje podstawowe 7624
Instytucje kultury 7333
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7234
Dane podstawowe 7069
Dane podstawowe 6956
Dane podstawowe 6445
Dane podstawowe 5806
Struktura Organizacyjna 5568
Dane podstawowe 5500
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 5405
Dane podstawowe 5022
Dane podstawowe 4913
Dane teleadresowe 4408
Dane podstawowe 4396
Dane podstawowe 4264
3/ZP/DZ/2017 4030
1/ZP/DZ/2018 4007
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 4006
Dane podstawowe 3694
Prezes Zarządu 3599
Dane podstawowe 3528
Kontrole 3527
Dane teleadresowe 3481
Dane podstawowe 3468
Nowy rozkład jazdy linii 21. 3456
Informacje podstawowe 3447
Dane podstawowe 3429
Dane podstawowe 3376
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 3372
Dane podstawowe 3310
Dane podstawowe 3284
Kontrole 3111
Dane podstawowe 3063
Dane podstawowe 3005
Dane podstawowe 2981
Dane podstawowe 2973
Zarządzenie nr 0050.181.2021 2890
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn 2824
Kontakt 2817
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2756
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 4404
Kontakt 1176
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1029
Uchwała nr VIII/2/2017 1002
Uchwała nr XXXVI/353/17 968
Uchwała nr XII/5/2017 958
Uchwała nr VIII/1/2017 948
Uchwała nr VI/10/2016 889
Uchwała nr VI/11/2016 839
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 823
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 785
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 778
Zarządzenie nr 0050.345.2019 765
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 751
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 741
Uchwała nr I/1/2016 731
Uchwała nr 10/2016 723
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 712
Uchwała nr 5/2016 712
Komunikat 707
Uchwała nr II/4/2016 696
Uchwała nr 3/2016 677
Uchwała nr X/3/2017 667
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 658
Uchwała nr 6/2016 656
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 649
Uchwała nr 2/2016 648
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 646
Uchwała nr I/2/2016 641
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 640
Uchwała nr III/6/2016 640
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 637
Uchwała nr V/8/2016 627
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 626
Uchwała nr 9/2016 623
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 620
Uchwała nr 8/2016 619
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 616
Uchwała nr 7/2016 615
Uchwała nr XIV/6/2017 609
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 606
Uchwała nr 11/2016 523
Uchwała nr 5/2015 491
Uchwała nr 4/2016 489
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 455
Uchwała nr 18/II/20 450
Uchwała nr X/4/2017 444
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 443
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 443
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 442