W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 43162
Burmistrz Miasta Cieszyna 20593
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 19390
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 15053
Kontakt 13874
Schemat organizacyjny 12865
Godziny urzędowania 12459
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9511
Skargi i wnioski 8533
Konta bankowe 8386
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8341
Jak załatwić sprawę? 7319
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 6940
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 6032
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 5714
Opłata od posiadania psów 5454
Oświadczenia majątkowe 5390
Urząd Stanu Cywilnego 5353
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4590
Podatek od nieruchomości 3950
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 3888
e-PUAP 3537
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 3297
Wydział Kultury i Promocji Miasta 3220
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 3151
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 3025
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2975
Krok po kroku 2944
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2832
Informacje dotyczące MCZK 2825
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2632
Udostępnianie informacji publicznej 2601
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2484
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2451
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2390
Audytor Wewnętrzny 2318
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2225
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2146
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2069
Wydział Sportu 2055
Sekretarz Miasta Cieszyna 2051
Wydział Organizacyjny 2027
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2003
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2000
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1988
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1973
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1929
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1901
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1885
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych 1815
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 20593
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1929
Zarządzenie nr 0050.390.2020 887
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 721
Zarządzenie nr 0050.600.2019 638
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 623
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 614
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 613
Zarządzenie nr 0050.477.2019 601
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 596
Zarządzenie nr 0050.516.2019 593
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 593
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 591
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 591
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 588
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 576
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 573
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 571
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 569
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 568
Zarządzenie nr 0050.330.2020 565
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 562
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 553
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 552
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 547
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 547
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 545
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 544
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 542
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 537
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 537
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 533
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 533
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 533
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 531
Zarządzenie nr 0050.597.2019 530
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 522
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 521
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 521
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 521
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 520
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 519
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 513
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 505
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 497
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 497
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 483
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 480
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 476
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 465
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16120
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 15367
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7149
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4808
Nagrania Obrad 4443
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 3824
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2970
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2307
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1837
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1760
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1589
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1483
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1479
Wybory ławników 1377
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1303
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1288
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1270
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1251
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1231
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1222
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1196
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1152
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1131
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1068
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1047
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1046
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1040
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1037
Uchwała nr XXVII/256/16 1008
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1005
XXVIII/287/16 997
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 985
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 979
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 976
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 972
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 971
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 968
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 964
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 963
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 960
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 960
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 947
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 909
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 907
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 896
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 893
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 892
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 891
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 883
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 865
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 11619
Deklaracje - PODATKI 11126
Opis Cieszyna 5428
Gminna Ewidencja Zabytków 2941
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2633
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2484
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2432
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1975
Strategia Rozwoju 1937
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1772
Insygnia miasta 1659
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1629
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1574
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1550
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1455
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1429
Mapa Cieszyna 1409
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1231
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1217
Linki 1207
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1187
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1186
Informacja o projektowaniu dokumentów 1171
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1158
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1129
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1123
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1088
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1077
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1064
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1046
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1043
Zarządzenie nr 0050.688.2019 1008
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1003
XXVIII/287/16 997
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 977
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 969
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 966
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 960
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 957
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 944
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 942
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 929
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 893
Zarządzenie nr 0050.32.2018 890
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 881
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 872
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 870
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 870
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 865
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 856
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 16863
Informacje podstawowe 9421
Informacje podstawowe 7695
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 7310
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7085
Informacje podstawowe 6466
Dane podstawowe 5263
Instytucje kultury 5092
Książnica Cieszyńska 5026
Informacje podstawowe 4787
Dane podstawowe 4739
Pracownicy MZD 4578
Dane podstawowe 4412
Dane podstawowe 3651
3/ZP/DZ/2017 3600
Dane podstawowe 3568
1/ZP/DZ/2018 3549
Struktura Organizacyjna 3489
Dane podstawowe 3343
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 3309
Kontrole 3171
Aplikant Straży Miejskiej 3028
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2988
Dane podstawowe 2959
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2821
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2743
Dane podstawowe 2731
Kontrole 2627
Prezes Zarządu 2605
Dane podstawowe 2411
Dane teleadresowe 2393
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2379
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 2366
Dane podstawowe 2311
Dane podstawowe 2249
Dane podstawowe 2233
Dane podstawowe 2204
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 2159
Dane podstawowe 2127
Dane podstawowe 2022
Dane podstawowe 2013
Udostępnianie informacji publicznej 1996
Ogłoszenia 1990
Sprawozdania, programy 1962
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1924
ZGK/ZP/05/2017 1897
Dane podstawowe 1892
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1876
Pracownicy 1837
Dane podstawowe 1796
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 2117
Uchwała nr VIII/2/2017 863
Uchwała nr XII/5/2017 830
Uchwała nr VIII/1/2017 805
Uchwała nr VI/10/2016 753
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 703
Uchwała nr VI/11/2016 687
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 632
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 618
Uchwała nr XXXVI/353/17 611
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 606
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 606
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 579
Komunikat 577
Uchwała nr I/1/2016 576
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 559
Uchwała nr 5/2016 558
Uchwała nr 10/2016 557
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 547
Uchwała nr 3/2016 540
Uchwała nr X/3/2017 533
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 531
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 530
Uchwała nr 6/2016 526
Uchwała nr III/6/2016 520
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 520
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 514
Uchwała nr 2/2016 510
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 506
Uchwała nr V/8/2016 506
Uchwała nr I/2/2016 505
Uchwała nr 9/2016 504
Uchwała nr II/4/2016 504
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 498
Uchwała nr 8/2016 494
Uchwała nr 7/2016 489
Uchwała nr XIV/6/2017 487
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 472
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 433
Uchwała nr 11/2016 367
Uchwała nr 5/2015 358
Uchwała nr 4/2016 338
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 337
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 336
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 336
Uchwała nr X/4/2017 333
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 329
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 326
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 kwietnia 2017 roku 323
Uchwała nr I/3/2016 320