W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 54995
Burmistrz Miasta Cieszyna 48951
Kontakt 43734
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 34115
Godziny urzędowania 33149
Konta bankowe 26874
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 22068
Urząd Stanu Cywilnego 21252
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 19727
Schemat organizacyjny 19294
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 16800
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 16673
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 16221
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 16137
Opłata skarbowa 13118
Skargi i wnioski 11643
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10657
e-PUAP 10508
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 10476
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9541
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 8733
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8678
Wydział Kultury i Promocji Miasta 8615
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 8485
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 8470
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 8459
Działalność Gospodarcza 8458
Podatek od nieruchomości 8189
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 8007
Jak załatwić sprawę? 7534
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 7520
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 7458
Umiejscowienie aktu małżeństwa 6736
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6711
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6661
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 6573
Wydział Finansowy 6088
Udostępnianie informacji publicznej 6034
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5928
Ogólna klauzula informacyjna 5924
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5734
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 5698
Referat Organizacyjno-Administracyjny 5608
Informacje dotyczące BBiZK 5569
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 5558
Oświadczenia majątkowe 5390
Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego 5316
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5307
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 5072
Zaświadczenie o rewitalizacji 5045
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 48951
Zarządzenie nr 0050.330.2020 3379
Zarządzenie nr 0050.370.2019 3293
Zarządzenie nr 0050.390.2020 2020
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 1410
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 1132
Zarządzenie nr 0050.600.2019 1089
Zarządzenie nr 0050.516.2019 891
Zarządzenie nr 0050.477.2019 876
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 876
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 874
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 851
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 835
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 831
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 814
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 814
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 812
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 806
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 805
Zarządzenie nr 0050.597.2019 804
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 799
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 798
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 795
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 793
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 788
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 786
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 771
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 771
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 769
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 769
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 766
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 755
Zarządzenie nr 0050.521.2019 755
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 751
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 749
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 748
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 748
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 742
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 741
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 736
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 734
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 726
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 724
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 719
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 717
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 717
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 715
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 714
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 708
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 705
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 50657
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16429
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 14826
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 8212
Nagrania Obrad 7179
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 5998
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5872
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5815
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 4772
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 4736
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 4725
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 3741
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 3527
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 3159
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 3153
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2995
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2988
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2984
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2564
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 2282
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 2257
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 2251
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 2053
Udział mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej Cieszyna i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Cieszyna 1941
0003.1336 Wniosek o pilne wykonanie remontu chodnika przy ul. Górnej 1938
Kontakt do Radnych 1936
0014.REW.29 - dot. publikacji na portalu internetowym ox.pl treści projektu uchwały w sprawie konkursu na Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 1868
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1855
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1841
Agata Rucka - Radna Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1763
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1676
Uchwała nr III/24/18 1629
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1619
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1619
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1597
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1594
Joanna Wowrzeczka - Radna Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1581
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1571
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1549
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1544
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1530
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1492
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1492
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1488
Uchwała nr XXVII/256/16 1473
Uchwała nr XXII/261/20 1462
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1457
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1440
Uchwała nr XXXVI/353/17 1438
0014.60 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji RM proj. uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanymi przez właściciela nieruchomości 1431
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 24992
Deklaracje - PODATKI 22196
Opis Cieszyna 10296
Wybory Samorządowe 2024 r. - wyniki 9226
Gminna Ewidencja Zabytków 6959
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 5016
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 4594
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 4445
Insygnia miasta 4417
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 3159
Mapa Cieszyna 3010
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2985
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2745
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2738
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2644
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2522
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 2184
Informacja o projektowaniu dokumentów 2094
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 2073
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 1968
Linki 1964
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1953
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1878
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1755
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1653
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1619
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1616
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1582
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1579
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1576
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1547
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1519
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka 1513
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1469
Uchwała nr XXII/261/20 1462
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1459
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1434
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1420
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1392
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1389
Klauzula informacyjna (RODO) 1386
XXVIII/287/16 1368
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 1355
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1346
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1339
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1307
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1298
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1283
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1283
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1262
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 41743
Dane podstawowe 29092
Informacje podstawowe 26194
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 21339
Pracownicy MZD 20176
Informacje podstawowe 19503
Jednostki Oświatowe Miasta Cieszyn 15510
Informacje podstawowe 14165
Książnica Cieszyńska 11144
Informacje podstawowe 10026
Instytucje kultury 9483
Dane podstawowe 9281
Dane teleadresowe 8877
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 8186
Dane podstawowe 8000
Dane podstawowe 7978
Dane podstawowe 7972
Struktura Organizacyjna 7863
Anulowanie opłaty dodatkowej 7329
Dane podstawowe 7125
Dane podstawowe 6793
Dane podstawowe 6406
Dane podstawowe 6288
Dane podstawowe 6281
Informacje podstawowe 6199
Dane podstawowe 5131
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 5080
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 4999
Kontakt 4996
Prezes Zarządu 4975
Dane podstawowe 4936
Dane podstawowe 4914
Dane podstawowe 4889
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 4815
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn 4783
Dane podstawowe 4673
Dane podstawowe 4651
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn po śmierci najemcy 4639
Dane podstawowe 4533
Dane podstawowe 4527
Dane podstawowe 4489
Dane teleadresowe 4448
3/ZP/DZ/2017 4204
1/ZP/DZ/2018 4161
Dane podstawowe 4126
Cennik usług wywozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym 4076
Struktura organizacyjna 3996
Dane podstawowe 3955
Kontrole 3887
Miejsce handlowe na terenie targowisk 3880
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 6737
Kontakt 2158
Kontakt 2128
Uchwała nr XXXVI/353/17 1438
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 1345
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1197
Uchwała nr VIII/2/2017 1138
Uchwała nr XII/5/2017 1117
Uchwała nr VIII/1/2017 1092
Uchwała nr VI/10/2016 1028
Uchwała nr VI/11/2016 978
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 947
Zarządzenie nr 0050.345.2019 939
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 923
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 922
Uchwała nr II/4/2016 905
Uchwała nr 5/2016 870
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 857
Uchwała nr I/1/2016 853
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 848
Uchwała nr 10/2016 844
Komunikat 833
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 821
Uchwała nr X/3/2017 806
Uchwała nr 3/2016 800
Uchwała nr 2/2016 786
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 785
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna 785
Uchwała nr 6/2016 784
Uchwała nr III/6/2016 781
Uchwała nr I/2/2016 779
Uchwała nr 7/2016 771
Uchwała nr V/8/2016 771
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 768
Uchwała nr 8/2016 759
Uchwała nr 9/2016 759
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 755
Uchwała nr XIV/6/2017 751
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 750
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 736
Uchwała nr 11/2016 722
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 718
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 701
Uchwała nr 18/II/20 647
Uchwała nr 5/2015 625
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 602
Uchwała nr 4/2016 585
Uchwała nr X/4/2017 574
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 563
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 560