W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 43937
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 24534
Burmistrz Miasta Cieszyna 23094
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 17840
Kontakt 16501
Godziny urzędowania 14528
Schemat organizacyjny 13859
Konta bankowe 10417
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9670
Skargi i wnioski 9147
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8375
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 8329
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 8102
Jak załatwić sprawę? 7366
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 6899
Urząd Stanu Cywilnego 6299
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5418
Oświadczenia majątkowe 5390
Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 5265
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 4802
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 4645
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 4577
e-PUAP 4436
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 4084
Wydział Kultury i Promocji Miasta 3656
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3576
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 3324
Krok po kroku 3164
Informacje dotyczące MCZK 3132
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3080
Udostępnianie informacji publicznej 3036
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2934
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2899
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2862
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2812
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2775
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 2756
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2483
Audytor Wewnętrzny 2465
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 2440
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2378
Referat Organizacyjno-Administracyjny 2361
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2326
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2320
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 2308
Wydział Organizacyjny 2255
Wydział Sportu 2247
Sekretarz Miasta Cieszyna 2215
Ogólna klauzula informacyjna 2209
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2147
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 23094
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 2147
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1725
Zarządzenie nr 0050.330.2020 1269
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 777
Zarządzenie nr 0050.600.2019 681
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 654
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 638
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 637
Zarządzenie nr 0050.477.2019 633
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 628
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 624
Zarządzenie nr 0050.516.2019 622
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 621
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 619
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 613
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 613
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 602
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 597
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 596
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 591
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 583
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 579
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 577
Zarządzenie nr 0050.597.2019 577
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 575
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 575
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 574
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 573
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 571
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 569
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 564
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 558
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 556
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 555
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 554
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 553
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 548
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 547
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 547
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 544
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 544
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 541
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 540
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 530
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 527
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 516
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 512
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 504
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 501
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 19066
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16142
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7311
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5012
Nagrania Obrad 4802
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 4731
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 3300
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2405
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1961
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1906
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1872
Wybory ławników 1800
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1756
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1628
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1426
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1422
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1328
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1301
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1297
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 1280
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1266
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1249
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1228
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1193
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1187
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1162
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1118
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1087
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1071
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1070
Uchwała nr XXVII/256/16 1054
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1051
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1028
XXVIII/287/16 1023
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1017
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1008
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1004
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1003
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 999
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 998
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 997
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 997
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 988
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 981
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 966
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 948
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 946
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 934
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 934
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 930
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 13310
Deklaracje - PODATKI 13091
Opis Cieszyna 5806
Gminna Ewidencja Zabytków 3256
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2934
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2770
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2675
Strategia Rozwoju 2212
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2049
Insygnia miasta 1834
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1813
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1729
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1690
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1611
Mapa Cieszyna 1565
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1498
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1468
Linki 1301
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1299
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1274
Informacja o projektowaniu dokumentów 1255
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1249
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1237
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1227
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1184
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1181
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1156
Zarządzenie nr 0050.688.2019 1136
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1126
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1122
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1118
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1090
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1088
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2020 1073
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1066
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1026
XXVIII/287/16 1023
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1021
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1009
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1003
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1002
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 997
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 991
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 990
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 971
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 952
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 951
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 933
Zarządzenie nr 0050.32.2018 926
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 919
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18620
Informacje podstawowe 10610
Informacje podstawowe 9933
Informacje podstawowe 8854
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 8774
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7154
Instytucje kultury 5767
Pracownicy MZD 5767
Dane podstawowe 5759
Książnica Cieszyńska 5721
Dane podstawowe 5623
Informacje podstawowe 5375
Dane podstawowe 4993
Dane podstawowe 4200
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 4182
Dane podstawowe 4093
Struktura Organizacyjna 4011
Dane podstawowe 3720
3/ZP/DZ/2017 3708
Dane podstawowe 3653
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 3638
1/ZP/DZ/2018 3605
Dane podstawowe 3412
Aplikant Straży Miejskiej 3406
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3358
Dane podstawowe 3333
Kontrole 3247
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 3101
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 3002
Prezes Zarządu 2880
Dane podstawowe 2805
Dane podstawowe 2750
Kontrole 2710
Dane teleadresowe 2649
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2612
Dane podstawowe 2606
Dane podstawowe 2564
Dane podstawowe 2494
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 2434
Dane podstawowe 2401
Dane podstawowe 2370
Dane podstawowe 2357
Dane podstawowe 2263
Dane podstawowe 2234
Ogłoszenia 2206
Udostępnianie informacji publicznej 2180
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 2126
Dane podstawowe 2084
Dane podstawowe 2064
Sprawozdania, programy 2050
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 2459
Uchwała nr VIII/2/2017 897
Uchwała nr XII/5/2017 863
Uchwała nr VIII/1/2017 846
Uchwała nr VI/10/2016 781
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 759
Uchwała nr VI/11/2016 725
Uchwała nr XXXVI/353/17 702
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 655
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 646
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 643
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 641
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 615
Uchwała nr I/1/2016 603
Komunikat 602
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 592
Uchwała nr 10/2016 592
Uchwała nr 5/2016 588
Uchwała nr 3/2016 576
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 572
Uchwała nr II/4/2016 570
Uchwała nr X/3/2017 559
Uchwała nr 6/2016 558
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 557
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 554
Uchwała nr III/6/2016 550
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 542
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 539
Uchwała nr 2/2016 539
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 535
Uchwała nr I/2/2016 530
Uchwała nr V/8/2016 530
Uchwała nr 8/2016 529
Uchwała nr 9/2016 528
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 526
Uchwała nr 7/2016 519
Uchwała nr XIV/6/2017 514
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 496
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 484
Kontakt 458
Uchwała nr 11/2016 395
Uchwała nr 5/2015 388
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 367
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 367
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 366
Uchwała nr 4/2016 365
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 362
Uchwała nr X/4/2017 355
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 353
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 349