W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 39271
Burmistrz Miasta Cieszyna 31753
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 25405
Kontakt 23792
Godziny urzędowania 20860
Schemat organizacyjny 16089
Konta bankowe 16077
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 14803
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 13504
Urząd Stanu Cywilnego 11323
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 10439
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10100
Skargi i wnioski 10043
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 9644
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 9134
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8471
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 8208
Jak załatwić sprawę? 7456
Działalność Gospodarcza 7138
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 6541
e-PUAP 6451
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 6205
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 5923
Wydział Kultury i Promocji Miasta 5512
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 5491
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5359
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4912
Umiejscowienie aktu urodzenia 4834
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 4664
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 4572
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 4428
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 4248
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4247
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 3992
Informacje dotyczące MCZK 3895
Opłata skarbowa 3876
Udostępnianie informacji publicznej 3829
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 3826
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3808
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3709
Referat Organizacyjno-Administracyjny 3603
Krok po kroku 3562
Wydział Finansowy 3457
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3445
Zaświadczenie o rewitalizacji 3417
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3392
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 3364
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 3254
Wydział Organizacyjny 3136
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 31753
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2712
Zarządzenie nr 0050.330.2020 2379
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1881
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 925
Zarządzenie nr 0050.600.2019 829
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 734
Zarządzenie nr 0050.477.2019 730
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 714
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 708
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 706
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 703
Zarządzenie nr 0050.516.2019 700
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 691
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 681
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 680
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 680
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 680
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 675
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 671
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 669
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 667
Zarządzenie nr 0050.597.2019 662
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 657
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 657
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 655
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 655
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 653
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 650
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 642
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 639
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 638
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 634
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 633
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 632
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 630
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 629
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 620
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 617
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 616
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 615
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 614
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 611
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 609
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 605
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 605
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 602
Zarządzenie nr 0050.521.2019 586
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 580
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 575
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 30438
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16202
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7709
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 7638
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5694
Nagrania Obrad 5680
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5465
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 4231
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 3181
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2621
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 2582
Wybory ławników 2527
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2443
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2332
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 2311
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2201
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 2088
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2037
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1954
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1890
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1757
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1706
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1686
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1638
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1526
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1448
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1402
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1350
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1340
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1338
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1336
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1324
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1305
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1305
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1266
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1234
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1224
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1209
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1208
Uchwała nr XXVII/256/16 1204
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1175
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1150
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1149
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1147
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1145
XXVIII/287/16 1143
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 1136
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1135
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 1122
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1118
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 18133
Deklaracje - PODATKI 17228
Opis Cieszyna 7655
Gminna Ewidencja Zabytków 4560
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3709
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3473
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 3001
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2799
Insygnia miasta 2432
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2310
Mapa Cieszyna 2135
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2079
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2012
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1897
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1890
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1741
Informacja o projektowaniu dokumentów 1695
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1618
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1588
Linki 1568
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1505
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1433
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1413
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1370
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1351
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1350
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1319
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1306
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1248
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1226
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1223
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1186
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1163
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1147
XXVIII/287/16 1143
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1141
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1138
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1128
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1125
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1114
Uchwała nr XXII/261/20 1093
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1082
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 1034
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1026
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 1005
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1004
Zarządzenie nr 0050.687.2017 993
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 985
Zarządzenie nr 0050.240.2019 964
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 938
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22498
Informacje podstawowe 17179
Informacje podstawowe 13624
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 11527
Informacje podstawowe 11235
Dane podstawowe 11214
Pracownicy MZD 10669
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 8596
Książnica Cieszyńska 8449
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7226
Informacje podstawowe 7187
Instytucje kultury 7149
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 7146
Dane podstawowe 6771
Dane podstawowe 6673
Dane podstawowe 6280
Dane podstawowe 5343
Struktura Organizacyjna 5293
Dane podstawowe 5238
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 5052
Dane podstawowe 4799
Dane podstawowe 4753
Dane podstawowe 4148
Dane podstawowe 4008
3/ZP/DZ/2017 3941
1/ZP/DZ/2018 3921
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3896
Dane teleadresowe 3628
Dane podstawowe 3609
Prezes Zarządu 3488
Kontrole 3458
Dane podstawowe 3420
Dane teleadresowe 3366
Dane podstawowe 3359
Informacje podstawowe 3304
Dane podstawowe 3267
Dane podstawowe 3227
Nowy rozkład jazdy linii 21. 3180
Dane podstawowe 3154
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 3147
Dane podstawowe 3139
Kontrole 3045
Dane podstawowe 2926
Dane podstawowe 2920
Dane podstawowe 2866
Zarządzenie nr 0050.181.2021 2836
Dane podstawowe 2819
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2742
Dane podstawowe 2683
Kontakt 2603
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 3803
Kontakt 1082
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1005
Uchwała nr VIII/2/2017 989
Uchwała nr XII/5/2017 942
Uchwała nr VIII/1/2017 935
Uchwała nr XXXVI/353/17 922
Uchwała nr VI/10/2016 861
Uchwała nr VI/11/2016 820
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 801
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 768
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 761
Zarządzenie nr 0050.345.2019 742
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 726
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 725
Uchwała nr 10/2016 704
Komunikat 690
Uchwała nr 5/2016 687
Uchwała nr I/1/2016 681
Uchwała nr II/4/2016 676
Uchwała nr 3/2016 665
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 650
Uchwała nr X/3/2017 649
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 643
Uchwała nr 6/2016 641
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 638
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 632
Uchwała nr 2/2016 631
Uchwała nr III/6/2016 629
Uchwała nr I/2/2016 628
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 624
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 621
Uchwała nr V/8/2016 611
Uchwała nr 9/2016 610
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 609
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 607
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 605
Uchwała nr 8/2016 605
Uchwała nr 7/2016 603
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 597
Uchwała nr XIV/6/2017 594
Uchwała nr 11/2016 485
Uchwała nr 4/2016 473
Uchwała nr 5/2015 469
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 439
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 432
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 430
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 428
Uchwała nr X/4/2017 426
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 425