W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 46953
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 31760
Burmistrz Miasta Cieszyna 27585
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 22230
Kontakt 20212
Godziny urzędowania 17702
Schemat organizacyjny 15050
Konta bankowe 13678
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 11723
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 10853
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9895
Skargi i wnioski 9603
Urząd Stanu Cywilnego 9293
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 8788
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8418
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 7740
Jak załatwić sprawę? 7434
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 7164
Działalność Gospodarcza i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 6345
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 5746
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 5540
e-PUAP 5481
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 5368
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 5041
Wydział Kultury i Promocji Miasta 4618
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4572
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 4536
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4237
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3830
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 3781
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3624
Informacje dotyczące MCZK 3527
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 3525
Krok po kroku 3423
Udostępnianie informacji publicznej 3410
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3348
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3284
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 3228
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 3091
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 3061
Referat Organizacyjno-Administracyjny 3007
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2974
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 2963
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2940
Zaświadczenie o rewitalizacji 2903
Audytor Wewnętrzny 2851
Umiejscowienie aktu urodzenia 2841
Wydział Finansowy 2839
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 2829
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 27585
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2557
Zarządzenie nr 0050.330.2020 1934
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1843
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 859
Zarządzenie nr 0050.600.2019 758
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 696
Zarządzenie nr 0050.477.2019 684
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 680
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 680
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 673
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 665
Zarządzenie nr 0050.516.2019 660
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 657
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 655
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 651
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 645
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 643
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 641
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 636
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 629
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 628
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 622
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 621
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 621
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 620
Zarządzenie nr 0050.597.2019 616
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 616
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 613
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 610
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 608
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 601
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 598
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 596
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 595
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 593
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 592
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 591
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 587
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 582
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 580
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 579
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 575
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 574
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 574
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 573
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 563
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 550
Zarządzenie nr 0050.521.2019 547
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 545
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 25011
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16168
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7504
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 6061
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5659
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5334
Nagrania Obrad 5288
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 3852
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 2771
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2533
Wybory ławników 2140
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2133
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2123
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2101
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1846
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1823
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 1760
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1635
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 1620
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 1601
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1544
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1519
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1432
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1378
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 1364
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1301
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1297
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1294
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1287
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1279
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1254
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1197
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1196
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1191
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1163
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1161
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1146
Uchwała nr XXVII/256/16 1138
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1135
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1109
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1105
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1104
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1098
XXVIII/287/16 1086
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 1073
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1071
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1060
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 1051
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1040
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 1035
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 15947
Deklaracje - PODATKI 14928
Opis Cieszyna 6772
Gminna Ewidencja Zabytków 3857
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 3348
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3139
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2748
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 2679
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2195
Insygnia miasta 2130
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1888
Mapa Cieszyna 1885
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1858
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 1680
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1671
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1561
Informacja o projektowaniu dokumentów 1533
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1531
Linki 1446
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 1432
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1354
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1327
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1300
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1299
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1294
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1281
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1279
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1216
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1173
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1173
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1162
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1141
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1125
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1111
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1104
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1088
XXVIII/287/16 1086
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1081
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1074
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1070
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1005
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 982
Zarządzenie nr 0050.687.2017 957
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 955
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 928
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 893
Zarządzenie nr 0050.657.2017 884
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.... 877
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 872
Zarządzenie nr 0050.13.2020 867
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 20557
Informacje podstawowe 14150
Informacje podstawowe 12458
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 10249
Informacje podstawowe 10074
Pracownicy MZD 8233
Dane podstawowe 7437
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7183
Książnica Cieszyńska 6983
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 6706
Instytucje kultury 6554
Informacje podstawowe 6399
Dane podstawowe 6289
Dane podstawowe 6158
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 5809
Dane podstawowe 5682
Dane podstawowe 4873
Struktura Organizacyjna 4690
Dane podstawowe 4644
Dane podstawowe 4281
Dane podstawowe 4140
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 3905
3/ZP/DZ/2017 3850
1/ZP/DZ/2018 3789
Dane podstawowe 3733
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 3696
Kontrole 3334
Dane podstawowe 3259
Prezes Zarządu 3226
Dane podstawowe 3189
Dane teleadresowe 3068
Dane podstawowe 3038
Kontrole 2945
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2934
Dane podstawowe 2924
Dane podstawowe 2910
Dane podstawowe 2852
Dane podstawowe 2788
Dane podstawowe 2713
Zarządzenie nr 0050.733.2018 2700
Dane podstawowe 2670
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 2598
Dane podstawowe 2529
Zarządzenie nr 0050.181.2021 2489
Dane podstawowe 2470
Dane podstawowe 2451
Dane teleadresowe 2435
Ogłoszenia 2374
Udostępnianie informacji publicznej 2359
Dane podstawowe 2263
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 3017
Uchwała nr VIII/2/2017 948
Uchwała nr XII/5/2017 910
Zarządzenie nr 0050.727.2018 900
Uchwała nr VIII/1/2017 898
Kontakt 846
Uchwała nr VI/10/2016 818
Uchwała nr XXXVI/353/17 804
Uchwała nr VI/11/2016 774
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 715
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 688
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 684
Zarządzenie nr 0050.345.2019 683
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 679
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 662
Uchwała nr 10/2016 652
Komunikat 643
Uchwała nr I/1/2016 641
Uchwała nr II/4/2016 633
Uchwała nr 5/2016 628
Uchwała nr 3/2016 622
Uchwała nr X/3/2017 604
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 601
Uchwała nr 6/2016 601
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 598
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 587
Uchwała nr III/6/2016 586
Uchwała nr 2/2016 582
Uchwała nr I/2/2016 582
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 574
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 573
Uchwała nr V/8/2016 568
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 564
Uchwała nr 9/2016 563
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 560
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 559
Uchwała nr 8/2016 559
Uchwała nr 7/2016 556
Uchwała nr XIV/6/2017 549
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 547
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 499
Uchwała nr 11/2016 439
Uchwała nr 5/2015 430
Uchwała nr 4/2016 406
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 404
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 400
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 394
Uchwała nr X/4/2017 387
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 383
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 380