Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 18870
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 7853
Burmistrz Miasta Cieszyna 7121
Jak załatwić sprawę? 5143
Schemat organizacyjny 4613
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 4331
Oświadczenia majątkowe 4017
Godziny urzędowania 2172
Skargi i wnioski 1997
Konta bankowe 1950
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 1704
Kontakt 1581
Opłata od posiadania psów 1572
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1370
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1356
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 1247
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1242
Urząd Stanu Cywilnego 1233
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 1109
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1102
Krok po kroku 1036
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 972
Udostępnianie informacji publicznej 964
konserwator 939
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 929
Stanowisko urzędnicze ds. służebności przesyłu 920
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 904
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 898
Informacje dotyczące MCZK 879
Wydział Sportu 816
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 810
Audytor Wewnętrzny 789
Zestawienie petycji 777
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 770
Podatek od nieruchomości 757
Stanowisko urzednicze ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 724
Wydział Organizacyjny 718
Inspektor ds. edukacji 713
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 708
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 703
Stanowisko urzędnicze ds. koordynacji BIP i SOD 699
Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 689
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 686
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 683
Ogłoszenie II pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 682
Stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 681
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 662
stanowisko urzędnicze ds. udostępniania terenów pod inwestycje liniowe (GN.7) 661
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 655
Wydział Kultury 640
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 7121
Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2017 284
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 274
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 262
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 236
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 224
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 221
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 216
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 215
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 215
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 214
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 212
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 212
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 205
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 202
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 202
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 200
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 200
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 200
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 199
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 199
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 196
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 195
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 192
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 192
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 191
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 191
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 190
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 190
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 189
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 188
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 188
Obwieszczenie SRM.II.6733.17.2017 187
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 187
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 187
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 186
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 183
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 183
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 182
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 180
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 174
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 171
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 171
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 168
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 168
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 165
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 164
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 161
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 157
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 10212
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 4817
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 1347
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1205
Sesje Rady Miejskiej offline 1142
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 942
Dyżury Radnych 731
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 621
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 552
Wzór oświadczenia majątkowego 537
XXVIII/287/16 495
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 494
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 477
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 462
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 456
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 398
XXVII/256/16 396
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 391
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 384
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 372
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 370
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 344
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 340
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 334
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 334
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 334
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 333
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 332
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 322
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 316
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 310
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 305
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 304
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 301
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 301
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 299
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 297
XXVIII/285/16 297
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 285
XXVIII/286/16 284
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 279
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 277
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 274
Uchwała nr XXIX/293/17 270
Uchwała nr XXXIII/319/17 266
Uchwała nr XXXIV/328/17 260
Uchwała nr XXIX/294/17 259
XXVIII/270/16 259
XXVII/257/16 253
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 240
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 3327
Deklaracje - PODATKI 2760
Opis Cieszyna 1333
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1082
Gminna Ewidencja Zabytków 1050
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1047
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 697
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 526
XXVIII/287/16 495
Mapa Cieszyna 493
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 492
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 485
Insygnia miasta 475
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 468
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 460
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 456
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 452
Linki 444
Informacja o projektowaniu dokumentów 428
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 420
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 399
Strategia Rozwoju 397
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 391
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 382
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 369
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 340
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 338
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 332
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 324
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Cieszyna zarządzonych na dzień 24 września 2017 r. 322
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 322
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 318
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 318
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 303
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 300
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 296
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 292
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 287
0050.776.2016 285
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 281
Zarządzenie nr 0050.474.2017 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 275
Uchwała Nr LII/511/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości 273
Zarządzenie nr 0050.24.2017 270
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 268
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 266
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 266
Uchwała nr XXXIII/319/17 266
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 264
0050.774.2016 260
Uchwała nr XXXIV/328/17 260
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6692
Dane podstawowe 4428
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 3477
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 2728
Informacje podstawowe 2640
1/ZP/DZ/2018 2409
3/ZP/DZ/2017 2345
Informacje podstawowe 2084
Dane podstawowe 1983
Dane teleadresowe 1818
Instytucje kultury 1769
Książnica Cieszyńska 1710
Dane podstawowe 1693
Informacje podstawowe 1671
Dane podstawowe 1609
Informacje podstawowe 1340
Pracownik biurowy - Referent 1261
Dane podstawowe 1225
Kontrole 1203
Referent 1200
Pracownik socjalny 1054
Dane podstawowe 1052
Pracownicy MZD 1018
Struktura Organizacyjna 1016
Sprawozdania, programy 1015
Referent 954
Dane kontaktowe 943
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 908
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 904
Dane podstawowe 896
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 876
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 860
Dane podstawowe 818
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 810
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 789
Dane teleadresowe 787
ORG.271.3.2017 766
Podinspektor ds kadr 733
Referent 710
Dane podstawowe 708
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 706
Dane podstawowe 705
Prezes Zarządu 695
Ogłoszenia oświaty w Cieszynie 677
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 675
Kontrole 674
Udostępnianie informacji publicznej 660
ZGK/ZP/05/2017 656
Informacje podstawowe 650
Dane podstawowe 645
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 568
Kontakt 466
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 321
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 293
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 280
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 279
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 253
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 249
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 244
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 223
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 222
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 216
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 214
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 213
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 209
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 209
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 206
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 205
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 204
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 200
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 198
Komunikat 196
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 195
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 195
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 191
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 191
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 189
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 187
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 183
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 182
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 181
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 180
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 177
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 175
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 171
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 168
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 167
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 166
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 166
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 165
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 161
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 160
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 158
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 156
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 155
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 150
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 145
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 144
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 143
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij