W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 46323
Burmistrz Miasta Cieszyna 38079
Kontakt 32876
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 28739
Godziny urzędowania 25028
Konta bankowe 19439
Schemat organizacyjny 17331
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 17173
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 17143
Urząd Stanu Cywilnego 15254
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 12699
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 12353
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 12024
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 11826
Skargi i wnioski 10698
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10356
e-PUAP 8586
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8586
Umiejscowienie aktu urodzenia 7815
Działalność Gospodarcza 7592
Jak załatwić sprawę? 7504
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 7486
Opłata skarbowa 7427
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 7174
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 6770
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 6752
Wydział Kultury i Promocji Miasta 6750
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6695
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 6122
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 5894
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 5811
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5607
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 5596
Oświadczenia majątkowe 5390
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5236
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 4953
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 4939
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4871
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4577
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 4563
Podatek od nieruchomości 4531
Wydział Finansowy 4482
Udostępnianie informacji publicznej 4446
Referat Organizacyjno-Administracyjny 4417
Informacje dotyczące MCZK 4397
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4265
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4224
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 4068
Zaświadczenie o rewitalizacji 3983
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3838
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 38079
Zarządzenie nr 0050.330.2020 3100
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2964
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1950
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 1046
Zarządzenie nr 0050.600.2019 973
Zarządzenie nr 0050.516.2019 806
Zarządzenie nr 0050.477.2019 798
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 797
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 793
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 780
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 769
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 765
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 758
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 746
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 744
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 744
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 739
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 736
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 734
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 734
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 733
Zarządzenie nr 0050.597.2019 730
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 727
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 723
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 720
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 718
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 706
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 705
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 704
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 699
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 695
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 695
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 693
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 685
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 683
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 682
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 679
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 678
Zarządzenie nr 0050.521.2019 672
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 668
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 661
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 660
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 658
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 655
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 653
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 653
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 651
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 648
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 637
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 37892
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16281
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 10346
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7902
Nagrania Obrad 6335
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5737
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5668
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 4846
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 3951
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 3718
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 3303
Wybory ławników 3179
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2950
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2796
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 2718
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2590
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2561
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 2425
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2419
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2347
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 2200
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1952
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1937
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1833
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1796
0014.REW.29 - dot. publikacji na portalu internetowym ox.pl treści projektu uchwały w sprawie konkursu na Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 1682
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1546
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1512
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1510
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1496
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1482
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1466
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1427
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1422
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1412
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1382
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1378
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1365
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1356
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1343
Uchwała nr XXII/261/20 1336
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1334
0003.1336 Wniosek o pilne wykonanie remontu chodnika przy ul. Górnej 1333
Uchwała nr XXVII/256/16 1320
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1319
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1294
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1291
Udział mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej Cieszyna i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Cieszyna 1268
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1263
XXVIII/287/16 1263
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 20601
Deklaracje - PODATKI 19398
Opis Cieszyna 8484
Gminna Ewidencja Zabytków 5416
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4224
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3931
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 3382
Insygnia miasta 3132
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2890
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2561
Mapa Cieszyna 2535
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2528
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2350
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2320
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1974
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1892
Informacja o projektowaniu dokumentów 1872
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1837
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1764
Linki 1763
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1664
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1546
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1535
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1494
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1452
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1416
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1403
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1369
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1367
Uchwała nr XXII/261/20 1336
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1332
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1319
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1300
XXVIII/287/16 1263
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1256
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1250
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1235
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1229
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1223
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 1221
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1217
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1206
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1199
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1181
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 1150
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 1118
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1100
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1084
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 1079
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 1072
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 25380
Informacje podstawowe 20412
Dane podstawowe 15771
Informacje podstawowe 15751
Pracownicy MZD 14726
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 14053
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 13031
Informacje podstawowe 12547
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 12339
Książnica Cieszyńska 9967
Informacje podstawowe 8379
Instytucje kultury 8004
Dane podstawowe 7445
Dane podstawowe 7427
Dane podstawowe 7340
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7269
Dane teleadresowe 6840
Dane podstawowe 6455
Struktura Organizacyjna 6278
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 6261
Dane podstawowe 6167
Dane podstawowe 5558
Dane podstawowe 5544
Anulowanie opłaty dodatkowej 5332
Nowy rozkład jazdy linii 21. 5203
Dane podstawowe 5121
Dane podstawowe 5022
Informacje podstawowe 4989
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 4336
Dane podstawowe 4138
3/ZP/DZ/2017 4110
1/ZP/DZ/2018 4094
Dane podstawowe 3969
Dane podstawowe 3963
Dane podstawowe 3939
Prezes Zarządu 3922
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 3917
Dane teleadresowe 3848
Dane podstawowe 3837
Dane podstawowe 3788
Kontrole 3717
Dane podstawowe 3658
Dane podstawowe 3587
Dane podstawowe 3512
Kontakt 3496
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn 3350
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn po śmierci najemcy 3321
Dane podstawowe 3320
Kontrole 3299
Dane podstawowe 3295
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 5354
Kontakt 1498
Uchwała nr XXXVI/353/17 1162
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1109
Uchwała nr VIII/2/2017 1045
Uchwała nr XII/5/2017 1026
Uchwała nr VIII/1/2017 996
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 970
Uchwała nr VI/10/2016 944
Uchwała nr VI/11/2016 885
Zarządzenie nr 0050.345.2019 856
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 843
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 842
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 827
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 794
Uchwała nr II/4/2016 780
Uchwała nr 5/2016 779
Uchwała nr 10/2016 774
Uchwała nr I/1/2016 769
Komunikat 766
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 724
Uchwała nr X/3/2017 723
Uchwała nr 3/2016 721
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 714
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 706
Uchwała nr 6/2016 702
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 702
Uchwała nr 2/2016 695
Uchwała nr I/2/2016 695
Uchwała nr III/6/2016 695
Uchwała nr V/8/2016 687
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 680
Uchwała nr 7/2016 678
Uchwała nr 8/2016 676
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 668
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 668
Uchwała nr 9/2016 667
Uchwała nr XIV/6/2017 660
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 654
Uchwała nr 11/2016 636
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 635
Uchwała nr 5/2015 548
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 530
Uchwała nr 18/II/20 524
Uchwała nr 4/2016 519
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 496
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 492
Uchwała nr X/4/2017 489
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 483
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 483