W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 49438
Burmistrz Miasta Cieszyna 41755
Kontakt 36314
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 31329
Godziny urzędowania 27689
Konta bankowe 21058
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 19282
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 18272
Schemat organizacyjny 18063
Urząd Stanu Cywilnego 17890
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 14159
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 13945
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 13921
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 13797
Skargi i wnioski 11021
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10438
Opłata skarbowa 9303
e-PUAP 9188
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8610
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 7952
Działalność Gospodarcza 7888
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 7768
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 7668
Jak załatwić sprawę? 7514
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 7480
Wydział Kultury i Promocji Miasta 7465
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7408
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 7106
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6875
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 6787
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 6411
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6064
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 6042
Podatek od nieruchomości 5651
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 5477
Oświadczenia majątkowe 5390
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 5227
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5166
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 4951
Wydział Finansowy 4919
Referat Organizacyjno-Administracyjny 4809
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4750
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4722
Udostępnianie informacji publicznej 4681
Umiejscowienie aktu małżeństwa 4637
Informacje dotyczące MCZK 4610
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4548
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 4518
Zaświadczenie o rewitalizacji 4344
Wydział Organizacyjny 4149
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 41755
Zarządzenie nr 0050.330.2020 3190
Zarządzenie nr 0050.370.2019 3062
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1966
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 1082
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 1043
Zarządzenie nr 0050.600.2019 1020
Zarządzenie nr 0050.516.2019 833
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 823
Zarządzenie nr 0050.477.2019 820
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 816
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 792
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 786
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 779
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 763
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 763
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 760
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 758
Zarządzenie nr 0050.597.2019 753
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 752
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 752
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 751
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 746
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 745
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 745
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 733
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 732
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 725
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 723
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 721
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 716
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 714
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 710
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 708
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 702
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 700
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 697
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 696
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 695
Zarządzenie nr 0050.521.2019 693
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 689
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 678
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 676
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 675
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 674
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 672
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 671
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 668
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 661
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 656
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 41734
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16337
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 11469
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7985
Nagrania Obrad 6584
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5761
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5704
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 5215
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 4292
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 4241
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 3946
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 3202
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 3095
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2846
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2734
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2727
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 2651
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2572
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2392
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 2215
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 2046
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 2038
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 2005
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1813
0014.REW.29 - dot. publikacji na portalu internetowym ox.pl treści projektu uchwały w sprawie konkursu na Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 1760
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1651
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1568
0003.1336 Wniosek o pilne wykonanie remontu chodnika przy ul. Górnej 1546
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1540
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1540
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1521
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1517
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1502
Udział mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej Cieszyna i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Cieszyna 1461
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1442
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1434
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1403
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1401
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1398
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1397
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1392
Uchwała nr XXII/261/20 1390
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1382
Uchwała nr XXVII/256/16 1380
Agata Rucka - Radna Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1377
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1363
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1339
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1314
XXVIII/287/16 1307
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1286
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 22319
Deklaracje - PODATKI 20027
Opis Cieszyna 8927
Gminna Ewidencja Zabytków 6093
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4548
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 4217
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 3667
Insygnia miasta 3641
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2918
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2734
Mapa Cieszyna 2699
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2586
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2493
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2390
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2220
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1997
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1979
Informacja o projektowaniu dokumentów 1946
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1874
Linki 1820
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1801
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1693
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1571
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1568
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1513
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1494
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1466
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1453
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1432
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1398
Uchwała nr XXII/261/20 1390
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1364
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1362
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1357
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1321
XXVIII/287/16 1307
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1292
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1280
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1257
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1256
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1238
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1229
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1228
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1223
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 1220
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1199
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ul. Katowickiej i Szarotka 1170
Klauzula informacyjna (RODO) 1163
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 1162
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 1119
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 26437
Informacje podstawowe 22196
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 19511
Dane podstawowe 17991
Informacje podstawowe 16906
Pracownicy MZD 16780
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 16223
Jednostki Oświatowe Miasta Cieszyn 14002
Informacje podstawowe 13063
Książnica Cieszyńska 10441
Informacje podstawowe 8760
Instytucje kultury 8470
Dane podstawowe 8024
Dane podstawowe 7710
Dane podstawowe 7667
Dane teleadresowe 7228
Dane podstawowe 7038
Nowy rozkład jazdy linii 21. 7020
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 6832
Struktura Organizacyjna 6706
Dane podstawowe 6499
Anulowanie opłaty dodatkowej 6463
Dane podstawowe 5851
Dane podstawowe 5765
Dane podstawowe 5593
Dane podstawowe 5591
Rozkład jazdy linii 32 od 01.09.16 r. do Kaczyc. 5252
Informacje podstawowe 5225
Dane podstawowe 4542
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 4520
Dane podstawowe 4433
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 4350
Dane podstawowe 4348
Dane podstawowe 4218
Prezes Zarządu 4203
3/ZP/DZ/2017 4143
Dane podstawowe 4137
1/ZP/DZ/2018 4118
Dane podstawowe 4091
Dane teleadresowe 4082
Dane podstawowe 4081
Kontakt 4014
Dane podstawowe 3983
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn po śmierci najemcy 3887
Dane podstawowe 3870
Kontrole 3773
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn 3758
Dane podstawowe 3610
Dane podstawowe 3553
Cennik usług wywozu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym 3551
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 5957
Kontakt 1687
Uchwała nr XXXVI/353/17 1245
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1136
Kontakt 1134
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 1086
Uchwała nr VIII/2/2017 1074
Uchwała nr XII/5/2017 1052
Uchwała nr VIII/1/2017 1022
Uchwała nr VI/10/2016 965
Uchwała nr VI/11/2016 915
Zarządzenie nr 0050.345.2019 874
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 872
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 868
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 848
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 812
Uchwała nr 5/2016 809
Uchwała nr II/4/2016 800
Uchwała nr I/1/2016 798
Uchwała nr 10/2016 795
Komunikat 790
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 766
Uchwała nr X/3/2017 750
Uchwała nr 3/2016 742
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 741
Uchwała nr 6/2016 728
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 727
Uchwała nr III/6/2016 724
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 723
Uchwała nr I/2/2016 720
Uchwała nr 2/2016 719
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 709
Uchwała nr V/8/2016 709
Uchwała nr 7/2016 708
Uchwała nr 8/2016 702
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 694
Uchwała nr 9/2016 690
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 688
Uchwała nr XIV/6/2017 688
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 669
Uchwała nr 11/2016 659
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 655
Uchwała nr 5/2015 570
Uchwała nr 18/II/20 566
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 553
Uchwała nr 4/2016 539
Uchwała nr X/4/2017 518
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 513
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 510
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 503