W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 44072
Burmistrz Miasta Cieszyna 35812
Kontakt 30455
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 27624
Godziny urzędowania 23491
Konta bankowe 18217
Schemat organizacyjny 16864
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 16388
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 15995
Urząd Stanu Cywilnego 13881
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 11844
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11463
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 10853
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego 10688
Skargi i wnioski 10487
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 10278
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8547
e-PUAP 8068
Jak załatwić sprawę? 7491
Działalność Gospodarcza 7394
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 7150
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 6904
Umiejscowienie aktu urodzenia 6832
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 6479
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 6359
Wydział Kultury i Promocji Miasta 6291
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6168
Opłata skarbowa 6107
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GKK-4) 5483
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 5463
Oświadczenia majątkowe 5390
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5280
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 5252
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 4814
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 4715
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4688
Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji 4597
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4383
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 4287
Udostępnianie informacji publicznej 4252
Informacje dotyczące MCZK 4237
Wydział Finansowy 4120
Referat Organizacyjno-Administracyjny 4104
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4031
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3970
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3937
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych) 3888
Zaświadczenie o rewitalizacji 3801
Krok po kroku 3754
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3659
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 35812
Zarządzenie nr 0050.330.2020 2909
Zarządzenie nr 0050.370.2019 2893
Zarządzenie nr 0050.390.2020 1930
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 1005
Zarządzenie nr 0050.600.2019 922
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 776
Zarządzenie nr 0050.477.2019 775
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 772
Zarządzenie nr 0050.516.2019 770
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 756
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 750
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 746
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 727
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 725
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 722
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 718
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 717
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 717
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 715
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 709
Zarządzenie nr 0050.597.2019 709
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 706
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 705
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 703
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 692
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 691
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 690
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 689
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 682
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 682
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 680
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 672
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 668
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 664
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 664
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 663
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 663
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 653
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 646
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 644
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 644
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 640
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 638
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 637
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 636
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 635
Zarządzenie nr 0050.521.2019 634
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 619
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 603
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 35563
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16251
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 9806
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7848
Nagrania Obrad 6178
0003.1203 - dot. wydawania przez Gminę Cieszyn "Wiadomości Ratuszowych" 5722
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 5627
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 4618
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 3774
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 3335
Wybory ławników 2971
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 2963
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 2788
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2737
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna 2554
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 2504
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2366
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 2303
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 2298
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 2163
Wnioski, opinie i zapytania Komisji Rady - kadencja VIII 2159
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1874
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1848
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1778
0014.90 Wniosek dotyczący zasadności utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 19 przy ul. Skrajnej 1719
0014.REW.29 - dot. publikacji na portalu internetowym ox.pl treści projektu uchwały w sprawie konkursu na Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie 1579
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1509
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1494
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1474
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 1464
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 1462
0003.197.2015 Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2016 środków finansowych na remonty dróg i chodników na osiedlu Podgórze 1427
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 1394
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1380
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1368
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1350
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1349
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1324
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1316
00014.27 Wniosek w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości 1305
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 1300
Uchwała nr XXII/261/20 1286
Uchwała nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 1274
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 1274
Uchwała nr XXVII/256/16 1261
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 1246
0003.1336 Wniosek o pilne wykonanie remontu chodnika przy ul. Górnej 1236
Szymon Słupczyński - Radny Rady Miejskiej Cieszyna (2018-2023) 1234
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 1222
XXVIII/287/16 1218
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 19678
Deklaracje - PODATKI 18348
Opis Cieszyna 8219
Gminna Ewidencja Zabytków 5075
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 4031
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 3788
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 3243
Insygnia miasta 2886
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2865
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 2467
Mapa Cieszyna 2438
Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018 2366
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 2246
Zarządzenie nr 0050.348.2021 2223
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1951
Informacja o projektowaniu dokumentów 1817
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1810
Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020 1739
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1738
Linki 1691
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1634
Uchwała nr V/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 1509
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 1492
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1476
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1430
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1387
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 1377
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1349
Zarządzenie nr 0050.696.2017 1290
Uchwała nr XXII/261/20 1286
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1275
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1275
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 2002 - 2006 1254
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1230
XXVIII/287/16 1218
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 1210
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1204
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 1197
Zarządzenie nr 0050.693.2017 1189
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1186
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1171
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 1157
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 1143
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 1089
Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2021 1088
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 1062
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa-“Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016–2020 1047
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 1042
Zarządzenie nr 0050.687.2017 1037
Zarządzenie nr 0050.240.2019 1021
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 24482
Informacje podstawowe 19221
Informacje podstawowe 15093
Dane podstawowe 14022
Pracownicy MZD 13222
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 12403
Informacje podstawowe 12189
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 11422
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 11390
Książnica Cieszyńska 9603
Informacje podstawowe 8060
Instytucje kultury 7657
Dane podstawowe 7307
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 7250
Dane podstawowe 7169
Dane podstawowe 6881
Dane teleadresowe 6219
Dane podstawowe 6169
Struktura Organizacyjna 5925
Dane podstawowe 5864
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 5846
Dane podstawowe 5342
Dane podstawowe 5195
Dane podstawowe 4755
Dane podstawowe 4459
Nowy rozkład jazdy linii 21. 4449
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 4212
3/ZP/DZ/2017 4080
1/ZP/DZ/2018 4073
Dane podstawowe 3903
Prezes Zarządu 3774
Dane podstawowe 3721
Dane podstawowe 3695
Dane podstawowe 3677
Dane teleadresowe 3677
Informacje podstawowe 3667
Abonament roczny dla mieszkańców SPP "Z1" 3648
Dane podstawowe 3645
Kontrole 3636
Dane podstawowe 3570
Dane podstawowe 3453
Dane podstawowe 3317
Dane podstawowe 3268
Kontrole 3230
Anulowanie opłaty dodatkowej 3193
Kontakt 3192
Dane podstawowe 3155
Dane podstawowe 3140
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn 3080
Zarządzenie nr 0050.181.2021 3011
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 4911
Kontakt 1347
Zarządzenie nr 0050.727.2018 1078
Uchwała nr XXXVI/353/17 1067
Uchwała nr VIII/2/2017 1024
Uchwała nr XII/5/2017 987
Uchwała nr VIII/1/2017 978
Uchwała nr VI/10/2016 923
Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022 878
Uchwała nr VI/11/2016 864
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 817
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 811
Zarządzenie nr 0050.345.2019 811
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 785
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 777
Uchwała nr 10/2016 757
Uchwała nr I/1/2016 752
Uchwała nr 5/2016 750
Uchwała nr II/4/2016 742
Komunikat 740
Uchwała nr X/3/2017 701
Uchwała nr 3/2016 699
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 689
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 683
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 682
Uchwała nr 6/2016 682
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 675
Uchwała nr 2/2016 673
Uchwała nr I/2/2016 671
Uchwała nr III/6/2016 668
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 665
Uchwała nr V/8/2016 665
Uchwała nr 7/2016 650
Uchwała nr 8/2016 648
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 647
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 647
Uchwała nr 9/2016 647
Uchwała nr XIV/6/2017 636
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 634
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 622
Uchwała nr 11/2016 613
Uchwała nr 5/2015 521
Uchwała nr 4/2016 504
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 497
Uchwała nr 18/II/20 488
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 478
Uchwała nr X/4/2017 469
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 466
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 465
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 461