W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Skargi i wnioski

Nazwa

Skargi i wnioski

Opis ogólny

Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  3. Zarządzenie Nr 120.4.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 237 § 1 i art. 244 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Miejsce i sposób składania dokumentów

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn,
  • pocztą elektroniczną - urzad@um.cieszyn.pl,
  • za pośrednictwem ePuap,
  • ustnie do protokołu pracownikom sekretariatów lub w czasie  przyjmowania stron przez Burmistrza Miasta, Zastępców Burmistrza Miasta, Sekretarza lub naczelników wydziałów.

Burmistrz, Zastępcy Burmistrza i Sekretarz Miasta przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 12:00 do 16:00. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Tryb odwoławczy

Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski  są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu odwoławczym.

Uwagi

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie prowadzi Centralny Rejestr Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu i zgłoszonych w czasie przyjęć stron.

 

Powiadom znajomego