W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

XML

Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Cieszyn

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych dla spółek wodnych działających na jej terenie, na dofinansowanie prac i inwestycji, związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, a także z finansowaniem lub dofinansowaniem inwestycji polegających na wykonaniu melioracji...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opis ogólny: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Cieszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na...

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych)

Nazwa: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, podlega jednak...

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Nazwa: Zgłoszenie do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia Opis ogólny: Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o...

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nazwa: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Opis ogólny: W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta...

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nazwa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Opis ogólny: Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Rejestr działalności...

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w...