Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Kierownictwo


Burmistrz Miasta Cieszyna

Ryszard Macura


Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Cieszynie pracuje w godzinach:
poniedziałek:                  7:30 - 16:30
wtorek - czwartek:         7:30 - 15:30
piątek:                              7:30 - 14:30

Przyjmowanie stron w kasie budżetowej Urzędu Miejskiego: 
od poniedziałku do piątku:  08:00 - 11:00

Przyjmowanie stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego:
poniedziałek:                  08:00 - 16:00
wtorek - czwartek:         08:00 - 15:00
piątek:                              08:00 - 13:00.

Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek: od 12:00 do 16:00 w Ratuszu, I piętro.

Konta bankowe

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Dla wpłat budżetowych z tytułu (użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych): 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897

Dla wpłat z tytułu (opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa):
91 1050 1083 1000 0022  7607 6284

Dla wpłat z tytułu (gospodarowania odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa): 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960

Dla wpłat z tytułu (opłaty za udostępnienie danych adresowych): 71 1050 1083 1000 0022 7506 3382

Kontakt

Burmistrz Miasta - Ryszard Macura
tel. 33/ 47 94 300
rmacura@um.cieszyn.pl
 
Zastępca Burmistrza Miasta - Aleksander Cierniak
tel. 33/47 94 301
acierniak@um.cieszyn.pl
 
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki 
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
 
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska 
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl

Ważny komunikat

ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresach: polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresach: polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu...

więcej o informacji: ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresach: polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tablica ogłoszeń

Zarządzenie nr 0050.533.2018

w sprawie w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Ja" - odzyskany - cieszyński streetworking, zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Zarządzenie nr 0050.531.2018

Zarządzenie nr 0050.531.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 13 sierpnia 2018 roku   w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

Zarządzenie nr 0050.530.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania...

Zarządzenie nr 0050.526.2018

Zarządzenie Nr 0050.526.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2018 roku przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie. Na podstawie art. 30...

Zarządzenie nr 0050.518.2018

Zarządzenie Nr 0050.518.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 8 sierpnia 2018 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - realizacja programu rehabilitacji...

Zarządzenie nr 0050.517.2018

Zarządzenie Nr 0050.517.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2018 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018 - wsparcie dla osób potrzebujących -...

Praca

stanowisko: Stanowisko konserwatora

stanowisko Stanowisko konserwatora

miejsce pracy Referat Obiektów Sportowych Wydziału Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa lub Kąpielisko Miejskie w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko ds. sprzątania - sprzątaczka 1 etat

stanowisko Stanowisko ds. sprzątania - sprzątaczka 1 etat

miejsce pracy Referat Obiektów Sportowych Wydziału Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa lub Kąpielisko Miejskie w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Wolne stanowiska ds. obsługi recepcji - pomoc administracyjna - 2 etaty (WS.12, WS.13)

stanowisko Wolne stanowiska ds. obsługi recepcji - pomoc administracyjna - 2 etaty (WS.12, WS.13)

miejsce pracy Referat Obiektów Sportowych Wydziału Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa lub Kąpielisko Miejskie w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta WS.20

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta WS.20

miejsce pracy Wydział Sportu, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i prac planistycznych

miejsce pracy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej

miejsce pracy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie, zlokalizowanej na działce nr 15/2 w obrębie ewidencyjnym 66.

zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie, zlokalizowanej na działce nr 15/2 w obrębie ewidencyjnym 66.

nr sprawy ZP-II.271.9.2018

zamawiający Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie, ul. Katowicka 68, 43-400 Cieszyn

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej: Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie, ul. Katowicka 68, 43-400 Cieszyn lub w formie elektronicznej: mlach@um.cieszyn.pl

zamówienie na: Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru w Cieszynie – etap I

zamówienie na Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru w Cieszynie – etap I

nr sprawy ZP.271.1.11.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14 – II etap realizacji

zamówienie na Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14 – II etap realizacji

nr sprawy ZP.271.1.8.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

zamówienie na Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

nr sprawy ZP.271.1.9.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego“

zamówienie na na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego“

nr sprawy BPIT.271.2.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert umcieszyn@finn.pl

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów cieszyńskiego Ratusza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów cieszyńskiego Ratusza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

nr sprawy ZP.271.1.1.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVI/497/18

uchwała nr XLVI/497/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: XLVI/496/18

uchwała nr XLVI/496/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

uchwała nr: XLVI/495/18

uchwała nr XLVI/495/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: XLVI/494/18

uchwała nr XLVI/494/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLV/478/18 w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn "Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – etap II"

uchwała nr: XLVI/493/18

uchwała nr XLVI/493/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLII/427/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Hajduka

uchwała nr: XLVI/492/18

uchwała nr XLVI/492/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2018 roku

Zarządzenia

zarządzenie nr: 0050.533.2018

zarządzenie nr 0050.533.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Ja" - odzyskany - cieszyński streetworking, zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

zarządzenie nr: 0050.531.2018

zarządzenie nr 0050.531.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

zarządzenie nr: 0050.530.2018

zarządzenie nr 0050.530.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.522.2018

zarządzenie nr 0050.522.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Przygotowanie i udział w czterech turniejach bokserskich" zawartego w ofercie Klubu Bokserskiego Puncher Cieszyn

zarządzenie nr: 0050.521.2018

zarządzenie nr 0050.521.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt

zarządzenie nr: 0050.520.2018

zarządzenie nr 0050.520.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyznania stypendium sportowego celowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij