W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownictwo

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz

Ważny komunikat

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że Miasto...

więcej o informacji: Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie - Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1143/21)

Sygn. akt I C 1143/21 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 § 1 i 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokata Mikołaja Zięby do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Cieszynie dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Mariusza Zawiszy i Bożeny Zawisza, w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o...

Informacja z dnia 21 listopada 2022 r. o zamiarze zawarcia umowy o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

OŚR.7031.1.1.2022.4 Cieszyn, 21 listopada 2022 r. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2022-11-08 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak pisma IFIII.746.32.2022)

Katowice, dnia 2022-11-08 IFIII.746.32.2022 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Zarządzenie nr 0050.569.2022

Zarządzenie Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2022r. dot. finansowania zadań oświatowych (znak pisma CUW02.5031.11.4.2022)

Cieszyn, dnia 31 października 2022r. CUW02.5031.11.4.2022 Informacja Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn zm.) Burmistrz Miasta ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że Miasto...