Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownictwo

Burmistrz Miasta Cieszyna 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Cieszynie pracuje w godzinach:

poniedziałek:           od 07:30 do 16:30
wtorek - czwartek:  od 07:30 do 15:30
piątek:                       od 07:30 do 14:30
Przyjmowanie stron w kasie budżetowej Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku: 08:00 - 11:00
Przyjmowanie stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego:
poniedziałek:           08:00 - 16:00
wtorek - czwartek:  08:00 - 15:00
piątek:                       08:00 - 13:00
Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek: od 12:00 do 16:00 w Ratuszu, I piętro

Konta bankowe

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Dla wpłat budżetowych z tytułu (użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych): 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897

Dla wpłat z tytułu (opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa):
91 1050 1083 1000 0022  7607 6284

Dla wpłat z tytułu (gospodarowania odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa): 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960

Dla wpłat z tytułu (opłaty za udostępnienie danych adresowych): 71 1050 1083 1000 0022 7506 3382

Kontakt

Burmistrz Miasta - Gabriela Staszkiewicz
tel. 33/ 4794 300
gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl
I Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Kasztura
tel. 33/ 4794 301
kkasztura@um.cieszyn.pl
II Zastępca Burmistrza Miasta - Przemysław Major
tel. 33/ 4794 302
pmajor@um.cieszyn.pl
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl

Ważny komunikat

Zarządzenie nr 0050.322.2020

Zarządzenie Nr 0050.322.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 15...

więcej o informacji: Zarządzenie nr 0050.322.2020

Tablica ogłoszeń

Zarządzenie nr 0050.344.2020

Zarządzenie Nr 0050.344.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "PIŁKA NOŻNA ULICZNA w CIESZYNIE" opisanego w ofercie Stowarzyszenia Sportowego GramOLajf Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku...

Zarządzenie nr 0050.335.2020

Zarządzenie Nr 0050.335.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.292.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ograniczeń związanych z korzystaniem z Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie w związku ze stanem epidemii...

Zarządzenie nr 0050.330.2020

Zarządzenie Nr 0050.330.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Cieszyna Raportu o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020...

Zarządzenie nr 0050.334.2020

Zarządzenie nr 0050.334.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - realizacja programu rehabilitacji...

Zarządzenie nr 0050.333.2020

Zarządzenie nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - wsparcie dla osób...

Zarządzenie nr 0050.329.2020

Zarządzenie Nr 0050.329.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi obiektów - konserwator w Wydziale Sportu

stanowisko Stanowisko ds. obsługi obiektów - konserwator w Wydziale Sportu

miejsce pracy Wydział Sportu - Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa oraz Kąpielisko Miejskie w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. realizacji zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP; SEKAP

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych

zamówienie na dostawę dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZPIF.271.1.4.2020

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert skrytka ePUAP: Urząd Miejski w Cieszynie - Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP

zamówienie na: wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Cieszyn

zamówienie na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Cieszyn

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZPIF.271.4.1.2020

zamawiający Miasto Cieszyna

tryb zamówienia Konkurs

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Punkt obsługi klienta

zamówienie na: Usługa okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz w budynkach Wspólnotach Mieszkaniowych administrowanych i zarządzanych przez ADM nr 1 i ADM nr 2 Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

zamówienie na Usługa okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz w budynkach Wspólnotach Mieszkaniowych administrowanych i zarządzanych przez ADM nr 1 i ADM nr 2 Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZBM/TP/2625/2020

zamawiający Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

tryb zamówienia Przetarg poza Ustawą Pzp

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, Sekretariat, pok nr 14

zamówienie na: Dostarczenie wyposażenia placówek dla osób bezdomnych w Cieszynie

zamówienie na Dostarczenie wyposażenia placówek dla osób bezdomnych w Cieszynie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ORG.271.8.2020

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert MOPS w Cieszynie, ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych i administrowanych przez ADM Nr 1 i ADM Nr 2,Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

zamówienie na Usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych i administrowanych przez ADM Nr 1 i ADM Nr 2,Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZBM/TP/2159/2020

zamawiający Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

tryb zamówienia Przetarg poza Ustawą Pzp

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, Sekretariat, pok nr 14

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/217/20

uchwała nr XIX/217/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/216/20

uchwała nr XIX/216/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/214/20

uchwała nr XIX/214/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/213/20

uchwała nr XIX/213/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/212/20

uchwała nr XIX/212/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVIII/208/20

uchwała nr XVIII/208/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Status uchwały Unieważniona

Zarządzenia

zarządzenie nr: 0050.344.2020

zarządzenie nr 0050.344.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "PIŁKA NOŻNA ULICZNA w CIESZYNIE" opisanego w ofercie Stowarzyszenia Sportowego GramOLajf

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.340.2020

zarządzenie nr 0050.340.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.343.2020

zarządzenie nr 0050.343.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.342.2020

zarządzenie nr 0050.342.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.339.2020

zarządzenie nr 0050.339.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.338.2020

zarządzenie nr 0050.338.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Cieszyn oraz osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Bloku nr 161 przy ul. Frysztackiej 161

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij