W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja z dnia 18 stycznia 2023 roku o wprowadzeniu z dniem 01.02.2023 r. dla obszaru Miasta Cieszyna układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (znak sprawy GKK.6641.11.2022)

Cieszyn, dnia 18 stycznia 2023 roku GKK.6641.11.2022 Informacja o wprowadzeniu z dniem 01.02.2023 r. dla obszaru Miasta Cieszyna układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a, b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2...

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym stażystów na staż w okresie luty - marzec 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM STAŻYSTÓW NA STAŻ W OKRESIE LUTY - MARZEC 2023 R. do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny" Burmistrz Miasta Cieszyna...

Zarządzenie nr 0050.14.2023

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2023r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2023 (nr pisma CUW02.5031.11.1.2023)

Cieszyn, dnia 2 stycznia 2023r. CUW02.5031.11.1.2023 Informacja Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082 t.j.) Burmistrz Miasta ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2023, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o...

Informacja z dnia 30 grudnia 2022 r. o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

Cieszyn, 30 grudnia 2022 r. OŚR.7031.1.1.2022.4 Informacja o udzieleniu zamówienia Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 3 ustawy z z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwany dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 stycznia 2022 r. (data wpływu: 28.01.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 10 października 2022 r. (data wpływu: 12.10.2022 r.) Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej (nr pisma GL.ZUZ.1.4210.38.2022.LZ)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH Gliwice, 20 grudnia 2022r. GL.ZUZ.1.4210.38.2022.LZ RKW-2022-10985 OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 389...

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Informacja  o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych  od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuję, że Miasto Cieszyn przystępuje do...

Zarządzenie nr 0050.714.2022

Zarządzenie nr 0050.714.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie" Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7.12.2022 roku o możliwości złożenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zupa na granicy" Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Cieszyn, dnia 7.12.2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zupa na granicy". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl na stronie internetowej...