W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zarządzenie nr 0050.402.2021

Zarządzenie Nr 0050.402.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 30...

Zarządzenie nr 0050.401.2021

Zarządzenie Nr 0050.401.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Raport z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w...

Zarządzenie nr 0050.396.2021

Zarządzenie Nr 0050.396.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Edukacyjno-Rozwojowej Zielone Pojęcie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Obwieszczenie SRM-II.6733.11.2021

Cieszyn, dnia 20 lipca 2021 r. SRM-II.6733.11.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie OŚR.6220.1.2021

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 254/7 obr. 69 przy ul. Katowickiej w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.394.2021

Zarządzenie nr 0050.394.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Katowickiej i w rejonie ul. Hallera na czas oznaczony trzech lat Na podstawie art. 30 ust. 1 i...