W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6.10.2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023

Cieszyn, dnia 6.10.2022 r. Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023. Projekt został zamieszczony w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

Wyniki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko HPV W dniu 10 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił konkurs na wybór realizatora zadania pn. "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn" (zarządzenie nr...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej W dniu 9 sierpnia 2022 r. Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych. Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki mogą rozliczać z NFZ koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8.09.2022 roku o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Magazynu Darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie"

Cieszyn, dnia 8.09.2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 1 września 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Magazynu Darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie...

Porozumienie zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a Miastem Cieszyn z siedzibą w Cieszynie dot. zapewnienia utrzymania dostaw ciepła do mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców.

POROZUMIENIE Zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy: TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), przy ul. Grażyńskiego 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396345, o kapitale...

Zarządzenie nr 0050.411.2022

Zarządzenie Nr 0050.411.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o spotkaniu wyborczym, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie (w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie)

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00 , w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wszystkie osoby zainteresowane oraz...

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.07.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego (nr pisma B-NR.5142.455.2022.TW)

Bielsko-Biała, dnia 25.07.2022 B-NR.5142.455.2022.TW ID: 321680/2022 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5...