W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 05.04.2023 roku o ofercie złożonej w dniu 29 marca 2023 roku przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" w Cieszynie (nr sprawy KPM.525.3.2023)

Cieszyn, dnia 05.04.2023 roku KPM.525.3.2023 Informacja do złożonej oferty Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" w Cieszynie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Bądźmy bliżej" - cykl spotkań i warsztatów. Na podstawie art. 19a ustawy o...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o spotkaniu wyborczym, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 , w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. ...

Zarządzenie nr 0050.196.2023

Zarządzenie Nr 0050.196.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/595/23...

Zarządzenie nr 0050.195.2023

Zarządzenie Nr 0050.195.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), § 14 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/595/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 marca 2023 roku o złożeniu w dniu 23.03.2023 roku przez Cieszyński Klub Sportowy "PIAST" oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rozwój i wzmocnienie drużyny seniorskiej CKS PIAST"

Cieszyn, dnia 27 marca 2023 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 23.03.2023 roku Cieszyński Klub Sportowy "PIAST" złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rozwój i wzmocnienie drużyny drużyny seniorskiej CKS PIAST". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl, na...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków komisji konkursowej - realizację zadań publicznych na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów (dot. Zarządzenia Nr 0050.146.2023)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok...

Zarządzenie nr 0050.136.2023

Zarządzenie Nr 0050.136.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w...

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa położona w Cieszynie przy ulicy Barteczka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszarów Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze...