W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok...

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej – na części...

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2021

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), a także art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie OŚR.6220.7.2021

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), a także art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2021 roku, o złożeniu w dniu 10.11.2021 r. oferty realizacji zadania publicznego przez Zarząd Miejski Związku OSP RP

Cieszyn, dnia 16 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 10.11.2021 r. Zarząd Miejski Związku OSP RP złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Jak Wojtek został strażakiem" - podstawowe szkolenie dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP. Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak pisma WOOŚ.420.26.2021.RK1.9)

Katowice, 29 października 2021 r. WOOŚ.420.26.2021.RK1.9 Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie: 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 935 ze zm.) [dalej zwaną: ustawą Kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 11 października 2021 r. - dot. nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Wiejskiej (Zarządzenie nr 0050.454.2021)

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 11 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Oznaczenie zbywanej nieruchomości: nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69 obr. 20 o pow. 0,0410 ha , zapisana w księdze wieczystej nr...