W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego miejsca nr od 1 do 4, który odbył się w dniu 15 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego miejsca nr 1, który odbył się w dniu 15 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia: część nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Kiedronia, oznaczonej jako działka nr 23/2 obr. 42 o pow. 12,5 m 2...

Zarządzenie nr 0050.91.2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024 BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Cieszyn przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa...

Ogłoszenie SRM-I.061.1.2.2024

Cieszyn, dnia 26 stycznia 2024 r. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że został...

Obwieszczenie SRM-I.061.1.9.2023

Cieszyn, dnia 19 stycznia 2024 r. SRM-I.061.1.9.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA   Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z...

Postanowienie Nr 173/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Cieszyna

POSTANOWIENIE NR 173/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Cieszyna Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II...

Obwieszczenie Wójta Gminy Goleszów z dnia 11 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr pisma ROŚ.6220.9.2023)

Wójt Gminy Goleszów   43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5   Goleszów, dnia 11 grudnia 2023 r. ROŚ.6220.9.2023 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 grudnia 2023 o wszczęciu postępowania, na wniosek z 9 listopada 2023 r. złożony przez pełnomocnika działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr pisma WOOŚ.420.49.2023.KMJ.3)

  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH   Katowice, 13 grudnia 2023 WOOŚ.420.49.2023.KMJ.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm. - cyt. dalej jako "k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3...

Nowe konta bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie od 2024 roku!

Nowe konta bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie od 2024 roku! Drodzy mieszkańcy Cieszyna, Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie operator wszystkich kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie i jednostek organizacyjnych, co oznacza konieczność dokonywania wszelkich płatności na nowe numery kont. Obsługę bankową...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszarów Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz....

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (nr pisma GL.RUZ.4210.139.2023.5.EGK)

Gliwice, 23 listopada 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.139.2023.5.EGK INFORMACJA Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 7, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017...

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym informujemy, że Gmina Cieszyn planuje zawrzeć umowę w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Planowane partnerstwo publiczno-prywatne dotyczy zadania pn. "Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie" Szczegółowe informacje dostępne są pod...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o nieograniczonym pisemnym przetarg na sprzedaż należącego do Gminy Cieszyn samochodu FSO Polonez 1.5 CE, rok produkcji 1986, stanowiącego pojazd zabytkowy

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż należącego do Gminy Cieszyn samochodu FSO Polonez 1.5 CE, nr identyfikacyjny SUPB01AAA00197969, nr rej. SCI 64, rok produkcji 1986, stanowiącego pojazd zabytkowy Sprzedawca: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn Opis przedmiotu przetargu: Pojazd...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o spotkaniu wyborczym w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 15.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 15.00 , w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. ...

Ogłoszenie o naborze stażystów na staż w okresie listopad - grudzień 2023 r. do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Cieszyn, 3 listopada 2023 roku OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTY NA STAŻ W OKRESIE LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2023 R. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu...