W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 16-03-2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nr pisma WB 6740.1111.2022.DP)

Cieszyn, dnia 16-03-2023 roku WB 6740.1111.2022.DP OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) Starosta Cieszyński zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków komisji konkursowej - realizację zadań publicznych na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów (dot. Zarządzenia Nr 0050.146.2023)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok...

Zarządzenie nr 0050.136.2023

Zarządzenie Nr 0050.136.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w...

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa położona w Cieszynie przy ulicy Barteczka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 11/3 oraz 11/6 obr. 17 o...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszarów Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze...

Informacja z dnia 18 stycznia 2023 roku o wprowadzeniu z dniem 01.02.2023 r. dla obszaru Miasta Cieszyna układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (znak sprawy GKK.6641.11.2022)

Cieszyn, dnia 18 stycznia 2023 roku GKK.6641.11.2022 Informacja o wprowadzeniu z dniem 01.02.2023 r. dla obszaru Miasta Cieszyna układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a, b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2...

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym stażystów na staż w okresie luty - marzec 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM STAŻYSTÓW NA STAŻ W OKRESIE LUTY - MARZEC 2023 R. do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny" Burmistrz Miasta Cieszyna...

Zarządzenie nr 0050.14.2023

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 stycznia 2023r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2023 (nr pisma CUW02.5031.11.1.2023)

Cieszyn, dnia 2 stycznia 2023r. CUW02.5031.11.1.2023 Informacja Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082 t.j.) Burmistrz Miasta ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2023, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o...

Informacja z dnia 30 grudnia 2022 r. o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

Cieszyn, 30 grudnia 2022 r. OŚR.7031.1.1.2022.4 Informacja o udzieleniu zamówienia Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 3 ustawy z z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwany dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 stycznia 2022 r. (data wpływu: 28.01.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 10 października 2022 r. (data wpływu: 12.10.2022 r.) Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej (nr pisma GL.ZUZ.1.4210.38.2022.LZ)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH Gliwice, 20 grudnia 2022r. GL.ZUZ.1.4210.38.2022.LZ RKW-2022-10985 OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 389...

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Informacja  o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych  od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuję, że Miasto Cieszyn przystępuje do...

Zarządzenie nr 0050.714.2022

Zarządzenie nr 0050.714.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie" Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7.12.2022 roku o możliwości złożenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zupa na granicy" Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Cieszyn, dnia 7.12.2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zupa na granicy". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl na stronie internetowej...

Ogłoszenie o naborze stażystów do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE STAŻYSTÓW do udziału w "Programie stażowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie" realizowanym projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny" Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór dla studentów i absolwentów uczelni...

Informacja z dnia 2 grudnia 2022 roku o możliwości dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgiel, ekogroszek, groszek) na składzie opałowym

Płatność za węgiel, ekogroszek,groszek Szanowni Państwo Urząd Miejski w Cieszynie uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) , będzie można dokonać zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgiel, ekogroszek, groszek) na składzie opałowym. Po pozytywnej weryfikacji przez MOPS,...

Informacja z dnia 21 listopada 2022 r. o zamiarze zawarcia umowy o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

OŚR.7031.1.1.2022.4 Cieszyn, 21 listopada 2022 r. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2022-11-08 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak pisma IFIII.746.32.2022)

Katowice, dnia 2022-11-08 IFIII.746.32.2022 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Zarządzenie nr 0050.569.2022

Zarządzenie Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2022r. dot. finansowania zadań oświatowych (znak pisma CUW02.5031.11.4.2022)

Cieszyn, dnia 31 października 2022r. CUW02.5031.11.4.2022 Informacja Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn zm.) Burmistrz Miasta ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że Miasto...

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 24 października 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Cieszyńskiego (znak pisma GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS)

Gliwice, 24 października 2022r. GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4, art. 156 § 1, art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000), art. 14 ust. 4, art. 400 ust. 7,...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 października 2022 roku o złożeniu przez Automobilklub Cieszyński oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka"

Cieszyn, dnia 25 października 2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 18.10.2022 roku Automobilklub Cieszyński złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl ,...

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.10.2022r. o wydaniu pozwolenia nr BB/721/2022 na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru (znak pisma B-NR.5142.455.2022.TW)

Bielsko-Biała, dnia 07.10.2022 B-NR.5142.455.2022.TW RPW 10720/2022 POZWOLENIE Nr BB/721/2022 na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z...