W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 11 października 2021 r. - dot. nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Wiejskiej (Zarządzenie nr 0050.454.2021)

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 11 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Oznaczenie zbywanej nieruchomości: nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69 obr. 20 o pow. 0,0410 ha , zapisana w księdze wieczystej nr...

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej Magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Nowe Miasto i ul. Pokoju w Cieszynie, o możliwości zapoznania...

Obwieszczenie OŚR.6220.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej Magistrali Południe Śródmieście I na odcinku od SP1 do budynków Rynek 11 i Bóżnicza 5 o możliwości zapoznania...

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023.   Burmistrz Miasta Cieszyna na...

Zarządzenie nr 0050.499.2021

Zarządzenie Nr 0050.499.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 września 2021 roku w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Reprezentowanie miasta Cieszyna w rozgrywkach piłki siatkowej I ligi Śląskiej mężczyzn" zawartego w ofercie Fundacji Talent Cieszyn Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Obwieszczenie OŚR.6151.3.2021

OŚR.6151.3.2021.3                                                                     Cieszyn, dnia 27 września 2021 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego  nr 182   Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo...

Obwieszczenie OŚR.6151.2.2021

OŚR.6151.2.2021.3                                                                     Cieszyn, dnia 27 września 2021 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego  nr 192   Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie...

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 września 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej Magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Nowe Miasto i ul. Pokoju w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.489.2021

Zarządzenie Nr 0050.489.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 września 2021 roku w sprawie postępowania z pojazdem marki Nissan Micra, rocznik 1995 o nr rej. SCI5046E, przejętym z mocy ustawy na własność przez Gminę Cieszyn na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o...

Obwieszczenie OŚR.6220.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zarządzenie nr 0050.477.2021

Zarządzenie Nr 0050.477.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 września 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji" Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w...

Zarządzenie nr 0050.476.2021

Zarządzenie Nr 0050.476.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 0050.475.2021

Zarządzenie Nr 0050.475.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi Serikovey i Konstantina Myrina oraz pozostających pod ich władzą...

Zarządzenie nr 0050.474.2021

Zarządzenie Nr 0050.474.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 0050.466.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.466.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2...

Zarządzenie nr 0050.453.2021

Zarządzenie Nr 0050.453.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji" Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku...

Zarządzenie nr 0050.447.2021

Zarządzenie Nr 0050.447.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r....

Zarządzenie nr 0050.445.2021

Zarządzenie Nr 0050.445.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Program profilaktyczny dla sprzedawców napojów alkoholowych", zawartego w ofercie Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Zarządzenie nr 0050.446.2021

Zarządzenie Nr 0050.446.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Wycieczka turystyczna" zawartego w ofercie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...