Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej w Cieszynie", realizowanego w ramach zadania: "Przebudowa i budowa kanalizacji...

Zarządzenie nr 0050.320.2018 z dnia 17 maja 2018 roku

W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Organizacja i udział w Turnieju Finałowym o wejście do II ligi PZPS z siedzibą w Warszawie" zawartego w ofercie Volleyball Club "VICTORIA-MOSiR" Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.319.2018

Przyznano dotację w wysokości 400,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą:„Rowerowy Dzień Dziecka z Ondraszkiem” zawartego w ofercie złożonej w dniu 27.04.2018 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski”

Zarządzenie nr 0050.315.2018

Zarządzenie 0050.315.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 – prowadzenie klubu...

Obwieszczenie WB.6740.117.2018.MB Starosty Cieszyńskiego

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego WB.6740.117.2018.MB dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ulicy Frysztackiej, na odcinku od ulicy Hażlaskiej do ulicy Folwarcznej w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.307.2018

ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na drugie półrocze 2018 roku z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

Zarządzenie nr 0050.306.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach...

Wybory uzupełniające ławników

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW   Rada Miejska Cieszyna informuje, że w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu, pok. nr 203 (II piętro) można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w wyborach uzupełniających....

Zarządzenie nr 0050.292.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Termin konsultacji:...

Zarządzenie nr 0050.297.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i...

Zarządzenie nr 0050.296.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn Termin konsultacji:...

Zarządzenie nr 0050.295.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn Termin...

Informacja dla przedsiębiorców - uzupełnienie numeru PESEL

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis...

Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków

Ogłoszenie   Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia na zasadzie art. 49 Kpa, w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz.2187, ze zm.), że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w...

Uchwała Krajobrazowa

Krajobraz CIESZYn – przewodnie motto procesu, który jesienią 2019 roku doprowadzi nas do uchwalenia reguł sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie całego Cieszyna, jest ideą z którą, mam nadzieję, wielu z Państwa się utożsami. Któż...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij