W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zarządzenie nr 0050.476.2021

Zarządzenie Nr 0050.476.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 0050.475.2021

Zarządzenie Nr 0050.475.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Państwa Natalyi Serikovey i Konstantina Myrina oraz pozostających pod ich władzą...

Zarządzenie nr 0050.474.2021

Zarządzenie Nr 0050.474.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Cieszyna jednej rodzinie w ramach repatriacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 0050.466.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.466.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2...

Zarządzenie nr 0050.453.2021

Zarządzenie Nr 0050.453.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Przyjaciel do adopcji" Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku...

Zarządzenie nr 0050.447.2021

Zarządzenie Nr 0050.447.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy Lisiej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r....

Zarządzenie nr 0050.445.2021

Zarządzenie Nr 0050.445.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Program profilaktyczny dla sprzedawców napojów alkoholowych", zawartego w ofercie Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Zarządzenie nr 0050.446.2021

Zarządzenie Nr 0050.446.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Wycieczka turystyczna" zawartego w ofercie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie nr 0050.433.2021

Zarządzenie nr 0050.433.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 25...

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat (taryfa wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2021 r.)

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020...

Zarządzenie nr 0050.428.2021

Zarządzenie Nr 0050.428.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie nr 0050.425.2021

Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Kargera Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021...

Zarządzenie nr 0050.424.2021

Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Wiśniowej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021...

Zarządzenie nr 0050.422.2021

Zarządzenie Nr 0050.422.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: "Wycieczka turystyczna" zawartego w ofercie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie nr 0050.420.2021

Zarządzenie Nr 0050.420.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 05.08.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków...

Zarządzenie nr 0050.419.2021

Zarządzenie Nr 0050.419.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 05.08.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z...

Obwieszczenie SRM-II.6733.18.2021

Cieszyn, dnia 5 sierpnia 2021 r. SRM-II.6733.18.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300...

Informacja o wyłączeniu możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego po dniu 26 lipca 2021 r. (nr pisma SOIa.622.33.2021)

Katowice, 27 lipca 2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOIa.622.33.2021 Panie/Panowie Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydenci Miast/Gmin Województwa Śląskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym

Cieszyn, dnia 30 lipca 2021 r. OR-I.2110.11.2021 Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kasy podatkowo-dochodowej i analitycznej księgowości podatkowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o...

Zarządzenie nr 0050.402.2021

Zarządzenie Nr 0050.402.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 30...

Zarządzenie nr 0050.401.2021

Zarządzenie Nr 0050.401.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...

Raport z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w...