W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zarządzenie nr 0050.396.2021

Zarządzenie Nr 0050.396.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Edukacyjno-Rozwojowej Zielone Pojęcie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Obwieszczenie SRM-II.6733.11.2021

Cieszyn, dnia 20 lipca 2021 r. SRM-II.6733.11.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu...

Obwieszczenie OŚR.6220.1.2021

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 254/7 obr. 69 przy ul. Katowickiej w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.394.2021

Zarządzenie nr 0050.394.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Katowickiej i w rejonie ul. Hallera na czas oznaczony trzech lat Na podstawie art. 30 ust. 1 i...

Zarządzenie nr 0050.389.2021

Zarządzenie Nr 0050.389.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1,...

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Cieszyn do dnia 30 lipca 2021 r. - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Cieszyn Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z...

Zarządzenie nr 0050.384.2021

Zarządzenie Nr 0050.384.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie: uznania celowości oferty Fundacji Edukacyjno- Rozwojowej Zielone Pojęcie w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 19a ust. 1 i 3 ustawy...

Informacja z dnia 02.07.2021 r. o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 24.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie dot. nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Lipowej

Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego, który odbył się w dniu 24 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Oznaczenie zbywanej nieruchomości: nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Lipowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/3 obr. 40 o pow. 0,0040 ha, zapisana w księdze wieczystej nr...

Zarządzenie nr 0050.370.2021

Zarządzenie nr 0050.370.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia Na...

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Cieszyn Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Cieszyn Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Dnia 29 czerwca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r....

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o ustnym przetargu nieograniczonym na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu w budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie

Lokal handlowo-usługowy na Dworcu w Cieszynie Informuję, że ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie o powierzchni 75,00 m 2 wraz z przynależnym 4 miejscami postojowymi, z przeznaczeniem na prowadzenie...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o ustnym przetargu nieograniczonym na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu w budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie

Lokal handlowo-usługowy na Dworcu w Cieszynie Informuję, że ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie o powierzchni 20,75 m 2 wraz z przynależnym 1 miejscem postojowym, z przeznaczeniem na prowadzenie...

Zarządzenie nr 0050.338.2021

Zarządzenie nr 0050.338.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29...

Zarządzenie nr 0050.336.2021

Zarządzenie nr 0050.336.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w...

Zarządzenie nr 0050.347.2021

Zarządzenie nr 0050.347.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/2 obr. 20 na czas oznaczony trzech lat Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3...

Zarządzenie nr 0050.339.2021

Zarządzenie nr 0050.339.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka -...

Zarządzenie nr 0050.337.2021

Zarządzenie nr 0050.337.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie...

Zarządzenie nr 0050.333.2021

Zarządzenie Nr 0050.333.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2...

Zarządzenie nr 0050.332.2021

Zarządzenie Nr 0050.332.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 1. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2...

Zarządzenie nr 0050.321.2021

Zarządzenie Nr 0050.321.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia uzupełniającej listy naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz....

Obwieszczenie SRM-II.6733.9.2021

Cieszyn, dnia 17 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.9.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. wydałem decyzję Nr L.008.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.9.2021)...

Obwieszczenie SRM-II.6733.4.2021

Cieszyn, dnia 17 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.4.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. wydałem decyzję Nr L.007.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.4.2021)...

Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2021

Cieszyn, dnia 16 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.10.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu...