W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zarządzenie nr 0050.333.2021

Zarządzenie Nr 0050.333.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2...

Zarządzenie nr 0050.332.2021

Zarządzenie Nr 0050.332.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 1. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2...

Zarządzenie nr 0050.321.2021

Zarządzenie Nr 0050.321.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia uzupełniającej listy naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz....

Obwieszczenie SRM-II.6733.9.2021

Cieszyn, dnia 17 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.9.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. wydałem decyzję Nr L.008.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.9.2021)...

Obwieszczenie SRM-II.6733.4.2021

Cieszyn, dnia 17 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.4.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 17 czerwca 2021 r. wydałem decyzję Nr L.007.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.4.2021)...

Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2021

Cieszyn, dnia 16 czerwca 2021 r. SRM-II.6733.10.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu...

Zarządzenie nr 0050.318.2021

Zarządzenie Nr 0050.318.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z...

Zarządzenie nr 0050.320.2021

Zarządzenie Nr 0050.320.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

ZAPROSZENIE do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA CIESZYNA! W dniu 25 maja 2021 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w roku 2020, w szczególności realizację polityk,...

Zarządzenie nr 0050.314.2021

Zarządzenie Nr 0050.314.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i...

Zarządzenie nr 0050.313.2021

Zarządzenie Nr 0050.313.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 1...

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 155/14 obr. 64 przy ul. Frysztackiej w Cieszynie

Zarządzenie nr 0050.307.2021

Zarządzenie nr 0050.307.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie oraz dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz....

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych (dot. Zarządzenia nr 0050.308.2021 oraz Zarządzenia nr 0050.310.2021)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów...

Zarządzenie nr 0050.310.2021

Zarządzenie Nr 0050.310.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia Na...

Zarządzenie nr 0050.308.2021

Zarządzenie Nr 0050.308.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla...

Zarządzenie nr 0050.299.2021

Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 0050.298.2021

Zarządzenie Nr 0050.298.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego dla...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 czerwca 2021 roku o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (nr pisma GKK.6641.8.2021)

Cieszyn, dnia 1 czerwca 2021 roku. GKK.6641.8.2021 Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500). Na podstawie art. 7d pkt 1 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i...

Zarządzenie nr 0050.297.2021

Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego celowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26...

Zarządzenie nr 0050.252.2021

Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

Inspektor ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym

Cieszyn, dnia 10 maja 2021 r. OR-I.2110.6.2021 Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. egzekwowania podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn Pracownik zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. 1....