W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

XML

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Nazwa: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ogólny opis: Informacja o środowisku i jego ochronie, z wyłączeniem informacji udostępnianej w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jest udostępniana na pisemny wniosek strony. Wymagane...

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Zasady, kryteria i tryb udzielania dotacji reguluje uchwała Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 6393 z...

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Podstawa prawna: Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz....

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nazwa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Ogólny opis: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez: wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Opis ogólny: Procedura dotyczy wydawania decyzji kształtującej środowiskowe warunki planowanego przedsięwzięcia, zaliczanego do kategorii przedsięwzięć zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Decyzja...

Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Nazwa Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego (poświadczenie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego) Podstawy prawne: Art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.) Termin załatwienia: Zgodnie z K.p.a....

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Nazwa: Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym Ogólny opis: Na wniosek osoby zainteresowanej właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wymagane dokumenty: nie dotyczy Sposób dostarczenia dokumentów: nie dotyczy Podstawy prawne: Art. 217 ust. 2...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wymagane dokumenty: Metryczka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce (oryginał do wglądu);dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej;dokument potwierdzający dokonanie opłaty podatku za utrzymywanie psa. Miejsce złożenia dokumentów: ...