W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

XML

Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Nazwa Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego (poświadczenie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego) Podstawy prawne: Art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.) Termin załatwienia: Zgodnie z K.p.a....

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Podstawa prawna: Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz....

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w...

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Nazwa: Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych Termin realizacji: Niezwłocznie, w terminie przewidzianym w KPA Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający informacje określone w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii , tj.: imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę...

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych)

Nazwa: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, podlega jednak...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nazwa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Ogólny opis: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez: wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wymagane dokumenty: Metryczka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce (oryginał do wglądu);dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej;dokument potwierdzający dokonanie opłaty podatku za utrzymywanie psa. Miejsce złożenia dokumentów: ...

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Nazwa: Zgłoszenie do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia Opis ogólny: Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o...

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2020

Cieszyn, dnia 16 października 2020 r. OŚR.6220.8.2020.2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b...