W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Polityka Senioralna Gminy Cieszyn na lata 2018-2022

WSTĘP

Celem polityki senioralnej powinno być wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych1.

Struktura demograficzna gminy Cieszyn jest odzwierciedleniem ogólnych tendencji, jakie występują zarówno w kraju, jak i Europie. Liczba osób zamieszkujących gminę systematycznie się zmniejsza co w ostatniej dekadzie (od 2007 roku) wygenerowało spadek liczby mieszkańców o ok. 1,5%. Widoczny jest natomiast proces pogłębiania starzenia się społeczeństwa. Ogólna liczba osób w przedziale wieku od 55 do 70+ wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady o ok. 29% (z 6983 w 2007 r. do 9819 w 2017 r.).

Działania związane z realizacją polityki senioralnej prowadzone są między innymi przez jednostki miejskie, w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, Dom Spokojnej Starości, instytucje kultury, a także w mniejszym zakresie przez placówki oświatowe, Miejski Zarząd Dróg oraz spółki komunalne. Ponadto w 2018 roku w strukturach Urzędu Miejskiego w Cieszynie utworzone zostało stanowisko do spraw osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2015 roku powołana została Cieszyńska Rada Seniorów, której zakresem działania jest między innymi współpraca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu o istotnych problemach, potrzebach i oczekiwaniach osób starszych oraz integracja i wspieranie środowiska osób starszych.

Gmina Cieszyn współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi w ramach dotacji na zadania wspierające i integrujące środowiska senioralne lub działające na rzecz seniorów. Polityka Senioralna gminy Cieszyn sporządzana będzie na okresy czteroletnie, z równoczesnym tworzeniem planów rocznych.

1 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, http://prawo.sejm.gov.pl

Załączniki

Powiadom znajomego