W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Nazwa

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
  • Uchwała nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Śląsk. z 2019 r. poz. 7625.),
  • Uchwała nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Śląsk. z 2019 r. poz. 7626.).

Termin załatwienia

Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o zbycie komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego winny złożyć osobiście lub listownie pisemny wniosek o kupno mieszkania. Dla ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą we wniosku należy wpisać numer telefonu wnioskodawcy lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony.

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczenia woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się wobec tego typu spraw trybu odwoławczego.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wyceny lokalu mieszkalnego na koszt miasta dokonuje wyłoniony w przetargu rzeczoznawca majątkowy, który określa rynkową wartość danego lokalu mieszkalnego.

Uwagi

Zasady przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych oraz budynków stanowiących własność Gminy określa uchwała nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

1. Bednarska 1,
2. Bielska 1A, 2, 3, 14, 18, 45,
3. Błogocka 30A, 42 i 42A,
4. Bobrecka 5, 7, 16, 21,
5. Chrobrego 15, 17,
6. Frysztacka 3, 5, 7, 9,
7. Garncarska 1, 3,
8. Głęboka 3, 11, 13, 15, 17, 19 i 19A, 24, 26, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 52, 54, 57, 62,
9. Górna 6, 7, 14, 16, 17, 19, 30, 34,
10. Górny Rynek 1, 8, 10, 12 i 12A,
11. Hajduka 5,
12. Katowicka 8, 71,
13. Kiedronia 1, 3,
14. Ks. Tomanka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
15. Ks. Trzanowskiego 1, 3,
16. Limanowskiego 1, 3,
17. Macierzy Szkolnej 3,
18. Matejki 1,
19. Mennicza 11, 34,
20. Michejdy 17, 30,
21. Mickiewicza 6, 8,
22. Moniuszki 7, 8,
23. Morcinka 3,
24. Nowe Miasto 10, 11,
25. Olszaka 1, 3,
26. Plac Dominikański 4,
27. Plac Poniatowskiego 9,
28. Plac Teatralny 19,
29. Plac Wolności 4, 12,
30. Plac Św. Krzyża 1,
31. Pokoju 2,
32. Przykopa 4, 13, 16A,
33. Puńcowska 38, 40,
34. Ratuszowa 5,
35. Rynek 16,
36. Sejmowa 1, 2, 14,
37. Sienkiewicza 11,
38. Sikorskiego 1,
39. Solna 4, 6, 8,
40. Srebrna 1, 4, 6, 10, 12,
41. Stalmacha 4, 8, 10, 12, 20, 30, 34,
42. Stary Targ 2, 3, 5, 9,
43. Stroma 6,
44. Strzelców Podhalańskich 1, 2, 3, 4, 5, 7,
45. Szeroka 5, 7,
46. Śniegonia 2, 4,
47. Śrutarska 29,
48. Św. Jerzego 6,
49. Tysiąclecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
50. Wąska 2,
51. Wyspiańskiego 2, 3, 5, 7, 9,
52. Wyższa Brama 11, 17, 23 i 23A, 29, 31 i 31A,
53. Zamkowa 18,
54. Hażlaska 15,
55. Ks. Ignacego Świeżego 10.

Pozostałe budynki nie wymienione w powyższym wykazie zostały wyłączone ze zbycia (czasowo bądź trwale) i znajdują się w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d i 3 do uchwały nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Zasady udzielania bonifikat określa uchwała nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozpoczęcie procedury kupna komunalnego lokalu mieszkalnego

Złożenie lub przesłanie wniosku oraz oświadczenia do Burmistrza Miasta Cieszyna - Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Cieszynie znajduje się na parterze budynku Ratusza.

Szczegółowych informacji udziela

p. Izabela Golec, pok. nr 6 (parter), tel. 33 479 42 32.

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności

Inspektor Izabela Golec

Załączniki

Powiadom znajomego