Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 6359),
Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 90, poz. 1685; zm.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego. z 2012 r. poz. 1307 oraz z 2016 r. poz. 6360).

Termin załatwienia
Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o zbycie komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego winny złożyć osobiście lub listownie pisemny wniosek o kupno mieszkania. Dla ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą we wniosku należy wpisać numer telefonu wnioskodawcy lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony.

Tryb odwoławczy
Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczenia woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się wobec tego typu spraw trybu odwoławczego.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wyceny lokalu mieszkalnego na koszt miasta dokonuje wyłoniony w przetargu rzeczoznawca majątkowy, który określa rynkową wartość danego lokalu mieszkalnego.

Uwagi
Zasady przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych oraz budynków stanowiących własność Gminy określa uchwała nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Przetwarzanie danych osobowych:Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

1. Bednarska 1,

2. Bielska 1A, 2, 3, 14, 18, 45,

3. Błogocka 30a, 42 i 42A,

4. Bobrecka 5, 7, 16, 21,

5. Chrobrego 15, 17,

6. Frysztacka 3, 5, 7, 9,

7. Garncarska 1, 3,

8. Głęboka 3, 11, 13, 15, 17, 19 i 19A, 24, 26, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 52, 54, 57, 62,

9. Górna 6, 7, 14, 16, 17, 19, 30, 34,

10. Górny Rynek 1, 8, 10, 11, 12 i 12A,

11. Hajduka 5, 9,

12. Katowicka 8, 71,

13. Kiedronia 1, 3,

14. Ks. Tomanka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

15. Ks. Trzanowskiego 1, 3,

16. Limanowskiego 1, 3,

17. Macierzy Szkolnej 3,

18. Matejki 1,

19. Mennicza 11, 34,

20. Michejdy 17, 30,

21. Mickiewicza 6, 8,

22. Moniuszki 7, 8,

23. Morcinka 3,

24. Nowe Miasto 8, 10, 11, 12,

25. Olszaka 1 ,3,

26. Plac Dominikański 4,

27. Plac Poniatowskiego 9,

28. Plac Teatralny 19,

29. Plac Wolności 12,

30. Plac Św. Krzyża 1,

31. Pokoju 2,

32. Przykopa 4, 13, 16a,

33. Puńcowska 38, 40,

34. Ratuszowa 5,

35. Rynek 16,

36. Sejmowa 1, 2, 14,

37. Sienkiewicza 11,

38. Sikorskiego 1,

39. Solna 6, 8,

40. Srebrna 1, 4, 6,

41. Stalmacha 4, 8, 10, 12, 20, 30, 34,

42. Stary Targ 2, 3, 5, 9,

43. Stroma 6,

44. Strzelców Podhalańskich 1, 2, 3, 4, 5, 7,

45. Szeroka 5, 7,

46. Śniegonia 2, 4,

47. Śrutarska 29,

48. Św. Jerzego 6,

49. Tysiąclecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

50. Wąska 2,

51. Wyspiańskiego 2, 3, 5, 7, 9,

52. Wyższa Brama 11, 17, 21, 23 i 23A, 29, 31 i 31A,

53. Zamkowa 5, 7, 18.

54. Hażlaska 15,

55. . Ks. Ignacego Świeżego 10.

Wykaz wyłączonych ze zbycia budynków lub lokali mieszkalnych w budynkach, przeznaczonych na potrzeby komunalne Gminy Cieszyn

1. Aleja Łyska 26,

2. Bielska 14A, 20, 40, 40A, 61a,

3. Błogocka 30, 30b, 30c,

4. Bucewicza 16, 16a,

5. Chrobrego 3,

6. Frysztacka 35, 38, 40, 45, 161,

7. Garncarska 2,

8. Głęboka 1, 10, 18, 30, 31, 32, 33, 40, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 60

9. Górny Rynek 4,

10. Łączna 18,

11. Mała Łąka 8, 17A,

12. Mennicza 2,

13. Motelowa 3, 5,

14. Motokrosowa 26, 28,

15. Nowe Miasto 21 i 21A, 23 i 23A, 25, 25A,

16. Przykopa 7, 16,

17. Ratuszowa 3,

18. Rynek 18,

19. Schodowa 3,

20. Sikorskiego 1c, 3, 3A, 5, 7,

21. Srebrna 1a,

22. Towarowa 6, 7, 8, 9,

23. Wiślańska 21, 25,

24. Zamkowa 11A, 24,

25. Pl. Teatralny 17A.


Wykaz budynków lub lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do zbycia po uregulowaniu stanu tych nieruchomości

1. Bielska 58 i 58A,
2. Frysztacka 27,
3. Głęboka 49,
4. Górna 18,
5. Mennicza 4,
6. Plac Wolności 4,
7. Solna 4,
8. Srebrna 10, 12,
9. Stawowa 15.


Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
Zasady udzielania bonifikat określa uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozpoczęcie procedury  kupna komunalnego lokalu mieszkalnego
Złożenie lub przesłanie wniosku oraz oświadczenia do Burmistrza Miasta Cieszyna - Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Cieszynie znajduje się na parterze budynku Ratusza.

Szczegółowych informacji udziela
p. Izabela Sidzina, pok. nr 6 (parter), tel. 33 47-94-232.

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
Podinspektor Izabela Sidzina


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij