Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

5.1 proj. uchw. w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
5.1 załącznik
5.1 uzasadnienie
5.2 proj. uchw. w spr. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna,
5.2 uzasadnienie
5.2 zał nr 1
5.2 zał nr 2
5.2 zał nr 3
5.2 zal nr 4
5.2 zał nr 5
5.3 proj. uchw. w spr. zm. uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
5.3 uzasadnienie
5.4 proj. uchw. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
5.4 uzasadnienie
5.5.proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr VIII/63/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej,
5.5 uzasadnienie
5.6 proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr VII/59/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn,
5.6 uzasadnienie
5.7.proj. uchw. w spr. organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn,
5.7 uzasadnienie
5.8.proj. uchw.w spr. zm. uchwały nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 r. w spr. zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynar. i kraj. współ
5.8 uzasadnienie
5.9 proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XVII/147/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
5.9 uzasadnienie
5.10 proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn,
5.10 uzasadnienie
5.11.proj. uchw. w spr. ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat,
5.11 uzasadnienie
5.12.proj. uchw. w spr. zmiany uchwały nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
5.13.proj. uchw. w spr. planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku,
5.14 proj. uchw. w spr. planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku,
5.14 załącznik
5.15 proj. uchw. w spr. zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,
5.15 załączniki
5.15 uzasadnienie
5.16 proj. uchw. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016 – 2025,
5.16 uzasadnienie
5.16 WPF
5.16 WPF objaśnienia
5.16 WPF Wykaz przedsięwzięć
5.17 proj. uchw. w spr. przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji,
5.17 uzasadnienie
5.18.proj. uchw. w spr. uchwalenia ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego,
5.18 załącznik
5.18 uzasadnienie
5.19.proj. uchw. w spr. uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok,
5.19 załączniki
5.19 uzasadnienie
5.20.proj. uchw. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 – 2025.
5.20 uzasadnienie
5.20 WPF zal nr 1
5.20 WPF zal nr 2
5.20 WPF zał nr 3
5.20 WPF objaśnienia
6. Stanowisko w sprawie wniosku o podjęcie stanowiska popierającego inicjatywę Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zmierzającą do powstania na terenie miasta Cieszyn przystanku Cieszyn - Uniwersytet
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
7 załącznik

Załączniki

5.2 zał nr 1 pdf, 5.84 MB metryczka
5.2 zał nr 2 pdf, 1.11 MB metryczka
5.2 zał nr 3 pdf, 1.25 MB metryczka
5.2 zal nr 4 pdf, 42 kB metryczka
5.2 zał nr 5 pdf, 823 kB metryczka
5.16 WPF pdf, 87 kB metryczka
7 załącznik pdf, 207 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij