W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Udział mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej Cieszyna i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Cieszyna

ZDALNE SESJE RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA ORAZ ZDALNE POSIEDZENIA KOMISJI 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce oraz wiążącym się z tym zagrożeniem zdrowia i życia, a także mając na względzie obowiązujące w tym zakresie obostrzenia wynikające z przepisów prawa, informuje się, że sesje Rady Miejskiej Cieszyna mogą odbywać się w trybie zdalnym, wówczas ich transmisję można śledzić on-line „na żywo” na stronie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszyn zamieszczane są także nagrania z poszczególnych Sesji Rady Miejskiej.

W trybie zdalnym mogą odbywać się również posiedzenia poszczególnych komisji Rady Miejskiej, jednakże nie są one transmitowane powszechnie.

Urząd Miejski w Cieszynie umożliwia wzięcie udziału zainteresowanym osobom w zdalnych sesjach Rady Miejskiej Cieszyna oraz zdalnych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Cieszyna na zasadach określonych poniżej.

Informacja o formie przebiegu sesji Rady Miejskiej Cieszyna każdorazowo zamieszczana jest w porządku obrad na stronie

Udział w zdalnych sesjach Rady Miejskiej Cieszyna:
Osoba zainteresowana zabraniem głosu na sesji Rady Miejskiej Cieszyna (udział w dyskusji, wystąpienie) powinna minimum na siedem dni  przed sesją zgłosić swój udział, przesyłając informację w tym zakresie na adres: biurorady@um.cieszyn.pl ze wskazaniem punktu porządku obrad, którego to dotyczy. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który pracownik Biura Rady Miejskiej prześle indywidualny link uprawniający do udziału w sesji Rady Miejskiej Cieszyna, w zdalnym trybie obradowania.


Udział w zdalnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Cieszyna:
Osoba zainteresowana wzięciem udziału w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zobowiązana jest na minimum jeden dzień przed rozpoczęciem posiedzenia zgłosić swój udział, przesyłając informację w tym zakresie na adres: biurorady@um.cieszyn.pl wraz z podaniem adresu e-mail, na który pracownik Biura Rady Miejskiej prześle indywidualny link uprawniający do udziału w komisji Rady Miejskiej Cieszyna, w zdalnym trybie obradowania.

 

Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia transmisji i utrwalania, w celu udostępnienia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Miejskiej Cieszyna.

Zarządzenie Nr 0050.519.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń komisji Rady Miejskiej Cieszyna.

 

WYSTĄPIENIA MIESZKAŃCÓW NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z §16 Statutu Miasta Cieszyna, „Przewodniczący prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad. Przewodniczący jest odpowiedzialny za sprawny przebieg i zachowanie porządku obrad”. Zgodnie z § 18. 1. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz innym osobom obecnym na sesji, nie ma jednak takiego obowiązku. Zatem, biorąc pod uwagę sprawne prowadzenie sesji, czy na przykład poruszaną tematykę, potrzebę zachowanie porządku publicznego, Przewodniczący może nie udzielić głosu obecnemu na sesji mieszkańcowi i innej osobie spoza grona radnych.

 

Mając na uwadze względy organizacyjne, w tym sprawne przeprowadzenie obrad sesji, mieszkańcy miasta lub inne osoby, które chciałyby zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru na adres mailowy: biurorady@um.cieszyn.pl, w terminie nie później niż na 7 dni przed planowaną datą sesji. Jest to także  spowodowane koniecznością ustalenia porządku obrad, a zgodnie z § 6 Statutu „Zawiadomienie o zwołaniu sesji zwyczajnej przekazuje się radnym oraz Burmistrzowi w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sesji”. 

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do Internetu, a chcieliby śledziennic transmisję obrad Rady Miejskiej w Cieszynie, mogą skorzystać z pracowni komputerowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15).


Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Powiadom znajomego