W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kierownik - Barbara Panak

 • tel.: 33 479 43 55
 • fax: 33 479 43 61

Inspektor - Wojciech Gruszczyk
(stanowisko ds. realizacji inwestycji)

 • tel.: 33 479 43 59

Podinspektor - Agnieszka Kołder
(stanowisko ds. realizacji inwestycji)

 • tel.: 33 479 43 54

Główny specjalista - Marek Lach
(stanowisko ds. przygotowania inwestycji)

 • tel.: 33 479 43 58

Podnspektor - Robert Przybyłek
(stanowisko ds. ds. sprawozdawczości i rozliczania inwestycji)

 • tel.: 33 479 43 51

Inspektor - Katarzyna Różycka
(stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych)

 • tel.: 33 479 43 52

Podinspektor - Martyna Sikora
(stanowisko ds. realizacji inwestycji)

Inspektor - Karina Wójcik
(stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych)

 • tel.: 33 479 43 60

Zakres działania:

 1. Przygotowywanie lub przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych, w oparciu o Plan Zamówień Publicznych oraz na podstawie wniosków składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz miejskie jednostki organizacyjne.
 2. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego publikacja na stronie internetowej zamawiającego.
 3. Sporządzanie oraz przekazywanie do publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach publicznych.
 4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych (zarówno poniżej, jak i powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 5. Sporządzanie oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Rocznego Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 6. Prowadzenie działań mających na celu wdrożenie profilu nabywcy i platformy zakupowej oraz elektronizację i centralizację zamówień publicznych.
 7. Prowadzenie konsultacji dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Informowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz miejskich jednostek organizacyjnych o zmianach w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Reprezentowanie zamawiającego przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 10. Weryfikacja terminowego wnoszenia wadiów (również tych wniesionych w formie innej niż pieniądz – weryfikacja treści dokumentu) oraz ich terminowy zwrot.
 11. Gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 12. Opracowywanie bieżących planów inwestycyjnych miasta i harmonogramów realizacji inwestycji, współpraca w zakresie sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych.
 13. Szczegółowa analiza dokumentacji projektowej.
 14. Opracowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji miejskich, w tym załatwianie wszelkich spraw formalnych dotyczących uzgodnień, zgód, pozwoleń, opinii w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 15. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przygotowaniu i realizacji inwestycji, w tym w ramach inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego oraz remontów o większym zakresie.
 16. Realizacja inwestycji, w tym bieżący nadzór techniczny oraz kontrola kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
 17. Współudział w rozliczeniu inwestycji.
 18. Załatwianie różnego rodzaju wniosków, skarg i zażaleń dotyczących inwestycji miejskich.
 19. Koordynowanie czynności związanych z usuwaniem usterek, wad i niedoróbek oraz gwarancji w zakresie zrealizowanych inwestycji i remontów oraz infrastruktury wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w okresie gwarancji.
 20. Współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych, Komisją do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innymi osobami i podmiotami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanych inwestycji.

 

Powiadom znajomego