W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Soboszek

Inspektor - Magdalena Bielesz-Dadok
(stanowisko ds. działalności gospodarczej - zezwolenia na sprzedaż napojów)

 • tel.: 33 479 43 84

Starszy Inspektor - Oliwia Klimosz
(stanowisko ds. działalności gospodarczej)

 • tel.: 33 479 43 75

Inspektor - Teresa Świazdek
(stanowisko ds. wojskowych)

 • tel.: 33 479 43 72

Starszy Inspektor - Justyna Tomica
(stanowisko ds. ewidencji ludności)

 • tel.: 33 479 43 73

Zakres działania:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw:

 1. Prowadzenie spraw oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość w centralnym elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych.
 2. Prowadzenie spraw i wydawanie zaświadczeń i informacji z zakresu ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym – Ewidencja ludności.
 3. Prowadzenie rejestrów w aplikacji „SELWIN”, w tym:
  1. rejestru mieszkańców,
  2. rejestru wyborców,
  3. rejestru dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  4. rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 4. Prowadzenie spraw oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny w systemie teleinformatycznym „Karta Dużej Rodziny”.
 5. Prowadzenie spraw oraz wydawanie Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny, (zm. 0050.396.2019).
 6. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu:
  1. Ewidencji Ludności,
  2. dostępu do informacji publicznej,
  3. Karty Dużej Rodziny,
  4. Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny,
  5. imprez masowych,
  6. świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju oraz po ogłoszeniu mobilizacji,
 7. Prowadzenie rejestrów w elektronicznym systemie SOD Urzędu i wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu Ewidencji Ludności oraz Rejestru Dowodów Osobistych.
 8. Przygotowanie Miasta do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.
 9. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem operacyjnym oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych.
 10. Organizowanie i przeprowadzanie na terenie Miasta tzw. „akcji kurierskiej”.
 11. Wykonywanie zadań na potrzeby wojsk sojuszniczych.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.
 13. Aktualizacja danych w spisach wyborców w związku z zarządzeniem wyborów oraz referendów.

Zadania własne wynikające z ustaw:

 1. Przekazywanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu dokumentów niejawnych.
 3. Wykonywanie czynności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją Działalności Gospodarczej oraz formularzami zgłoszeniowymi osób ubezpieczonych i członków rodzin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzorowanie terminowego uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dot. obrotu napojami alkoholowymi.
 5. Współdziałanie z placówkami handlowymi, gastronomicznymi i usługowymi w kierunku maksymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta.
 6. Określanie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.
 7. Wnioskowanie o ustalanie miejsc przeznaczonych dla prowadzenia działalności handlowej.
 8. Współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Cieszyna.
 9. Wydawanie licencji na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy.
 11. Prowadzenie wykazu podmiotów podległych Burmistrzowi Miasta, w których może być wykonywana przez skazanych nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne.

Powiadom znajomego