W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Naczelnik Wydziału - Łukasz Kazimierowicz

Starszy Inspektor - Izabela Błaszczok
(Stanowisko ds. kultury i realizacji budżetu)

 • tel.: 33 479 43 46

Inspektor - Jacek Kasperczyk
(Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora)

Podinspektor - Anna Paściak
(Stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych)

Inspektor - Anna Żertka-Bednarek
(Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych)

Miejskie Centrum Informacji:
Podinspektor - Magdalena Trojan-Pachacz

Zakres działania:

 1. Inicjowanie i nadzorowanie imprez i innych działań kulturalnych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie, w tym organizowanych przez Urząd, instytucje kultury, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.
 2. Realizacja bądź współrealizacja imprez kulturalnych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację.
 3. Inicjowanie i realizowanie imprez kulturalnych aktywizujących lokalny amatorski ruch artystyczny, w tym integrujących społeczności polsko-czeskiego pogranicza.
 4. Nadzór merytoryczny, analiza funkcjonowania oraz współpraca organizacyjna z miejskimi instytucjami kultury.
 5. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury.
 6. Współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta Cieszyna.
 7. Przyjmowanie zawiadomień od podmiotów prowadzących działalność kulturalną o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza ich stałą siedzibą, a mających mieć miejsce na terenie miasta Cieszyna.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wnioskowanie o nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez inne instytucje.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
 10. Prowadzenie spraw związanych z tytułem „Honorowy obywatel miasta Cieszyna”.
 11. Koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w mieście Cieszynie we współpracy z ich organizatorami oraz zarządzającymi terenami, na których się one odbywają.
 12. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Burmistrza Miasta, Urzędu oraz miasta Cieszyna.
 13. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, w tym w zakresie imprez i wydarzeń, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat bądź udziela dofinansowania na ich realizację.
 14. Koordynowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie zadań.
 15. Prowadzenie promocji gospodarczej miasta Cieszyna, w tym współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą.
 16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i publikowania informacji dotyczących funkcjonowania miasta, w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta, w portalach społecznościowych, serwisach sms -owych oraz w Wikipedii.
 17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie publikacji komunikatów, ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, itp. w tym w publikatorze miejskim „Wiadomości Ratuszowe”, na stronach internetowych miasta w portalach społecznościowych oraz w serwisach sms-owych.
 18. Redagowanie publikatora miejskiego „Wiadomości Ratuszowe”.
 19. Tworzenie stron internetowych miasta i administrowanie nimi.
 20. Tworzenie profili miasta na portalach społecznościowych i administrowanie nimi.
 21. Prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych.
 22. Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w ramach „Cieszyńskiego Centrum Informacji”.
 23. Współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie kultury i promocji miasta.
 24. Koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie Cieszyna
 25. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań kulturalnych i promocyjnych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne.
 26. Udział w zespołach tworzących programy i strategie rozwoju miasta Cieszyna w zakresie realizowanych zadań.
 27. Realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kontrola i rozliczanie udzielonych dotacji.
 28. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na prefinasowanie działań kulturalnych instytucjom zgodnie z przyjętymi w tym zakresie przepisami prawa.

Powiadom znajomego