W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr 18/II/20

Uchwala Nr 18/II/20
Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy na II półrocze 2020 roku

Na podstawie § 8 ust. 11 Regulaminu Cieszyńskiej Rady Seniorów, przyjętego Uchwałą Nr 4/II/19 z dnia 4 marca 2019 roku,

Cieszyńska Rada Seniorów
postanawia, co następuje:

§1

Przyjąć Plan pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów na II półrocze 2020 roku, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Cieszyńskiej Rady Seniorów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
PRZEWODNICZĄCY
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załącznik do Uchwały Nr 18/II/20
Cieszyńskiej Rady Seniorów

PLAN PRACY
CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
na II półrocze 2020 roku

Lp.TEMATY WIODĄCE POSIEDZEŃMiesiąc
1.
 1. Omówienie Planu działania na 2021 rok Polityki Senioralnej Miasta Cieszyna ma lata 2018-2022.
 2. Podsumowanie udziału przedstawicieli Cieszyńskiej Rady Seniorów w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych,
 3. Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom - wybór komisji konkursowej, sprawa certyfikatu i organizacji uroczystości wręczenia certyfikatów.
 4. Informacja Zespołu ds. wsparcia społecznego i współpracy z organizacjami seniorskimi ze spotkania z przedstawicielami Gminy Wisła oraz osobami korzystającymi z nowopowstałego Klubu "Senior +".
WRZESIEŃ
2.
 1. Weryfikacja merytoryczna zgłoszeń do konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" i wyłonienie laureatów konkursu - informacja komisji konkursowej.
 2. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Klubów Seniora oraz możliwość wsparcia finansowego z budżetu miasta - spotkanie z przedstawicielami Klubów Seniora w Cieszynie.
 3. Dzienny ośrodek wsparcia - spotkanie z przedstawicielem Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.
PAŹDZIERNIK
3.
 1. Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna - ocena realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w obszarze dot. osób starszych wraz z propozycją ich aktualizacji.
 2. Program zdrowotny ukierunkowany na zwiększenie dostępności osób starszych do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji - ocena potrzeb i możliwości realizacji.
LISTOPAD
4.
 1. Spotkanie z przedstawicielami Rad Seniorów z gmin Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Pandemia koronawirusa i jej wpływ na środowisko osób starszych - wymiana spostrzeżeń i wniosków.
 3. Założenia do Planu pracy na rok 2021.
GRUDZIEŃ

Plan pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów ma charakter ramowy, jest planem otwartym i może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od wynikających potrzeb. Po za realizacją wskazanych w Planie pracy tematów wiodących, Rada na bieżąco opiniować będzie przedłożone, przez Burmistrza Miasta, akty prawa miejscowego, reprezentować prawa i potrzeby osób starszych oraz ich środowisk wobec władz samorządowych.

W ramach realizacji przyjętej Polityki Senioralnej Miasta Cieszyna oraz ujawnionych przez mieszkańców potrzeb Rada zamierza inicjować i wspierać działania, w tym przedsięwzięcia ukierunkowane na integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową oraz tworzenie nowej jakości życia wszystkich grup seniorów w naszym mieście.

Załączniki

uchwała pdf, 600 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane