W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 maja 2022 roku do dnia 17 czerwca 2022 roku

OR-I.0057.6.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 16 maja 2022 roku
do dnia 17 czerwca 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze budynku przy ul. Świeżego 10 w Cieszynie, składający się z W.C., dwóch przedpokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i trzech pokoi o łącznej pow. 116,40 m2 i piwnicy o pow. 18,02 m2, wraz z udziałem do działki nr 46 obr. 44 o pow. 608 nr w 13442/84147 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.254.2022 z dnia 16 maja 2022 roku).
 2. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, obejmujący lokal mieszkalny:
  1. nr 4 położony w budynku przy ul. Stary Targ 2 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3547/88267 części (Zarządzenie Nr 0050.255.2022 z dnia 16 maja 2022 roku),
  2. nr 9 położony w budynku przy ul. Głębokiej 54 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części i części wspólnych budynku w 8199/88513 części (Zarządzenie Nr 0050.296.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku),
  3. nr 12 położony w budynku przy ul. Morcinka 3 w Cieszynie, wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5656/312144 części (Zarządzenie Nr 0050.297.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).
 3. Postanowiono wystąpić do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 96 obr. 44 o pow. 0.0443 ha, położonej w Cieszynie przy ul. Przykopa 37, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00029929/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.256.2022 z dnia 16 maja 2022 roku).
 4. Postanowiono oddać w najem na rzecz:
  1. Firmy RASZLO Emanuel Olszar, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do sprawa gospodarki, NIP: 548-175-38-55, REGON: 240154125 część terenu Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie, stanowiącą część działki nr 14/1 obr. 55, nr KW BB1C/00097449/3, o pow. 120 m2, zlokalizowanej przy al. Jana Łyska 23, na czas określony poniżej trzech miesięcy tj.: od 16.06.2022 r. do 4.09.09.2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, z zastosowaniem miesięcznej stawki czynszu w wysokości 17,00 zł/m2 + 23 % podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.268.2022 z dnia 25 maja 2022 roku),
  2. Firmy "WOHTAS" WOJCIECH WIATER, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 548-212-32-05, REGON: 368451460, stoisko o pow. 15 m2 zlokalizowane na terenie Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie, na działce nr 14/1 obr. 55, nr KW BB1C/00097449/3, przy al. Jana Łyska 23, na czas określony poniżej trzech miesięcy tj.: od 16.06.2022 r. do 4.09.09.2022 r. z przeznaczeniem stoiska na sprzedaż soków naturalnych i napojów, z zastosowaniem miesięcznej stawki czynszu w wysokości 17,00 zł/m2 + 23 % podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.269.2022 z dnia 25 maja 2022 roku).
 5. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, obejmujący część działki nr 7/21 obr. 20 położonej przy ul. Katowickiej w Cieszynie o pow. 40,3 m2 na cele handlowo-usługowe (Zarządzenie Nr 0050.276.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 6. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Barteczka oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 obr. 13 o pow. 0,2101 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00053003/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.277.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 7. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomości gruntowe położone w Cieszynie przy ulicy Narcyzów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki obrębu 69 o numerach: 3/331 o pow. 0,0037 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, 192/4 o pow. 0,0052 ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00004193/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.279.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 8. Ogłoszono II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy Al. Łyska 22 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 obr. 60 o pow. 0,2654 ha zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00107904/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.280.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 9. Ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 41/2 obr. 39, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o pow. 27 m2, biegnącym od ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej przez część działki nr 40/28 obr. 39, do granicy z działką nr 40/25 obr. 39 (Zarządzenie Nr 0050.282.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 10. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Cieszynie przy ulicy Siennej, zabudowanej niestanowiącymi własności Gminy Cieszyn obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.283.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 11. Postanowiono wydzierżawić na rzecz Fundacji "Adonai" z siedzibą w Cieszynie, ul. Hajduka 10 grunt stanowiący część nieruchomości tj. działki nr 16/7 obr. 33 o pow. 10 m2 objętej księga wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zlokalizowany przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie, na czas określony trzech miesięcy od 1 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na ogródek letni Bistro "Stacja SCI" z zastosowaniem stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 98 zł/m2 miesięcznie + 23% podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.286.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 12. Obciążono opłatą:
  1. za bezumowne zajmowanie części działki nr 16/7 obr. 33, tj. gruntu o pow. 10 m2 połozonej przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie w okresie od 19 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. w wysokości 147zł/m2 +23% podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.287.2022 z dnia 30 maja 2022 roku),
  2. osobę fizyczną, za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego o pow. 261 m2, stanowiącego część działki miejskiej nr 20/7 obr. 10 za okres od dnia 3 marca 2022 roku do dnia zawarcia umowy dzierżawy w wysokości w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania zajęcia wg stawki 0,55 zł/m2 rocznie + 23% VAT (Zarządzenie Nr 0050.319.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).
 13. Odmówiono Pani Annie Hanzel, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GTW Anna Hanzel, 43-460 Wisła, ul. 1 Maja 66c, wynajęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 42 obr. 41, położonej przy ul. Garncarskiej w Cieszynie z przeznaczeniem na punkt sprzedaży naturalnych lodów rzemieślniczych (Zarządzenie Nr 0050.299.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest:
  1. wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej" (Zarządzenie Nr 0050.260.2022 z dnia 18 maja 2022 roku),
  2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją programową w ramach projektu "Cieszyn-miasto samowystarczalne", przedsięwzięcie "Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy" (Zarządzenie Nr 0050.314.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  3. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem koncepcji programowej "Zielone sieci" oraz z działaniami partycypacyjno-konsultacyjnymi. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne", przedsięwzięcie "Utworzenie w śródmieściu Cieszyna systemu ogólnodostępnych terenów zieleni" (Zarządzenie Nr 0050.315.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 40.093,33 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (40.000,00 zł) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85295 "Pozostała działalność" (93,33 zł). Dochody po zmianach wynoszą 207.495.363,25 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 250.307.280,63 zł. Deficyt 42.811.917,38 zł (Zarządzenie Nr 0050.257.2022 z dnia 16 maja 2022 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.258.2022 z dnia 16 maja 2022 roku).
 3. Wprowadzono instrukcję zawierającą szczegółowe wytyczne w zakresie sposobu dokonywania scentralizowanych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług w Gminie Cieszyn i jej jednostkach budżetowych (Zarządzenie Nr 0050.264.2022 z dnia 23 maja 2022 roku).
 4. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku dla jednostki: Urząd Miejski - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej o kwotę 12.000,00 zł od maja do października 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.265.2022 z dnia 25 maja 2022 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Przedszkola Nr 7, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku, w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.273.2022 z dnia 27 maja 2022 roku).
 6. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 855 "Rodzina" rozdziału 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (10.000,00 zł), działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75095 "Pozostała działalność" (49.800,00 zł) oraz działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" (8.200,00 zł). Dochody po zmianach wynoszą 208.927.310,84 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 251.750.980,22 zł. Deficyt 42.823.669,38 zł (Zarządzenie Nr 0050.274.2022 z dnia 27 maja 2022 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich do wprowadzania zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku, w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.275.2022 z dnia 27 maja 2022 roku).
 8. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 209.803.302,64 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 252.626.972,02 zł. Deficyt 42.823.669,38 zł (Zarządzenie Nr 0050.301.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku).
 9. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku, w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.302.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku).
 10. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (Zarządzenie Nr 0050.321.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).
 11. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 5 do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku, w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku. (Zarządzenie Nr 0050.322.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).
 12. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków w budżecie Miasta w 2022 roku dla jednostki Urząd Miejski - COK "Dom Narodowy" (Zarządzenie Nr 0050.323.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka:
  1. nr 8/108 obr. 52 przy ul. Tysiąclecia 1, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 1, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.294.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku),
  2. nr 2/138 obr. 57 przy ul. Puńcowskiej 40, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Puńcowskiej 40, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.298.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Ogłoszono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia naboru na dzień 1 czerwca 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.259.2022 z dnia 18 maja 2022 roku).
 2. Powołano Zespół opracowujący projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023 (Zarządzenie Nr 0050.262.2022 z dnia 23 maja 2022 roku).
 3. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 maja 2022 r., a termin zakończenia na dzień 10 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.270.2022 z dnia 25 maja 2022 roku),
  2. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.303.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku),
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 r. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.309.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  4. zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 21 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 4 lipca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.317.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku).
 4. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.278.2022 z dnia 30 maja 2022 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.308.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  3. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Cieszyn w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (Zarządzenie Nr 0050.311.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  4. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.312.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku).
 5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.289.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku),
  2. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (Zarządzenie Nr 0050.290.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku),
  3. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.291.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku).
 6. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: Realizacja wypoczynku letniego - obóz dla młodzieży, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie w dniu 1 czerwca 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.295.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).
 7. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.316.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku).
 8. Przyznano dotację w wysokości 2.520 złotych dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja wypoczynku letniego - obóz dla młodzieży, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 1 czerwca 2022 roku).
 9. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 57.100 zł (Zarządzenie Nr 0050.324.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XL sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 26 maja 2022 (Zarządzenie Nr 0050.272.2022 z dnia 27 maja 2022 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków osoby fizycznej z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie podjęcia wszelkich działań w sprawie przyjęcia układu administracyjnego przyjętego w dniu 24 stycznia 1947 r. poprzez utworzenie wspólnej gminy zbiorowej lub uznanie Pastwisk siódmym sołectwem Hażlacha, powołania bilateralnej komisji rad miejskich Cieszyna, Hażlacha i Karviny, przeprowadzenia plebiscytu lub innej prawnej formy określenia poziomu potrzeby powrotu mieszkańców Pastwisk do macierzy,
  2. uchwałę sprawie rozpatrzenia skargi osób fizycznych z dnia 4 kwietnia 2022r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie,
  3. uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej z dnia 5 kwietnia 2022r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie.
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu czerwcu 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania,
  2. uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2020 rok,
  3. uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna,
  4. uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023,
  5. informację na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6. uchwałę w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Cieszyn dziękuje",
  7. uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska co do poparcia kandydatury Miasta Frankfurt nad Odrą w staraniach o lokalizację Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec,
  8. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn,
  9. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  10. uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie,
  11. uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat,
  12. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (ul. Katowicka, dz. nr 7/21 obr. 20),
  13. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  14. uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych,
  15. uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku,
  16. uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2022 roku.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Uznano nakłady poniesione na wykonanie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego. Zobowiązano do odpisania z ewidencji prowadzonej w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie kosztów inwestycyjnych pod datą 30 kwietnia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.261.2022 z dnia 23 maja 2022 roku).
 2. Wprowadzono regulamin Cieszyńskich Turniejów Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. "VII Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej", które odbędą się w dniach 18-19.06.2022 r. na boiskach znajdujących się na terenie Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.263.2022 z dnia 23 maja 2022 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.240.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Umów Gminy Cieszyn i Rejestru Porozumień Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.266.2022 z dnia 25 maja 2022 roku).
 4. Zmieniono załącznik do zarządzenia nr 0050.252.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wniesienia aportu do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu (Zarządzenie Nr 0050.267.2022 z dnia 25 maja 2022 roku).
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 maja 2022 r., a termin zakończenia na dzień 10 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.271.2022 z dnia 25 maja 2022 roku),
  2. zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 20 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.285.2022 z dnia 30 maja 2022 roku),
  3. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.304.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku),
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.310.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  5. ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.313.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku),
  6. zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 21 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 4 lipca 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.318.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku).
 6. Przedstawiono Radzie Miejskiej Cieszyna Raport o stanie Miasta Cieszyna w 2021 roku w formie strony internetowej: cieszyn-2021.curulis.pl (Zarządzenie Nr 0050.281.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 7. Wyznaczono na terenie działki nr 4/2 obręb 35, położonej w Cieszynie przy ul. Kościuszki 3 powierzchnię 9 m2, do prowadzenia czasowej sprzedaży warzyw i owoców, w okresie od 6 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r (Zarządzenie Nr 0050.284.2022 z dnia 30 maja 2022 roku).
 8. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych (Zarządzenie Nr 0050.288.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku).
 9. Wniesiono do Spółki Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie wkład pieniężny w wysokości 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjne Spółki w związku z prowadzoną inwestycją dotyczącą zmian systemów grzewczych i termoizolacją budynków (tzw.) uciepłownienie), obejmując w zamian w podwyższonym kapitale Spółki 800 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy (Zarządzenie Nr 0050.292.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).
 10. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.507.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (Zarządzenie Nr 0050.293.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).
 11. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.300.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku).
 12. Przekazano do:
  1. Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 13/GN/2022 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna" w wysokości 202.216,74 zł (Zarządzenie Nr 0050.305.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku),
  2. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Chopina 37, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 14/GN/2022 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna" w wysokości 184.301,59 zł (Zarządzenie Nr 0050.306.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku).
 13. Zmieniono treść Załącznika do Zarządzenia Nr 0050.858.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg w przewozach w cieszyńskiej komunikacji miejskiej (Zarządzenie Nr 0050.307.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku).
 14. Wprowadzono regulamin Amatorskiej Ligi tenisa Ziemnego Cieszyn 2022 (Zarządzenie Nr 0050.325.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku).

Cieszyn, dnia 21 czerwca 2022 roku

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego