W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.325.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.325.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)

§ 1

Wprowadzam regulamin Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022, która odbędzie się w okresie lipiec - wrzesień 2022 roku na kortach tenisowych znajdujących się przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ul. Sportowej 1.

§ 2

Regulamin Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.325.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Regulamin imprezy sportowej pn. "Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022"

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie sportowej pn. "Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022", zwanej dalej także imprezą.
 2. Organizatorem imprezy jest Miasto Cieszyn poprzez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 14 w Cieszynie, tel. 33 4794 394, e - mail: sport@um.cieszyn.pl.
 3. Rozgrywki będą odbywać się w okresie lipiec - wrzesień 2022 roku.
 4. Miejscem rozgrywania ligi są korty tenisowe przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ul. Sportowej 1.
 5. Impreza ma na celu popularyzację tenisa ziemnego jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, promocję aktywności fizycznej oraz zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.
 6. Do organizatora należy ostateczna decyzja w sprawie rozstrzygania sporów i protestów.
 7. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestników postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnicy są świadomi ryzyka związanego z możliwością zarażenia koronawirusem
 9. SARS - Cov - 2 wywołującym chorobę COVID - 19.
 10. Za jakiekolwiek zniszczenia na obiektach spowodowane przez uczestników imprezy obciążone zostaną osoby za to odpowiedzialne.
 11. Organizator zapewnia trofea sportowe dla trzech najlepszych zawodników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania meczów w ramach imprezy lub do ich odwołania w przypadku czynników od niego niezależnych. Organizator poinformuje o ewentualnych zmianach zamieszczając informację na stronie internetowej sport.cieszyn.pl.
 13. Podczas rozgrywania imprezy obowiązują zasady i przepisy opisane w niniejszym regulaminie oraz aktualne, oficjalne przepisy gry PZT.
 14. W sezonie 2022 wprowadzona zostaje opłata w wysokości 20,00 zł od osoby za udział w imprezie.
 15. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rywalizacji sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie zgłoszenia do imprezy oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie oraz dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 16. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie (nie ma obowiązku posiadania badań lekarskich wystawionych przez lekarza sportowego).
 17. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi biorącymi udział w imprezie w trakcie przeprowadzania imprezy spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 18. Zasady ochrony danych osobowych:
  1. administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) uczestników Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022 jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn,
  2. przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w związku z organizacją imprezy, będzie odbywać się na podstawie:
   1. formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
   2. oświadczenia i wyrażonej zgody, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
   3. oświadczenia i wyrażonej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w imprezie, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
  3. szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 19. Uczestnik imprezy sportowej jest świadomy, że impreza ma charakter publiczny, podczas której mogą być wykonywane zdjęcia oraz materiały wideo relacjonujące jej przebieg i publikowane w mediach i wyraża dobrowolnie na to zgodę.

II. Harmonogram imprezy

Harmonogram rozgrywek będzie dostępny i opublikowany do wiadomości po zakończeniu zapisów. Decyzja o ewentualnym podziale na kategorie zostanie podjęta po zakończeniu zapisów. Planowane jest przeprowadzenie imprezy w okresie lipiec - wrzesień 2022 roku.

III. Uczestnictwo w imprezie

 1. Turnieje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział.
 2. Zgłoszenia do turniejów odbywają się elektronicznie poprzez przesłanie na adres e-mail: sport@um.cieszyn.pl formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (w formie pdf lub zdjęcie) do dnia 8 lipca 2022 roku. Nie ma możliwości przyjęcia dodatkowych zgłoszeń w dniu rozgrywek.
 3. Udział w turniejach jest płatny i wynosi 20,00 zł/osoba. Płatność uczestnicy uiszczają w kasie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ul. Sportowej 1 przed pierwszym dla nich meczem. Następnie paragon potwierdzający dokonanie opłaty oraz podpisane oświadczenia i zgody stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu należy dostarczyć do biura zawodów, które będzie usytuowane przy wejściu na korty.
 4. W przypadku braku potwierdzenia dokonania opłaty startowej lub podpisanych oświadczeń i zgód, zawodniczka/zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.
 5. Biuro zawodów będzie czynne podczas każdego dnia trwania rozgrywek.
 6. Rezygnacja z udziału w turnieju po wcześniejszym internetowym zgłoszeniu może zostać dokonana do dnia poprzedzającego pierwsze mecze rozgrywek do godziny 15:30, poprzez przesłania rezygnacji na adres e-mail: sport@um.cieszyn.pl. Niestawienie się w dniu rozgrywania pierwszych meczów, mimo wcześniejszego zgłoszenia, skutkuje przyznaniem walkowerów do końca trwania rozgrywek.
 7. Uczestnicy biorący udział w turniejach powinni mieć na sobie ubranie i obuwie sportowe.
 8. Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości w celu weryfikacji.
 9. Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 10. Od uczestnika wymaga się sportowego zachowania oraz rywalizacji w imię zasady fair play.
 11. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagane jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w danym turnieju. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

IV. Zasady gry

 1. System rozgrywek turniejów określają organizatorzy przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń). Preferowany będzie system rozgrywania meczów na zasadzie "każdy z każdym". Terminarz zostanie ogłoszony po zamknięciu zgłoszeń.
 2. Mecze turniejowe rozgrywane są do wygrania 2 setów (w przypadku remisu rozgrywany jest 3 set). Tie-break w danym secie rozgrywany jest do 10 punktów. Obowiązują przepisy PZT oraz zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Zawodnicy są zobowiązani do podania szczegółowych (łącznie z ilością zdobytych gemów) wyników spotkania po jego zakończeniu organizatorowi w biurze zawodów
 4. System punktacji jest następujący:
  • wygrana w stosunku 2:0 - 5 punktów,
  • wygrana w stosunku 2:1 - 4 punkty,
  • przegrana w stosunku 1:2 - 2 punkty,
  • przegrana w stosunku 0:2 - 1 punkt,
  • przegrana walkowerem - 0 punktów,
  • wygrana przez walkower - 2 punkty.
 5. O kolejności uczestników w tabeli decydują: liczba punktów, stosunek setów wygranych do przegranych oraz analogicznie stosunek gemów wygranych do przegranych, bezpośredni pojedynek (ale tylko w wypadku, gdy dwaj zawodnicy mają tę samą liczbę punktów oraz ten sam stosunek setów i gemów), jeżeli jest więcej graczy z równą ilością pkt oraz stosunkiem setów i gemów decyduje mini tabela z ich udziałem i decyduje największa ilość pkt.
 6. W przypadku niestawienia się zawodnika na korcie w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny lub odwołania meczu w dniu spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu. Zawodnik obecny może zgodzić się na rozegranie meczu mimo spóźnienia się przeciwnika lub rozegranie meczu w innym terminie zamiast walkowera w przypadku niestawienia się przeciwnika.
 7. Zawodnicy mogą przełożyć mecz na inny termin przy obopólnej zgodzie zainteresowanych oraz po uzgodnieniu z organizatorem. Nowy termin ustali organizator w porozumieniu z zainteresowanymi zawodnikami. Zawodnicy chcący przełożyć mecz na inny termin zobowiązani są poinformować o tym organizatora najpóźniej na godzinę przed pierwotnym terminem ich meczu.
 8. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.
 9. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 10. Zawodnik zgłaszający uczestnictwo w Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022 akceptuje niniejszy regulamin.

V. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

Załączniki:

 1. formularz zgłoszeniowy,
 2. oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (osoba pełnoletnia),
 3. oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (osoba niepełnoletnia),
 4. klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane