W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.319.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie obciążenia opłatą z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr 20/7 obr. 10 będącej własnością Gminy Cieszyn oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/7 obr. 10 na czas oznaczony trzech lat
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.319.2022
Burmistrz Miasta Cieszyna
z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie obciążenia opłatą z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr 20/7 obr. 10 będącej własnością Gminy Cieszyn oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/7 obr. 10 na czas oznaczony trzech lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

§ 1

  1. Postanawiam obciążyć [...] opłatą za bezumowne korzystanie z gruntu miejskiego o pow. 261 m2 stanowiącego część działki miejskiej nr 20/7 obr. 10 za okres od dnia 3 marca 2022 r. do dnia zawarcia umowy dzierżawy w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania zajęcia wg stawki 0,55 zł/m2 rocznie + 23% VAT.
  2. Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 ING Bank Śląski z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności.

§ 2

  1. Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - do lat 3, w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujący część nieruchomości położonej w rejonie ul. Przeplińskiego w Cieszynie, oznaczonej jako działka nr 20/7 obr. 10, o powierzchni 261 nr.
  2. Wykaz ten wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  3. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1 podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz dzienniku internetowym infopublikator.pl.

§ 3

Po upływie okresu wywieszenia wykazu, o którym mowa w § 2 wydzierżawiam na czas oznaczony do lat 3 na rzecz [...] część działki o nr 20/7 obr. 10, o powierzchni 261 m2 z przeznaczeniem na wybieg dla psów przyjmując stawkę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 0,55 zł/m2 + 23% VAT.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane