W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.262.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Zespołu opracowującego projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023
Status obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.262.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu opracowującego projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 599 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

§ 1

Powołuję Zespół opracowujący projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023, zwany dalej "Zespołem" w następującym składzie:

 1. przedstawiciel Rady Miejskiej Cieszyna:
  1. Joanna Wowrzeczka;
 2. przedstawiciel Cieszyńskiej Rady Seniorów:
  1. Andrzej Mleczko;
 3. przedstawiciele Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
  1. Halina Bocheńska - Międzynarodowa Organizacja Soroptimist Inernational Klub w Cieszynie;
  2. Mariusz Andrukiewicz - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem";
  3. Katarzyna Wiśniowska - Stowarzyszenie Kultury i Sportu "Anima Pro Activ".
 4. przedstawiciele Gminy Cieszyn:
  1. Izabela Błaszczok - pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  2. Małgorzata Węgierek - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  3. Maria Sobiecka - pracownik na samodzielnym stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  4. Magdalena Trzos - pracownik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
  5. Anna Paliga-Raszka - pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  6. Beata Cher-Kożdoń - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 2

Zadaniem Zespołu jest opracowanie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023.

§ 3

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu spośród jego członków w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.

§ 4

Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

§ 5

Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane