W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.285.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 06.06.2022 r., a termin zakończenia na dzień 20.06.2022 r.

Treść

Zarządzenie Nr 0050.285.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
 2. Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 06.06.2022 r., a termin zakończenia na dzień 20.06.2022 r.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: dyrekcja@biblioteka.cieszyn.pl
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
  2. Dodatkowych informacji będzie udzielała Izabela Kula - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie w dniach i godzinach pracy Biblioteki.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Biblioteka Miejska w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.285.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 maja 2022 roku.

W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w okresie od 06 do 20 czerwca 2022 roku, uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: dyrekcja@biblioteka.cieszyn.pl
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. W okresie tym projekt uchwały dostępny był:
 4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 5. na stronie internetowej Cieszyna,
 6. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna pisemna, negatywna opinia w sprawie ww. projektu uchwały. Jednakże analizując treść opinii, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż mieszkanka Cieszyna błędnie zinterpretowała treść ogłoszenia, myśląc iż dotyczy ono zamiaru likwidacji Filii nr 1, działającej przy ulicy Wąskiej 2, której jest stałą czytelniczką.

Zgodnie z par. 9 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

Cieszyn, dnia 21 czerwca 2022 r.

 
DYREKTOR
 
 
 
mgr Izabela Kula

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane