W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.282.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.282.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625 z późn. zm.),

§ 1

  1. Ustanawiam na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 41/2 obr. 39, objętej księgą wieczystą nr [...], położonej w Cieszynie w rejonie ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o pow. 27 m2, biegnącym od ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej przez część działki nr 40/28 obr. 39, objętej księgą wieczystą nr [...] do granicy z działką nr 40/25 obr. 39, zaznaczonym na mapie kolorem czerwonym.
  2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym, stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności gruntowej, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
  3. Służebność gruntowa zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
  4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w wys. [...] + 23% podatku VAT w wys. [...], łącznie [...] (słownie: [...]).

§ 2

[...] spłatę należności w łącznej kwocie [...] (słownie: [...]), dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§ 3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia protokołu rokowań i zawarcia notarialnej umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego