W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia (tutaj proszę tworzyć nowe obwieszczenia)

XML
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2021
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), a także art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...
Znak sprawy: SRM-II.6733.28.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.28.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 listopada 2021 r. SRM-II.6733.28.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: SRM-II.6733.27.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.27.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 15 listopada 2021 r. SRM-II.6733.27.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: SRM-II.6733.25.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.25.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 12 listopada 2021 r. SRM-II.6733.25.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.21.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 28 października 2021 r. SRM-II.6733.21.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 28 października 2021 r. wydałem decyzję Nr L.021.2021 (znak sprawy:...
Znak sprawy: SRM-II.6733.30.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.30.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 10 listopada 2021 r. SRM-II.6733.30.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego...
Znak sprawy: SRM-II.6730.26.2021
Znak sprawy SRM-II.6730.26.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, 25 października 2021 r. SRM-II.6730.26.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Na podstawie art. 49, art. 49a i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 21 października 2021 r. wydałem decyzję...
Znak sprawy: SRM-II.6733.22.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.22.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 października 2021 r. SRM-II.6733.22.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 21 października 2021 r. wydałem decyzję Nr L.020.2021 (znak sprawy:...
Znak sprawy: SRM-II.6733.26.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.26.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 28 października 2021 r. SRM-II.6733.26.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: SRM-II.6733.28.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.28.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 28 października 2021 r. SRM-II.6733.28.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego...
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2021
Znak sprawy OŚR.6220.8.2021
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej Magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Nowe Miasto i ul. Pokoju w Cieszynie, o możliwości zapoznania...
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2021
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej Magistrali Południe Śródmieście I na odcinku od SP1 do budynków Rynek 11 i Bóżnicza 5 o możliwości zapoznania...
Znak sprawy: SRM-II.6733.24.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.24.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 25 października 2021 r. SRM-II.6733.24.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: SRM-II.6733.25.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.25.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 25 października 2021 r. SRM-II.6733.25.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16,...
Znak sprawy: SRM-II.6733.27.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.27.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 25 października 2021 r. SRM-II.6733.27.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek z dnia 28 września 2021 r. złożony wspólnie przez P.U.H. i P....
Znak sprawy: SRM-II.6733.23.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.23.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 października 2021 r. SRM-II.6733.23.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2021
Znak sprawy OŚR.6220.3.2021
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
Znak sprawy: SRM-II.6733.26.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.26.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 11 października 2021 r. SRM-II.6733.26.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek z dnia 22 września 2021 r. Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.,...
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2021
Znak sprawy OŚR.6220.8.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 września 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej Magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Nowe Miasto i ul. Pokoju w Cieszynie
Znak sprawy: SRM-II.6733.24.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.24.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 1 października 2021 r. SRM-II.6733.24.2021     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul....