W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.106.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.106.2021
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach o numerach: 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3 w obrębie nr 33, przy ul. Michejdy w Cieszynie.


Cieszyn, dnia 12 czerwca 2024 r.

SRM-II.6730.106.2021

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

 

zawiadamiam

 

o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach o numerach: 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3 w obrębie nr 33, przy ul. Michejdy w Cieszynie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z organami uzgadniającymi tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Cieszynie – pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie uzgodnił pozytywnie projekt decyzji, natomiast Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej nie zajęli stanowiska w sprawie, w związku z czym uzgodnienia uważa się za dokonane. Pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie została złożona bezpośrednio w biurze podawczym tut. organu w dniu 15 maja 2024 r. tj. po upływie wyznaczonego terminu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 3 lipca 2024 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego