W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia (tutaj proszę tworzyć nowe obwieszczenia)

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
Znak sprawy: OŚR.6151.6.2020.3
Znak sprawy OŚR.6151.6.2020.3
Rodzaj dokumentu Informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6151.6.2020.3 Cieszyn, dnia 16 września 2020 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.), podaje...
Znak sprawy: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...
Znak sprawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r. Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), Burmistrz Miasta...
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu 5 budynków handlowo-usługowo-magazynowych wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na terenie Fabryki Automatyki FACH S.A. przy ul. Stawowej w Cieszynie, na dz. 35/4, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9,...
Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 kwietnia 2021 r. SRM-II.6733.6.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 29 marca 2021 r. Pana Macieja Kłaka, ul. Armii Krajowej 25, 44-337 Jastrzębie...
Znak sprawy: OŚR.6220.1.2021
Znak sprawy OŚR.6220.1.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 254/7 obr. 69 przy ul....
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2020
Znak sprawy OŚR.6220.8.2020
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Frysztackiej - na działce nr 155/14 obr. 64.
Znak sprawy: WSRM-II.6733.23.2020
Znak sprawy WSRM-II.6733.23.2020
Rodzaj dokumentu Decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm) obwieszcza się, że w dniu 1 marca 2021r. wydano decyzję Nr L.002.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.23.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji...
Znak sprawy: WSRM-II.6733.24.2020
Znak sprawy WSRM-II.6733.24.2020
Rodzaj dokumentu Informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna obwieszcza o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającym przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji...
Znak sprawy: OŚR.6220.10.2020
Znak sprawy OŚR.6220.10.2020
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu 2 zbiorników magazynowych substancji chemicznych o pojemności po 50 m3 każdy, na terenie stacji magazynowania PPG Cieszyn S.A. przy ul. Chemików 16 w Cieszynie
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Rodzaj dokumentu Zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 2 listopada 2020 r. OŚR.6220.7.2020.2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r....