W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-I.061.1.9.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-I.061.1.9.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 19 stycznia 2024 r.

SRM-I.061.1.9.2023

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Cieszyna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie WOOŚ.410.629.2023.AB z dnia 05.01.2024 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku”.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej NS-NZ.9022.21.100.2023 z dnia 12.01.2024 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że realizacja postanowień „Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 roku” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego dokumentu.

Burmistrz Miasta 

Gabriela Staszkiewicz


 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego