Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

Data ważności ogłoszenia

Treść

W dniu 15 grudnia 2016 r., na wniosek Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2, reprezentowanej przez pana mgr inż. Edwarda Górniaka – Dyrektora ds. Technicznych, Wiceprezesa Zarządu, wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolna do budynków przy ul. Skrajna, na działkach nr 31/7, 18/32, 48/2, 18/35, 48/1, 18/47, 18/51, 18/50, 49, 18/44, 18/45, 18/36, 50, 18/39, 18/37, 18/38, 8/15, 8/14, 30/80, 7/4, 7/7, 2/5, 2/2, 2/6, 46/1, 46/2, 2/8 obręb 21 oraz 189/1 obręb 69 w Cieszynie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71). Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. 
Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy Urzędu.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij