W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia (tutaj proszę tworzyć nowe obwieszczenia)

XML
Znak sprawy: OŚR.060.2.2022.8
Znak sprawy OŚR.060.2.2022.8
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 19 października 2022 r. OŚR.060.2.2022.8 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku,...
Znak sprawy: OŚR.060.1.2022.8
Znak sprawy OŚR.060.1.2022.8
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 19 października 2022 r. OŚR.060.1.2022.8 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku,...
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2021
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Znak sprawy: OŚR.6151.6.2020.3
Znak sprawy OŚR.6151.6.2020.3
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6151.6.2020.3 Cieszyn, dnia 16 września 2020 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.), podaje...
Znak sprawy: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...
Znak sprawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r. Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), Burmistrz Miasta...
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu 5 budynków handlowo-usługowo-magazynowych wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na terenie Fabryki Automatyki FACH S.A. przy ul. Stawowej w Cieszynie, na dz. 35/4, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9,...
Znak sprawy: OŚR.6151.4.2023.5
Znak sprawy OŚR.6151.4.2023.5
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 21 września 2023 r. OŚR.6151.4.2023.5 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), podaję do...
Znak sprawy: SRM-II.6733.20.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.20.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 94/5; 94/17; 94/26; 94/27; 94/29; 94/30; 94/31 obr. 76 w Cieszynie rejonie ul. Orlej. Cieszyn, dnia 7 grudnia 2023 r. SRM-II.6733.20.2023   Obwieszczenie...
Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.19.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 94/25; 94/26; 94/27; 94/28; 94/31 obr. 76 w Cieszynie rejonie ul. Orlej. Cieszyn, dnia 7 grudnia 2023 r. SRM-II.6733.19.2023     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna ...
Znak sprawy: SRM-II.6733.17.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.17.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV na działkach nr 32, 33, 35, 36, 37/2 oraz 37/4 obr. 65 w Cieszynie przy ul. Łanowej. Cieszyn, dnia 7 grudnia 2023 r. SRM-II.6733.17.2023     Obwieszczenie...
Znak sprawy: OŚR.6151.5.2023.3
Znak sprawy OŚR.6151.5.2023.3
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6151.5.2023.3 Cieszyn, dnia 12 października 2023 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 183 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), podaje do...
Znak sprawy: OŚR.6220.11.2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.11.2023.3
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 30 listopada 2023 r. OŚR.6220.11.2023.3 ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH MATERIAŁACH I DOKUMENTACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 § 1, § 1a i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku...
Znak sprawy: SRM-II.6733.12.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.12.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont obiektu nr 9 (dawny obiekt rtg) zlokalizowanego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie przy ul. Bielskiej na potrzeby II poziomu referencyjnego psychiatrii dzieci i młodzieży” realizowanej na...
Znak sprawy: SRM-II.6733.11.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.11.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla robót budowlanych wchodzących w zakres inwestycji pod nazwą „Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektów małej architektury wraz z przebudową instalacji oświetlenia...
Znak sprawy: SRM-II.6733.14.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.14.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV relacji ST Cieszyn Stroma [BBC22705] – ST Cieszyn Teatr [BBC22733] – ST Cieszyn Ratuszowa [BBC22710] na częściach działek nr 89, 193, 90 obr. 42 oraz 114, 125, 160, 162 obr. 43 w...
Znak sprawy: SRM-II.6733.16.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.16.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków na częściach działek nr 1/2; 1/3; 1/4 i 35 obr. 28 oraz 57; 60/2; 60/3; 61; 62/3; 62/4; 63 i 64 obr. 27 w Cieszynie w rejonie ulic: Sportowej i Alei Piastowskiej. ...
Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.19.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 94/25; 94/26; 94/27; 94/28; 94/31 obr. 76 w Cieszynie rejonie...
Znak sprawy: SRM-II.6733.20.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.20.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 94/5; 94/17; 94/26; 94/27; 94/29; 94/30; 94/31 obr....
Znak sprawy: SRM-II.6733.17.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.17.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV na działkach nr 32, 33, 35, 36, 37/2 oraz 37/4 obr. 65...
Znak sprawy: SRM-II.6733.18.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.18.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego oraz możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie drogi publicznej gminnej – ul. Kossak-Szatkowskiej na częściach działek nr 5/13 i 20/3 obr. 38 w Cieszynie, w ramach...
Znak sprawy: SRM-II.6733.20.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.20.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 94/5; 94/17; 94/26; 94/27; 94/29; 94/30; 94/31 obr. 76 w Cieszynie rejonie ul. Orlej. ...
Znak sprawy: SRM-II.6733.19.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.19.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 94/25; 94/26; 94/27; 94/28; 94/31 obr. 76 w Cieszynie rejonie ul. Orlej. Cieszyn, dnia 24...
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.8.2023.3
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 4 października 2023 r. OŚR.6220.8.2023.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na...
Znak sprawy: SRM-II.6733.17.2023
Znak sprawy SRM-II.6733.17.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV na działkach nr 32, 33, 35, 36, 37/2 oraz 37/4 obr. 65 w Cieszynie przy ul. Łanowej. Cieszyn, dnia 19 października...
Znak sprawy: OŚR.6220.9.2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.9.2023.3
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 16 października 2023 r. OŚR.6220.9.2023.3 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października...