Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA INFORMUJĄCE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data ważności ogłoszenia

TreśćObwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, iż w dniu 24 maja 2016 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydał decyzję znak OŚR.6220.7.2016.3 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej i  Motelowej w Cieszynie, o długości około 1176 m lub 1115 m, w zależności od wariantu przebiegu trasy, na działkach nr 31/10, 31/7, 48/2, 48/1, 18/47, 30/83, 18/44, 49, 30/82, 50, 30/81, 30/80, 7/4, 7/7, 18/33, 8/14, 8/15, 46/1, 46/2, 2/2, 2/5, 2/6, 2/8 obręb 21 oraz 189/1, 178/2, 178/1, 175/5, 175/8, 176, 180/5, 180/4, 183 obr. 69. Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącej sieci cieplnej na odcinku od komory ciepłowniczej, posadowionej w jezdni ul. Dolnej do budynku nr 21 przy ul. Motelowej, wraz z wymianą przyłączy zasilających budynki 5 i 14 przy ul. Skrajnej oraz 21 przy ul. Motelowej. W celu połączenia zasilania bezpośrednio do węzłów ciepłowniczych, do budynków nr 2 i 25 przy ul. Skrajnej planowana jest budowa przyłączy po nowej trasie lub wymiana przyłącza obecnie poprowadzonego do budynków nr 4 i 23. Przedsięwzięcie będzie służyć do przesyłu mocy i energii cieplnej w postaci gorącej wody o temp. 127/72oC, krążącej w obiegu zamkniętym. Opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo znak: WOOŚ.4240.300.2016.RJK z dnia 29 kwietnia 2016 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie (pismo znak: znak ONS ZNS 523/11/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.). Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Z treścią decyzji jak również ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy Urzędu.Obwieszczenie o wydanej decyzji

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij