W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6733.2.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.2.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej.


Cieszyn, dnia 17 czerwca 2024 r.

SRM-II.6733.2.2024

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 49 i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17 czerwca 2024 r. wydałem decyzję nr L.002.2024 (znak sprawy: SRM - II.6733.2.2024) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej.

Postępowanie toczyło się na wniosek inwestorów: Dawid Woźny, Magdalena Woźny, Julita Woźny, Monika Bizoń, Agata Kocoń i Dariusz Pala.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 1 lipca 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Strony postępowania, które zostały zawiadomione o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, mogą złożyć odwołanie w terminie do 15 lipca 2024 r.

Strona postępowania, która została zawiadomiona o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę jego udostępnienia. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku tutejszy organ udostępnia odpis decyzji, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-250 lub 33-4794-261.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego