W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenia (tutaj proszę tworzyć nowe obwieszczenia)

XML
Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2019
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 2 kwietnia 2019 r. SRM-II.6733.6.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn....
Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 21 marca 2019r. SRM-II.6733.4.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)...
Znak sprawy: SRM-II.6730.7.2019
Znak sprawy SRM-II.6730.7.2019
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 26 marca 2019 r. SRM-II.6733.7.2019   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r poz. 1945 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem...
Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2019
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 15 marca 2019  r. SRM-II.6733.6.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)...
Znak sprawy: SRM-II.6733.7.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.7.2019
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis B urmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 marca 2 019  r. SRM-II.6733.7.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na...
Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 5 marca 2019 r. SRM-II.6733.4.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) obwieszczam, że uzyskałem...
Znak sprawy: SRM-II.6733.2.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.2.2019
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 11 lutego 2019 r. SRM-II.6733.2.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)...
Znak sprawy: SRM-II.6733.1.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.1.2019
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 7 lutego 2 019 r. SRM-II.6733.1.2019     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1945)...
Znak sprawy: SRM-II.6733.6.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2019
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 15 lutego 2019  r. SRM-II.6733.6.2019       Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam że,...
Znak sprawy: SRM-II.6733.4.2019
Znak sprawy SRM-II.6733.4.2019
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 11 lutego 2019 r. SRM-II.6733.4.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29...
Znak sprawy: SRM-II 6733.20.2018
Znak sprawy SRM-II 6733.20.2018
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 25 stycznia 2 019 r. SRM-II.6733.20.2018     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1945)...
Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2018
Znak sprawy SRM-II.6733.21.2018
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta Cieszyna Cieszyn, dnia 31 stycznia 2019 r. SRM-II.6733.21.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1945) zawiadamiam że,...
Znak sprawy: OŚR.6220.9.2018
Znak sprawy OŚR.6220.9.2018
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na...
Znak sprawy: WOOŚ.420.38.2018.RK1.1
Znak sprawy WOOŚ.420.38.2018.RK1.1
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci cieplnej przyłączy odbiorczych do budynków przy ul. Konopnickiej w Cieszynie.
Znak sprawy: OŚR.271.3.2017
Znak sprawy OŚR.271.3.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do wglądu publicznego " Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna "
Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84  ustawy z dnia 3 października 2008 r....
Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 49 i art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu informacja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Znak sprawy: OŚR.6220.20.2017
Znak sprawy OŚR.6220.20.2017
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach