W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.106.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.106.2021
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 10 października 2022 r.

SRM-II.6730.106.2021.JW

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

zawiadamiam

że w dniu 10 października 2022 r. wydałem decyzję umarzającą dla postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach nr 27/1, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/3 w obrębie nr 33 w Cieszynie, przy ul. Jana Michejdy.

Postępowanie toczyło się na wniosek inwestorów: Doroty Kozłowski i Lecha Kozłowski prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Property-Brokers.pl”, ul. Żmujdzka 9a, 31-426 Kraków, reprezentowanych przez Pana Łukasza Iwanek, z dnia 19 października 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 24 października 2022 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 7 listopada 2022 r.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego