W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.106.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.106.2021
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 16 sierpnia 2022 r.

SRM-II.6730.106.2021.JW

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach nr 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/3 obręb nr 33 w Cieszynie.

Dnia 19 października 2021 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek inwestorów: Doroty Kozłowski i Lecha Kozłowski prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Property-Brokers.pl”, ul. Żmujdzka 9a, 31-426 Kraków, reprezentowanych przez Pana Łukasza Iwanek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach nr 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/3 obręb nr 33 w Cieszynie.

W związku z tym, iż sporządzany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, będzie posiadał ustalenia inne, niż planują to Wnioskodawcy przedmiotowego postępowania administracyjnego, konieczne było zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydania decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym zawieszono ww. postępowanie administracyjne do dnia 19 lipca 2022 r., zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o treści: „Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.”

W związku z tym, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania tj. upłynął czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego