W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.17.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.17.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 20 lipca 2022 r.

SRM-II.6733.17.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) obwieszczam, że na wniosek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Hannę Kramarczyk-Leśniak, z dnia 7 lipca 2022 r. (data wpływu do tutejszego organu: 11 lipca 2022 r.), zmienionego w dniu 19 lipca 2022 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z Covid-19 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie" realizowanej na części dz. nr 97/16 obr. 45 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji tlenowej o dodatkowy zbiornik tlenu o pojemności do 10 000 litrów, wraz z parownicą, lokalizowany na płycie fundamentowej o pow. od 25 m2 do 32 m2, zagospodarowanie terenu wokół płyty fundamentowej, w tym utwardzenie terenu o pow. od 65 m2 do 73 m2) z uwzględnieniem infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania rozbudowanej instalacji tlenowej.

Nie występują przesłanki do przeprowadzenia uzgodnień w trybie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec tego, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały umożliwiające zakończenie postępowania i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony postępowania, które zostały zawiadomione poprzez niniejsze obwieszczenie (strony, które legitymują się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do terenu inwestycji, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości), mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, tj. do dnia 10 sierpnia 2022 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego