W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.19.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.19.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 19 października 2022 r.

SRM-II.6733.19.2022

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Garbicz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego napięcia na dz. nr 65/3 obr. 77 w Cieszynie przy ul. Jastrzębiej.

W wyniku wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach uzgodnił projekt decyzji (postanowienie z dnia 6.10.2022 r.). Starosta Cieszyński w ustalonym terminie nie zajął stanowiska – wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Uprawnienie to nie jest obowiązkiem strony.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pok. 216 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu organ wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego