W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.13.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.13.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 18 lipca 2022 r.

SRM-II.6733.13.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewieszonej przewiązki komunikacyjnej (łącznika komunikacyjnego) pomiędzy budynkiem pawilonu III, a budynkiem pawilonu łóżkowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na dz. nr 97/16 obr. 45 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, o następującym zakresie i parametrach:

  1. rozbudowa drugiego piętra pawilonu łóżkowego poprzez wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej wraz z budową przewiązki komunikacyjnej łączącej pawilon łóżkowy z drugim piętrem pawilonu III,
  2. przebudowa drugiego piętra pawilonu III poprzez wykonanie otworu w ścianie w celu włączenia ciągu komunikacyjnego powstającego w ramach rozbudowy wskazanej w pkt. 1,
  3. wykonanie zadaszenia przewiązki komunikacyjnej w postaci dachu płaskiego (kat nachylenia do 12°).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organem uzgadniającym, tj. Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia wyżej wymieniony organ nie zajął stanowiska, w związku z tym uzgodnienie uważa się za dokonane.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek.

Postępowanie toczy się na wniosek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, którego reprezentuje pełnomocnik Pan Wojciech Łapa.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego