W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka konsultacji

Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
Zarządzenie nr 0050.516.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.10.2021
Data zakończenia konsultacji 25.10.2021
Status konsultacji trwające
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zarządzenie nr 0050.504.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.10.2021
Data zakończenia konsultacji 20.10.2021
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2022
Zarządzenie nr 0050.484.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 16.09.2021
Data zakończenia konsultacji 29.09.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 30.09.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.427.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.08.2021
Data zakończenia konsultacji 25.08.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 26.08.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXIX/289/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług
Zarządzenie nr 0050.420.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.08.2021
Data zakończenia konsultacji 24.08.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.08.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
Zarządzenie nr 0050.401.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 27.07.2021
Data zakończenia konsultacji 09.08.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 19.08.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Uchwały nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zarządzenie nr 0050.386.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 13.07.2021
Data zakończenia konsultacji 26.07.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.07.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2021/2022
Zarządzenie nr 0050.315.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.06.2021
Data zakończenia konsultacji 23.06.2021
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.211.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 28.04.2021
Data zakończenia konsultacji 17.05.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.05.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi (Zarządzenie nr 0050.195.2021) projektu zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.195.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 15.04.2021
Data zakończenia konsultacji 28.04.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 07.05.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Zarządzenie nr 0050.192.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.04.2021
Data zakończenia konsultacji 26.04.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.04.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Zarządzenie nr 0050.182.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 30.03.2021
Data zakończenia konsultacji 13.04.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 14.04.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 0050.134.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.03.2021
Data zakończenia konsultacji 22.03.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 23.03.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.117.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 02.03.2021
Data zakończenia konsultacji 16.03.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 18.03.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Zarządzenie nr 0050.66.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 03.02.2021
Data zakończenia konsultacji 16.02.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 17.02.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Zarządzenie nr 0050.52.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.02.2021
Data zakończenia konsultacji 15.02.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.02.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn,
Zarządzenie nr 0050.46.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 26.01.2021
Data zakończenia konsultacji 08.02.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 15.02.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.24.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 13.01.2021
Data zakończenia konsultacji 26.01.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 27.01.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Zarządzenie nr 0050.5.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 05.01.2021
Data zakończenia konsultacji 18.01.2021
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 19.01.2021
Numer:
W sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
Zarządzenie nr 0050.616.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 15.12.2020
Data zakończenia konsultacji 31.12.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 04.01.2021
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
Zarządzenie nr 0050.581.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.12.2020
Data zakończenia konsultacji 14.12.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.12.2020
Numer:
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn
Zarządzenie nr 0050.578.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 01.12.2020
Data zakończenia konsultacji 14.12.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.12.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Zarządzenie nr 0050.529.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 16.11.2020
Data zakończenia konsultacji 30.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 02.12.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Zarządzenie nr 0050.517.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 09.11.2020
Data zakończenia konsultacji 23.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.11.2020
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.513.2020
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 04.11.2020
Data zakończenia konsultacji 19.11.2020
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2020