W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konsultacja 0050.610.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 23.11.2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.610.2023
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2023
Data zakończenia konsultacji 22.11.2023
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.610.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 6 listopada 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023. poz. 40 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 22 listopada 2023 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
    1. przesłanych na adres e-mail: gcr@um.cieszyn.pl;
    2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
  4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
   
  Krzysztof Kasztura
  I Z-ca Burmistrza Miasta

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna

W dniach od 8 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników

i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenie Nr 0050.610.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 2023 r., celem poznania opinii organizacji o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynikał z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w uchwale nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

  1. przesłanych na adres e-mail: gcr@um.cieszyn.pl;
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna.

Cieszyn, 23 listopada 2023 r.

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego