W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku

OR-I.0057.2.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 17 stycznia 2022 roku
do dnia 11 lutego 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Wyrażono zgodę na dokonanie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, w częściach wspólnych budynku Głęboka 15 w Cieszynie i działki nr 51 obr. 43 o pow. 795 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00000708/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.27.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku).
 2. Ustanowiono na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa służebność przesyłu i służebność gruntową, biegnącą po nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie przy ul. Hajduka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/7, znajdująca się w obr. 33 objęta KW nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o łącznej powierzchni 119,69 m2), odpowiadającą położeniu infrastruktury nadziemnej i podziemnej (Zarządzenie Nr 0050.27.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku).
 3. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie:
  1. przy ul. Odległej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 43/5 obr. 59 o pow. 0,0187 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00053015/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.28.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku),
  2. przy ul. Wesołej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 95/1 obr. 22 o pow. 0,0196 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00064398/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.45.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku),
  3. przy ul. Odległej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 43/4 obr. 59 o pow. 0,0162 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00053015/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.47.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku),
  4. przy ul. Pięknej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 91/5 oraz 95/2 obr. 22 o łącznej pow. 0,0329 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00064398/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.48.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku),
  5. przy ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/2 obr. 64 o pow. 0,0072 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.55.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku),
  6. przy ul. Frysztackiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 113/3 obr. 64 o pow. 0,0076 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103690/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.56.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku).
 4. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Cieszynie przy Al. Łyska 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 obr. 60 o pow. 0,2654 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00107904/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.38.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.600.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A (Zarządzenie Nr 0050.40.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 6. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Siennej, zabudowaną obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.46.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku).
 7. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w Cieszynie w rejonie ul. Kościuszki, tj. działkę nr 20/5 obr. 18 o pow. 251 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie na rzecz TIO Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieszynie, ul. Folwarczna 13, za kwotę 36 000,00 zł + 23 % VAT (8 280,00 zł) tj. za cenę 44 280,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.51.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku).
 8. Ustanowiono na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr 36/2 obr. 35 objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Cieszynie, położonej w Cieszynie w rejonie ul. Stawowej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 4 m, biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 36/2 obr. 35 przez części działki nr 36/12 obr. 35 (Zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku).
 9. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:
  1. obejmujący lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Głębokiej 35 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 13015/110686 części (Zarządzenie Nr 0050.67.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku),
  2. obejmujący lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 6 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części (Zarządzenie Nr 0050.72.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku).
 10. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom:
  1. lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, wiatrołapu i łazienki o łącznej pow. 65,85 m2 i piwnicy o pow. 5,12 m2 wraz z udziałem do działki nr 51 obr. 43 o pow. 795 m2 w 7097/242119 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.73.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku, składający się z korytarza, łazienki WC, kuchni, przedpokoju i trzech pokoi o łącznej pow. 94,61 m2 i dwóch piwnic o łącznej pow. 12,41 m2 wraz z udziałem do działki nr 51 obr. 43 o pow. 795 m2 w 10702/242119 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.74.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku).

II. W zakresie spraw finansowych:

 1. Opracowano plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w zakresie wydatków (Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 2. Ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022 (Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 3. Opracowano plan finansowy rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w zakresie wydatków (Zarządzenie Nr 0050.33.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 4. Ustalono plan finansowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie na rok 2022 w zakresie dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych (Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku.
 5. Określono harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2022. Określono harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2022. (Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku).
 6. Upoważniono Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn: szkół podstawowych, przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Spokojnej Starości, Miejskiego Zarządu Dróg, Centrum Usług Wspólnych i Straży Miejskiej do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w ramach rozdziałów i grup wyszczególnionych w planach finansowych jednostki. Upoważnienie w powyższym zakresie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku. Zobowiązano Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn do równoczesnego wprowadzenia zmian w planach finansowych i powiadomienia o nich w terminie 7 dni, nie później jednak niż na koniec okresu sprawozdawczego (Zarządzenie Nr 0050.35.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 7. Ustalono, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Cieszyn w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku oraz zwroty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych, korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków, uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Cieszyn pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta. Ustalono termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe Gminy Cieszyn co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca (Zarządzenie Nr 0050.36.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 8. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 5, 6, 7, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.61.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku).
 9. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych. Dochody po zmianach wynoszą 191.722.196,56 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 237.174.119,05 zł. Deficyt wynosi 45.451.922,49 zł. (Zarządzenie Nr 0050.62.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku).
 10. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022. Zobowiązano Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 4, 5, 7, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku w ten sposób, że nadano nowe brzmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.63.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu retencji wód, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2022 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. Odmówiono przyznania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2022 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.49.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym (Zarządzenie Nr 0050.44.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie:
  1. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 14 lutego 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.52.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku),
  2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 18 lutego 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.71.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku),
  3. zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 21 lutego 2022 roku. (Zarządzenie Nr 0050.75.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2022 rok z zakresu:
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyznano dotacje oferentom (Zarządzenie Nr 0050.57.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku),
  2. ochrony i promocji zdrowia i przyznaję dotacje oferentom (Zarządzenie Nr 0050.58.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku).

V. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XXXVI sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 stycznia 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.59.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu styczniu 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego,
  2. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XVII/183/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 3. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu lutym 2022 roku projekty uchwał i materiały w sprawie:
  1. uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  2. uchwałę w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,
  3. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z trenu Miasta Cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
  4. uchwałę w sprawie uchwalenia Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej.

VI. W pozostałych sprawach:

 1. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.704.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wypłacenia odszkodowania (Zarządzenie Nr 0050.29.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie nr 0050.649.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie. (Zarządzenie Nr 0050.30.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.348.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 28 lutego 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.37.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 4. Ustalono terminy przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 (Zarządzenie Nr 0050.39.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 5. Wprowadzono procedurę obsługi osób ze szczególnym potrzebami w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.41.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 6. Wyrażono zgodę na użycie herbu Miasta Cieszyna przy produkcji ubrań i produktów codziennego użytku oraz ich sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego przez Webdesign-Experts.eu Damian Macura (ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn) w wersji określonej Statutem Miasta Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.42.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).
 7. Zarządzono przeprowadzenie procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.43.2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku).
 8. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.50.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku).
 9. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie:
  1. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 lutego 2022, a termin zakończenia na dzień 14 lutego 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.53.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku),
  2. zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 lutego 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 21 lutego 2022 roku. (Zarządzenie Nr 0050.76.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku).
 10. Określono terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Zarządzenie Nr 0050.54.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku).
 11. Określono terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych. (Zarządzenie Nr 0050.64.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku).
 12. Określono terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.65.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku).
 13. Ustalono plan dofinansowania w roku 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.68.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku).
 14. Ustalono w roku 2022 formy i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku).
 15. Powołano Zespół roboczy do spraw organizacji obchodów rocznicowych w związku z przypadającym na rok 2022, 20-leciem partnerstwa miast Cieszyn-Puck (Zarządzenie Nr 0050.70.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku).
 16. Wprowadzono regulaminu profili miasta Cieszyna w serwisie Facebook.com (Zarządzenie Nr 0050.77.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku).
 17. Powołano Komisję oceniającą wnioski w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zarządzenie Nr 0050.79.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku).

Cieszyn, dnia 16 lutego 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego