W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.64.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.64.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie: określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/310/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2154), zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.03.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10.05.2022 r. do dnia 18.05.2022 r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 07.04.2022 do dnia 21.04.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25.04.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 02.06.2022 r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 25.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 02.06.2022 r. do dnia 08.06.2022 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 06.05.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10.06.2022 r.

§ 2

Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, a określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/310/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

  • miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania, za które można uzyskać 100 punktów,
  • w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów kandydata o miejscu spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata, za które można uzyskać 50 punktów,
  • w obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych, za które można uzyskać 25 punktów,
  • miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata, za które można uzyskać 12 punktów,
  • miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów kandydata o miejscu pracy, za które można uzyskać 9 punktów,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego