W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.54.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023, a także podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w II etapie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.54.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023, a także podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w II etapie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2153), zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określa się następujące terminy:

Lp Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. od 1 czerwca 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r. od 2 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31 marca 2022 r. 20 czerwca 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 31 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13 kwietnia 2022 r. 29 czerwca 2022 r.

§2

Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna

Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:

  • Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,
  • Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,
  • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,
  • Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego