W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXII/309/17

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XXXI/296/17,
zmieniona przez XLVII/562/22
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska Cieszyna postanawia
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała nr XXXI/296/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2017r.

UCHWAŁA NR XXXII/309/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. 1. Określić kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, w sposób następujący:

1) Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty,
2) Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 punktów,
3) Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim – 8 punktów,
4) Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 4 punkty,
5) Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka – 2 punkty.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki.
3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 do 5, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/296/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego