W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.35.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania jednostkom budżetowym Gminy Cieszyn uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych i zaciągania zobowiązań
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.35.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym Gminy Cieszyn uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych i zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1718), w wykonaniu uchwał Nr XXXV/434/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022 i Nr XXXV/435/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038

§ 1

  1. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn: szkół podstawowych, przedszkoli, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Spokojnej Starości, Miejskiego Zarządu Dróg, Centrum Usług Wspólnych i Straży Miejskiej do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w ramach rozdziałów i grup wyszczególnionych w planach finansowych jednostki. Upoważnienie w powyższym zakresie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku.
  2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn do równoczesnego wprowadzenia zmian w planach finansowych i powiadomienia o nich w terminie 7 dni, nie później jednak niż na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 2

  1. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn realizujących przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  2. Upoważniam Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Cieszyn wymienionych w § 1 ust. 1 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku, których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej Gminy Cieszyn, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna i Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego